Realizácia rodinného domu drevenou stĺpikovou sústavou

realizacia rodinneho domu drevenou stlpikovou sustavou

K tradičným dreveným stavbám na Slovensku patria zrubové konštrukcie. V súčasnosti sa dostávajú do pozornosti aj panelové drevené konštrukcie. Stĺpikový konštrukčný systém je typický skôr pre oblasť severnej Ameriky a u nás sa vyskytuje zriedkavo. Napriek tomu, a možno práve preto, sa investor na východnom Slovensku rozhodol pri ­realizácii rodinného domu uplatniť práve stĺpikovú sústavu.

Stĺpikový konštrukčný systém
Stĺpikový konštrukčný systém vyvinuli v USA a v Kanade. V pôvodnom americkom systéme „two by four“ sa využívajú hlavne dva rozmery reziva 50 × 100 mm na stĺpiky a 50 × 200 mm na zhotovenie vodorovných prekladov, stropníc a krokiev. Profily sú osovo od seba vzdialené 400 až 600 mm. Na Slovensku sa v súčasnosti (pre potrebu väčšej hrúbky tepelnej izolácie) používajú stĺpiky s prierezom 50 až 60 mm × 120 až 160 mm. Výška profilu teda určuje hrúbku izolačnej výplne. Stĺpy sú priebežné od základového prahu až po odkvap a stropné nosníky sú priložené ku stĺpikom (systém Balloon frame) alebo sú prerušené v mieste stropu a samotný strop sa ukladá na vrchný hranol rámu (systém Platform Frame).

Pokiaľ stĺpy nevyhovujú zo statického hľadiska, vytvárajú sa potrebné profily združovaním alebo sa použijú stĺpiky s členeným prierezom. Aby sa zvýšil tepelný odpor steny a prerušili tepelné mosty, obkladá sa vonkajšia strana kontaktným tepelnoizolačným systémom alebo tepelnou izoláciou s vytvorením odvetranej medzery. Z interiérovej strany možno pridať ďalšiu tepelnoizolačnú vrstvu s hrúbkou až do 80 mm, ktorá zároveň slúži ako inštalačná vrstva.

Aplikácia tenkostenných nosníkov zažíva v ostatnom období renesanciu zásluhou priemyselne vyrábaných nosníkov so stenou na báze dosiek z orientovaných triesok (OSB). Okrem spomenutých dosiek OSB technickej triedy 3 a 4 sa ako steny uplatňujú aj tvrdé drevovláknité dosky v technickej triede HB.HLA2 a MBH.LA2. Preglejka sa v súčasnosti do stien nosníkov nepoužíva, a to z ekonomických dôvodov.

Rodinný dom
Miesto výstavby: Spišská Teplica (okres Poprad)
Začiatok výstavby: jún 2010
Počet podlaží: dve
Konštrukčný systém: drevený stĺpikový
Druh dreviny: smrek/jedľa
Výplňové otvory: na báze plastu
Krytina: plechová
Zastavaná plocha: 75 m2

Konštrukcia rodinného domu
Betónové základy sa realizovali do hĺbky 1 200 mm. Po vytvorení základovej dosky sa zhotovila základná stĺpiková konštrukcia. Na drevenú nosnú konštrukciu sa použili prvky zo smrekového a jedľového dreva. Rozmery stĺpikov boli 60 × 140 mm. Na ochranu dreva pred pôsobením drevoznehodnocujúcich činiteľov sa použil chemický ochranný prostriedok Bochemit QB.

Skladba nosnej steny
Nosná stena pozostáva z nasledovných konštrukčných vrstiev (od exteriéru do interiéru):

 • expandovaný polystyrén s hrúbkou 120 mm, stierkovací tmel Den Braven, sklotextilná mriežka 145 g/m2, škrabaná omiet­ka,
 • OSB doska s hrúbkou 12 mm,
 • tvrdá tepelnoizolačná izolačná doska (tri vrstvy s hrúbkou 50, 50 a 40 mm),
 • parozábrana,
 • OSB doska s hrúbkou 12 mm,
 • vzduchová medzera s hrúbkou 30 mm,
 • sadrokartón/drevený obklad.

V konštrukcii sa použili dosky OSB 3-EGGER (emisná trieda E 0-lepené PUR lepidlom). Na zateplenie sa použil klasický fasádny polystyrén (IZO 4). Vnútorná izolácia steny sa riešila pomocou francúzskeho špeciálneho protipožiarneho materiálu – tvrdých dosiek Odiboard. Výplňové otvory sú plastové z profilov Salamander Blue Evolution.

Sklon pultovej strechy je 7°, čiže sa zaraďuje medzi ploché strechy (so sklonom vonkajšieho povrchu krytiny v rozmedzí 0 až 10°). Strešná krytina je plechová – klik panel od Steelera. Strecha je situovaná na sever. Aby sa eliminovalo riziko podfúknutia v spoji, vyrábali sa pásy strešnej krytiny v celku, bez dĺžkového napojenia (približne 11,5 m). Strešná krytina sa vyrábala priamo na stavbe zo zvitku plechu a následne sa kládla na latovanie realizované na plný drevený záklop. Strešnú obalovú konštrukciu tvorí (vrstvy od exteriéru do interiéru):

 • strešná krytina na báze falcovaného plechu,
 • latovanie 40 × 40 mm
 • poistná hydroizolácia
 • plné debnenie z dosák s hrúbkou 12 mm,
 • tepelná izolácia s hrúbkou 300 mm medzi krokvami,
 • paronepriepustná fólia,
 • drevený/sadrokartónový záklop.

Dom má dve podlažia. Na prízemí sa nachádza kuchyňa, komora, kúpeľňa, spálňa a obývacia izba. Na poschodí sa nachádzajú tri ďalšie izby a kúpeľňa.

Záver
Možno práve táto stavba inšpiruje ďalších nadšencov k stavbe podobného rodinného domu a drevené stavby na báze stĺpikového systému sa u nás zaradia medzi častejšie realizované zrubové či panelové konštrukcie.

TEXT: Ing. Karol Dubjel, Ing. Elena Bobeková, PhD.
FOTO: Ing. Karol Dubjel

Ing. Karol Dubjel je absolventom Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene.

Ing. Elena Bobeková, PhD., pôsobí na Katedre mechanickej technológie dreva Drevárskej fakulty TU vo Zvolene.

Literatúra
1.    Štefko, J. – Reinprecht, L. – Kuklík, P.: Dřevěné stavby – konstrukce, ochrana, údržba., Bratislava: JAGA GROUP, druhé vydanie, 2009, 196 s.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.

Komentáre