shutterstock 631536572

Architektúra a ekologické materiály

Dôležitosť používania ekologických a udržateľných materiálov pri projektovaní stavieb je jasná čoraz väčšiemu množstvu architektov, staviteľov aj koncových užívateľov. Materiály ako drevo či sadra, ktoré takmer vôbec nezaťažujú prírodu, sa tešia veľkej obľube aj u nás na Slovensku.

Ekologické alebo takzvané zelené stavby neprospievajú len prírode, ale často aj peňaženke a zdraviu. V prvom rade ale ide o zdravie prírody. Stavby z ekologických materiálov pozitívne ovplyvňujú ekosystémy vo svojom okolí, znižujú spotrebu vody a energie pri stavbe, ale aj pri užívaní, a majú menšiu uhlíkovú stopu. Skrátka, celý ich životný cyklus sa nesie v znamení znižovania negatívnych dopadov na životné prostredie.

Zdravá klíma vďaka prírodným materiálom

Rovnako znižujú aj negatívny vplyv na vaše zdravie. Prírodné materiály napríklad pomáhajú zvyšovať kvalitu vzduchu v interiéroch. Ten môže byť často presiaknutý voľne prchavými škodlivými látkami, ktoré sa môžu uvoľňovať napríklad z čistiacich prostriedkov alebo namoreného nábytku. Jednou z týchto látok je formaldehyd, ktorý môže spôsobovať napríklad bolesti hlavy či oslabovať imunitu.

Odbúravať ho pomáhajú práve trvalo udržateľné sadrokartónové dosky s technológiou Activ’Air® z dielne divízie Rigips spoločnosti Saint-Gobain. Táto technológia pohlcuje formaldehyd z ovzdušia, premieňa ho na neškodné látky a zabraňuje jeho spätnému vylučovaniu. Vďaka tomu dokáže znížiť koncentráciu formaldehydu v miestnosti až o 70 %.

Sadra ako ekologický materiál tiež pomáha pri regulácii vlhkosti v ovzduší, čím vám spríjemňuje pobyt v interiéri. Dokáže to vďaka svojej pórovitej podstate. Ak je ovzdušie príliš vlhké, dokáže prebytočnú vlhkosť zachytávať a naopak, ak je ovzdušie príliš suché, dokáže ju vylučovať.

shutterstock 2455119
Zdroj: Shutterstock

Sadra a drevo – ideálni partneri

Výnimočné vlastnosti sadry najlepšie vyniknú pri jej použití spolu s ďalším ekologickým stavebným materiálom – drevom. Drevo je v architektúre výnimočné najmä vďaka svojej zápornej bilancii emisií a CO₂. To v praxi znamená, že počas svojho životného cyklu pohltí viac škodlivín, ako vznikne počas jeho spracovania.

Drevo tiež vyniká výnimočnými fyzikálnymi, technologickými, estetickými a aj úžitkovými vlastnosťami, čo z neho robí ideálny stavebný materiál. Mnohí majitelia drevodomov si pochvaľujú aj to, že drevo dýcha a dokáže sa prispôsobiť okolitým podmienkam a reflektuje ich pružnejšie než anorganické stavebné materiály. V neposlednom rade dobre vplýva aj na psychiku.

Drevo so sadrou sa výborne dopĺňajú. Najväčšou obavou pri drevodomoch je vlhkosť. Tá môže spôsobovať vznik húb, ktoré napádajú samotné drevo, ale môžu negatívne vplývať aj na vaše zdravie. Práve tu vstupuje do hry sadra a sadrokartónové dosky, ktoré vlhkosť pomáhajú regulovať už vyššie spomínaným spôsobom na báze pórov.

shutterstock 1042066777
Zdroj: Shutterstock

Dve variácie

Oba hlavné typy drevodomov – drevostavby z veľkoplošných dielcov a sendvičové konštrukcie – v sebe snúbia drevo a sadru. Pri drevostavbách z veľkoplošných dielcov sa vo výrobných prevádzkach zhotovia jednotlivé stavebné dielce, ktoré tvoria spravidla celú stenu drevostavby. Každý jednotlivý dielec je vyrobený z drevených hoblovaných hranolov, sadrovláknitých dosiek (napríklad Rigidur od Rigipsu) a minerálnej izolácie (napríklad Orsil Fassil od Isoveru).

Druhou populárnou metódou sú sendvičové konštrukcie. Podstatou sendvičového drevodomu je skeletová konštrukcia z drevených trámikov, vyplnená tepelnou a akustickou izoláciou a opláštená stavebnými sadrovláknitými doskami Rigidur. Medzi výhody tohto typu výstavby patrí pevnosť jednotlivých prvkov a vysoká priestorová a terénna flexibilita.

FOTO: Shutterstock

ZDROJ: PR článok Rigips