Rekonštrukcia za milióny stvorila monumentálne priestory. Do SNG sa konečne vracia život

Šesťročné čakanie je na konci. Slovenská národná galéria (SNG) je už pripravená prijímať návštevníkov. Jej areál má až o päťtisíc metrov štvorcových viac.

Do prvých návštev ostávajú už len dni

Víťazný návrh na rekonštrukciu, dostavbu a modernizáciu areálu SNG od architektov Martina Kusého a Pavla Paňáka z ateliéru BKPŠ sa realizoval od roku 2016 do 26. októbra 2022, keď SNG úspešne prebrala zrekonštruované priestory od zhotoviteľa stavby.

Dokončenie tohto náročného projektu je míľnikom pre slovenskú kultúru, umeleckú scénu, ale aj pre samotné hlavné mesto, ktoré dostane úplne nový verejný priestor pre trávenie voľného času na brehu Dunaja.

Fotogaléria:

Zrekonštruovaná SNG.
Zrekonštruovaná SNG.
Zrekonštruovaná SNG.
Zrekonštruovaná SNG.
Zrekonštruovaná SNG.
Zrekonštruovaná SNG.
Zrekonštruovaná SNG.
Zrekonštruovaná SNG.

„Príprave a realizácii projektu stavby areálu národnej galérie sme sa s kolektívom našich kolegov venovali 17 rokov. Bol to proces dlhý so všetkými peripetiami architektonickej profesie. Našou snahou bolo vytvoriť autentické dielo, v ktorom sú skĺbené štyri posledné storočia architektúry, priestory pre modernú prevádzku inštitúcie a prezentáciu našej výtvarnej kultúry,‟ rekapitulujú architekti Martin Kusý a Pavol Paňák.

Potreba rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie sa zrodila už pred 21 rokmi, keď musela vtedajšia riaditeľka Katarína Bajcurová z havarijných dôvodov nechať zatvoriť ikonické Premostenie od architekta Vladimíra Dedečka. Pre nevyhovujúce podmienky sa k nemu postupne pridalo aj uzavretie ďalších častí.

Nová budova SNG.
Nová budova SNG. | Zdroj: Martin Deko

„Rekonštrukcia národnej galérie bola s nami tak dlho, že je pre mňa zvláštne a nečakane ťažké uchopiť jej koniec. Riskujúc veľké slová, naozaj si myslím, že toto je historická chvíľa, a to nielen pre galériu, ale aj pre našu krajinu. Je to najväčšia kultúrna stavba, ktorú sme začali a dokončili po revolúcii,‟ hodnotí generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá.

SNG sa rozhodla nečakať na kompletne vybavený interiér či stále expozície a novú budovu bude (po)otvárať postupne. „Väčšina areálu SNG bola uzavretá 21 rokov, a keď sa nám hotová stavba dostala konečne do rúk, chceme sa o ňu podeliť aj s celou verejnosťou, ktorej galéria právom patrí, ešte pred Vianocami,‟ zdôvodňuje Kusá.

Zrekonštruovaná SNG.
Zrekonštruovaná SNG. | Zdroj: Miro Pochyba

Galéria po prvýkrát (po)otvorí verejnosti svoje obnovené priestory v nedeľu 11. decembra. Novými priestormi SNG prevedie návštevníkov úvodná výstava Prológ. 12 farieb reality, na ktorej uvidia diela starého, moderného aj súčasného umenia vo vzájomných dialógoch a viac či menej prekvapivých vzťahoch.

Novými priestormiSNG prevedie návštevníkov/návštevníčky úvodná výstava Prológ. 12 farieb reality, na ktorej uvidia diela starého, moderného aj súčasného umenia vo vzájomných dialógoch a viac či menej prekvapivých vzťahoch.

Zrekonštruovaná SNG.
Zrekonštruovaná SNG. | Zdroj: Miro Pochyba

Rekonštrukcia s rešpektom

Rekonštrukcia SNG dbala na udržateľný a zároveň pamiatkovo inteligentný prístup k architektúre 70. rokov 20. storočia. „Dúfame, že pozitívne príklady možných využití pôvodných estetických aj technických hodnôt sa stanú príkladom hodným nasledovania,“ uvádza sa v tlačovej správe.

 

V rámci citlivého a udržateľného prístupu sa opravilo mramorové schodisko v administratívnej budove, zrecyklovali keramické tvárnice, ktoré sa preniesli spod knižnice, očistili a dnes je z nich vybudovaný monumentálny dekoratívny plot. Ten je nezamýšľaným pútačom, keďže ho je vidieť už od Nemeckého veľvyslanectva.

Zrekonštruovaná SNG.
Zrekonštruovaná SNG. | Zdroj: Miro Pochyba

Vo veľkej časti galérie sa nachádza terazzová podlaha s namletým travertínovým kameňom, ktorým bola niekedy obložená prízemná časť galérie. Zrecyklovaný travertín bol použitý aj na výrobu lavičiek, ktoré sa nachádzajú na malom námestí pred jedným zo vstupov do galérie.

