Rekonštrukcia historickej nemocnice
Galéria(8)

Rekonštrukcia historickej nemocnice

Francúzska obec Meursault je srdcom burgundských viníc Côte de Beaune. Jej klimatické podmienky sú od roku 2015 klasifikované ako svetové dedičstvo UNESCO. Historická nemocnica, v ktorej sa kedysi liečili malomocní, je hmatateľným dôkazom bohatých architektonických hodnôt, ktoré francúzska provincia získavala po stáročia.

Takzvané leprosárium bolo založené burgundským vojvodom začiatkom 12. storočia. Budova vtedy slúžila ako prístrešok chudobných, pútnikov, žobrákov a vojakov. V roku 1760 sa nemocnica spojila so susedným hospicom. Niekoľko storočí potom slúžila ako ubytovňa, neskôr bola prestavaná na stanovište kočiarov, následne na poľnohospodársku farmu. V 20. rokoch minulého storočia bol areál zaradený do zoznamu pamiatkovo chránených budov francúzskej organizácie Monument Historique.

Schovaná záhrada

Podstatný element, genius loci, spočíva v silnej ostrovnej povahe miesta. Nachádza sa na kraji obce, medzi poľami a vinicami, na mieste dotyku kopcov s rovinatou krajinou, pri ceste, po ktorej v stredoveku často chodievali pútnici. Niektoré časti starej nemocnice postupne odvial čas, pôvodný ráz budov je ale stále dobre rozpoznateľný.

Citlivo zvolená kombinácia pôvodných materiálov (kameň, drevo) s novšími (betón, sklo, zinok).

 Citlivo zvolená kombinácia pôvodných materiálov (kameň, drevo) s novšími (betón, sklo, zinok).

Hlavným cieľom projektu bola ochrana a zachovanie historického dedičstva a taktiež vytvorenie miesta konania spoločenských akcií. Vo vstupnej budove sídli turistická informačná kancelária, zatiaľ čo takzvaná sieň chudobných a kaplnka obsahujú galerijné priestory.

Spoločenská sála.

  Spoločenská sála.

V blízkosti vstupnej budovy sa nachádza spoločenská sála, ktorá spolu s kaplnkou ohraničuje vonkajší priestor so záhradou. Tento prvok nadväzuje na tradičné pôdorysné usporiadanie kláštora.

Výstavný priestor.

 Výstavný priestor.

Pôvodné funkcie

Budovy boli dlhý čas opustené a svoje pôvodné usporiadanie si zachovali len sčasti. Zásahy architektov sa uskutočňovali v súlade s archeologickým prieskumom a po konzultáciách s pamiatkarmi.

Vývoj návrhu.

  Vývoj návrhu.

Primárnym cieľom v prípade starších častí komplexu bola rekonštrukcia a čo najpresnejší návrat k pôvodnému stavu budov. Významné prvky boli do projektu začlenené podľa ich pôvodnej funkcie a logiky. Napríklad, zamurované otvory boli znovu otvorené, aby sa dalo naplno využiť prirodzené svetlo.

  Rezopohľad.

Symbióza materiálov

Triezvy minimalistický prístup architektov je zreteľný aj v citlivo zvolenej kombinácii pôvodných materiálov, ako je burgundský kameň a drevo, s novšími materiálmi ako betón, sklo a zinok. Koncept súčasného rozšírenia nemocnice sa riadil snahou rešpektovať autentické usporiadanie miesta. Nová vstavba umiestnená medzi pôvodnými stenami má cieľ vytvoriť dialóg prostredníctvom geometrických modulácií v symbióze s historickou architektúrou.

 

REKONŠTRUKCIA HISTORICKEJ NEMOCNICE

Miesto: Meursault, Francúzsko
Architekt: Jung Architectures
Projekt: 2015
Realizácia: 2016

Vstup do tzv. leprosária.

  Vstup do tzv. leprosária.

 

TEXT: LUCIE HLAVSOVÁ
FOTO: MARTIN ARGYROGLO, V2COM

Článok bol uverejnený v časopise ASB 5/2018.