Durisol tvarovka s izoláciou DSm 45/12 L

DSs 45 12 L mineralna vlna
Zdroj: Leier

Tvarovky Durisol predstavujú ekologický a prírodný stavebný systém strateného debnenia obvodových a vnútorných nosných stien, ako aj nenosných priečok.

Hlavnou surovinou pri ich výrobe je drevná štiepka. Výrobný proces je bez procesu horenia pri minimálnej potrebe energií. Sú 100% recyklovateľné. Tvarovky pre obvodové steny sú vybavené tepelnou izoláciou – grafitom obohateným sivým polystyrénom, alebo minerálnou vlnou. Statickú únosnosť zabezpečuje priebežné betónové jadro.

Obvodová  stena z tvaroviek DSm 45/12 L s 250 mm tepelnou izoláciou z minerálnej vlny dosahuje špičkové tepelno-izolačné parametre ultranízkoenergetického domu, výbornú nepriezvučnosť, veľmi dobrú difúziu vodných pár a vysokú požiarnu odolnosť. Montáž tvaroviek je jednoduchá a rýchla.

Špičková tvarovka pre obvodové steny pasívnych a ultranízkoenergetických rodinných a bytových domov, administratívnych a polyfunkčných budov, hotelov a penziónov s vloženou tepelnou izoláciou – minerálnou vlnou  hrúbky 250 mm. Hrúbka priebežného betónového jadra je 120 mm.

Stena z tvaroviek DSm 45/12 L dosahuje parametre pasívneho domu aj bez dodatočného zateplenia, a to pri hrúbke steny len 450 mm. Rozmer tvarovky je 500x450x250 mm, hmotnosť jednej tvarovky je 12 kg.

U= 0,16 W/m2K

www.leier.sk