Zmeny v interiéri

Silnou materiálovou novinkou je povrchová úprava všetkých zadných fasád Vodných kasární – je očistená na základné zmiešané murivo a reštaurátorsky opravená s priznanými stopami rôznych zásahov. Rekonštrukcia tiež priniesla premiestnenie bieleho kosoštvorcového podhľadu zo starej kinosály a dreveného obkladu miestnosti do nových priestorov.

Zrekonštruovaná SNG.
Zrekonštruovaná SNG. | Zdroj: Miro Pochyba

„Keďže nová kinosála má menej stien, zvyšok bol použitý v dvoch nových seminárnych miestnostiach. Asi najviditeľnejšia je fasáda depozitárneho domu, ktorá je celá z hliníkových profilov získaných z Premostenia a z Administratívnej budovy,“ znie v tlačovej správe z (po)Otvorenia nového areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave.

Nový areál SNG bude obsahovať:

  • viac ako 5 000 m2 výstavnej plochy pre expozície a výstavy
  • kinosálu/prednáškovú sálu
  • multifunkčnú halu
  • modernú knižnicu
  • archív výtvarného umenia
  • depozitár
  • reštaurátorské ateliéry
  • obnovenú administratívnu budovu
  • nádvorie ako verejný park
  • kaviareň a galerijné kníhkupectvo

Ohrozené Premostenie?

Druhá vypísaná súťaž na rekonštrukciu, kde bola už zadefinovaná podmienka zachovať Dedečkov stupeň, priniesla garanciu zachovania tohto prvku. Pri prvej súťaži tento zámer málokto rešpektoval.

„Považovali sme to za chybu vzhľadom na autora a dejiny architektúry, aj za isté pochybenie zo strany našej vlastnej odbornosti,“ priznávajú predstavitelia SNG. Tlak verejnosti, ale aj architektonickej obce bol veľký. Tu bol zásadný postoj generálnej riaditeľky Kataríny Bajcurovej, ktorá sa jednoznačne postavila za architektúru Premostenia.

Keďže Premostenie neubudlo, mohli v ňom pribudnúť nové prvky. Dve pridané okná v štítoch Premostenia majú niekoľko dôvodov, ktoré súvisia nielen s požiadavkou pracovať s Dedečkovou architektúrou, ale aj s prevádzkovým komfortom.

Koncepčne odkazujú na pôvodný zámer širšieho záberu areálu – jeho súčasťou bolo dlhšie Premostenie, malo končiť až na rohu Riečnej ulice. Takže ten stav, aký poznáme, je len fragmentom jeho zamýšľanej figúry. Preto tie štíty.

Zrekonštruovaná Slovenská národná galéria.
Zrekonštruovaná Slovenská národná galéria. | Zdroj: Redakcia

Umiestnením okien sa podľa predstaviteľov SNG potvrdila definitíva Premostenia. Je to vlastne pocta jeho samostatnosti. Tým druhým dôvodom je situácia v interiéri – okná vytvárajú príjemný priestor pre návštevníka a pripomínajú situáciu, že sa nachádzame nad cestou, nad chodníkom, a teda sme v Premostení. Toto riešenie sa páčilo aj architektovi Dedečkovi, ktorému ho architekti rekonštrukcie prezentovali – fyzicky už ale miesto nestihol navštíviť.

Zrekonštruovaná SNG.
Zrekonštruovaná SNG. | Zdroj: Miro Pochyba

Rekonštrukcia, dostavba a modernizácia areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Architekt pôvodnej stavby: Vladimír Dedeček
Architekti prestavby: Martin Kusý a Pavol Paňák
Projektant: Architekti BKPŠ / Kusý – Paňák
Dodávateľ stavby: konzorcium Hornex – Strabag
Špeciálny dozor: SGS Czech Republic, s. r. o. (do 2018)
Stavebný dozor: Ing. Zlatica Páleníková (od 2018)
Podpis zmluvy so Zhotoviteľom: 28. december 2015
Odovzdanie staveniska: 18. januára 2016
Termín ukončenia (prebratie stavby od Zhotoviteľa): 26. október 2022
Dĺžka výstavby:január 2016 – október 2022
Investičný náklad akcie:75,5 mil. eur s DPH (vrátane všetkých stavebných objektov, vstavaného interiéru, zariadenia depozitárneho domu, technológií, sieťového vybavenia, bezpečnostného projektu, skúšok a meraní, projektového servisu, stavebného aj autorského dozoru a projektu interiéru)
Investičný náklad interiéru (samostatná investičná akcia): 3,45 mil. eur s DPH
Hrubá podlažná plocha celej investície: 27 911 m2
Čistá výstavná plocha po výstavbe: 5 385 m2
Čistá depozitárna plocha: 1844 m2
Stavebné objekty: SO1 Premostenie, SO2 Administratívna budova, SO3 Nové expozície, SO5 Vodné kasárne, SO6 Nádvorie, SO7 Nový depozitár, SO8 Hongkonská ulička

Zdroj: SNG