Kino Družba
Galéria(5)

Igor Timko a Milan Antol idú rekonštruovať legendárne košické kino Družba

Od mesta ho dostalo občianske združenie Chi3 do prenájmu za symbolické jedno euro.

Mesto Košice prenajalo objekt bývalého kina Družba občianskemu združeniu Chi3 na 25 rokov za jedno euro ročne. Združenie nechalo vypracovať investičný zámer a v auguste predstavilo plán obnovy kina za štyri milióny eur. Podľa štúdie by z kina malo vzniknúť multikultúrne centrum. Prenájom na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili mestskí poslanci.

kino druzba
kino druzba
Kino Družba
druzba
druzba

Žiadosť o prenájom priestorov na 25 rokov za symbolické euro podali Milan Antol a Igor Timko koncom júla. Podľa plánov by sa po dokončení všetkých potrebných procesov a príprave podkladov mohlo začať s realizáciou stavby už v decembri 2022, samotná rekonštrukcia by mala trvať približne štyri roky. Financovanie má byť viaczdrojové, rátajú aj s eurofondmi v rámci pripravovaných výziev. Rekonštrukciu chcú stihnúť do siedmich rokoch od začiatku prenájmu.

druzba
Predstavenie plánu obnovy | Zdroj: Miroslav Vacula

“Pred rokom ma o stretnutie požiadali Martin Drahovský a Igor Timko, s tým, že v Košiciach chýba kultúrny stánok, ktorý by mohol vzniknúť práve v Kine Družba. Podmienkou bolo, aby táto ikonická stavba ostala ikonickou, aby zásahy do nej boli minimálne, aby plnila svoj kultúrny účel a aby okolie ostalo zachované, no na druhej strane, aby sme jej vdýchli nový život. Autori myšlienky svojou štúdiou dokázali, že podmienky dokážu splniť.” uviedol pri predstavení plánu obnovy Jaroslav Polaček.

Priestory by mali pri zachovaní filmovej produkcie slúžiť aj na divadelné predstavenia, koncerty, výstavy a ďalšie spektrum kultúrnych podujatí, ale aj na kongresy, vedecké konferencie, prednášky či workshopy. Prestavbou vznikne aj vhodné zázemie pre umelcov, vrátane nácvikových sál v nevyužitom suteréne, ekologický rozmer dá Kinu Družba zelená strecha. Architektonický koncept budovy však má ostať zachovaný.

Mesto chcelo kino predať

Poslednou modernizáciou prešiel objekt v rokoch 2002 až 2004. Keď sa naň pozriete dnes, je na prvý pohľad vidieť, že sa na ňom podpísal zub času. Posledný raz sa v ňom premietalo takmer pred dvadsiatimi rokmi.

Pôvodnú budovu kina Družba postavili v roku 1973 podľa návrhu architekta Jána Šprláka-Uličného. Malo ísť o jedno z centier v tej dobe novo sa formujúceho obytného súboru Terasa. Kinosála má takmer kruhový pôdorys a ako podotýka portál Register architektúry, nachádza sa v nej najväčšia panoramatická premietacia plocha v Košiciach. Časť so vstupnými a spoločenskými priestormi je prízemná, komunikačne je prepojená so susediacim nákupným centrom.

V roku 2018 chcelo mesto priestory aj s pozemkom predať v dražbe. Podľa znaleckého posudku z decembra 2017 mala budova hodnotu skoro 800-tisíc eur (pozemok vyše 226-tisíc a budova takmer 570-tisíc). Firma Triple Nine Promotion, ktorá mala o budovu záujem, však od svojho zámeru nakoniec upustila.

SITA, raj