Rekonštrukcia historickej budovy z roku 1903

Partneri sekcie:

Bývalé sídlo Obchodnej a priemyselnej komory má dobrú adresu. Nachádza sa v centre Bratislavy v susedstve Slovenského národného divadla a uzatvára mestský blok v priestore, kde sa stretávajú Gorkého a Jesenského ulica s Komenského námestím. Stavba pochádza z roku 1903 a nedávno bola dokončená jej rekonštrukcia a prestavba, ktorá z nej vytvorila nadštandardnú administratívnu budovu.

Budova je typickým reprezentantom architektúry z obdobia veľkolepého rozmachu stredoeurópskych miest, z vrcholného obdobia monarchie na prelome 19. a 20. storočia. Pôvodným autorom je architekt Jozef Hubert a neskoršiu prestavbu a nadstavbu projektoval slovenský architekt Milan Michal Harminc.

Súčasný majiteľ budovy AMW C&S, a. s. (dcérska spoločnosť MiddleCap Group), vedomý si jej hodnoty a zaujímavej polohy, začal pamiatkovú obnovu v roku 2014. Cieľom bolo zachrániť túto vzácnu architektúru a vytvoriť podmienky na novú vhodnú funkčnú náplň.

„Rekonštrukciu takéhoto vzácneho kusu pamiatkovo chránenej architektúry sme brali ako výzvu,“ komentuje finálnu podobu Gorkého4 Offices Róbert Michalica, líder divízie MiddleCap Real Estate Slovakia.

„Požiadavky, ktoré boli na nás kladené, mnohonásobne prekračovali náročnosť pri bežných novostavbách. Pristúpili sme však k tomu veľmi zodpovedne, čo určite ocení laická, ako aj odborná verejnosť. Cieľom bolo zachovať sofistikovanú atmosféru samotnej budovy a doplniť k nej kancelárske priestory v špičkovom štandarde.“

Pohľad na zrekonštruovanú nadstavbu v kontexte panorámy mesta.
Pôvodným autorom budovy je architekt Jozef Hubert neskoršiu prestavbu a nadstavbu projektoval slovenský architekt Milan Michal Harminc.
Pamiatková obnova budovy na Gorkého
Pohľad do átria s pavlačami.
Súčasný stav
Súčasný stav.
Schodisko s pôvodným terazzo.
Pôvodný stav

Náročná obnova

„Keď sme sem prišli, celá budova bola v dezolátnom stave,“ povedal počas našej návštevy objektu Ing. arch. Peter Bouda z architektonickej kancelárie Bouda a Masár, ktorá má s rekonštrukciou kultúrnych pamiatok a historických budov bohaté viac ako 30-ročné skúsenosti.

„V tomto prípade išlo o kompletnú rekonštrukciu, a keďže budova je národnou kultúrnou pamiatkou, tak zároveň aj o pamiatkovú obnovu. Jej súčasťou bola reštaurátorská obnova pôvodných uličných a dvorových fasád, schodísk a spoločných reprezentačných priestorov.“

Samotné práce investor spustil v januári 2014 a ich výsledkom po 5-ročnom snažení bola aj konverzia vnútorného dvora na centrálnu spoločenskú a reprezentačnú komunikačnú halu so zaskleným zastrešením. Súčasťou stavby sú aj repliky historických dvojkrídlových okenných výplní s izolačným dvojsklom na vonkajšom krídle a s elektricky ovládateľnou vonkajšou drevenou lamelovou roletou.

V interiéri je okrem iného zachované reprezentačné štukami zdobené kamenné schodisko s pôvodným kováčskym zábradlím z prelomu 19. a 20. storočia. „Spolupracovali sme s kultúrnym investorom, ktorého snahou nebolo len zhodnotiť svoje vložené finančné prostriedky,“ pokračuje Peter Bouda.

„Prispieval aj k technickej záchrane a obnove pamiatkovej podstaty stavby, našiel jej primeranú funkčnú náplň a vdýchol jej nový život. To bolo pre nás motiváciou v práci a kritériom zaväzujúcim k čo najlepšiemu profesionálnemu výkonu. Platí to aj v prípade rekonštrukcie tejto budovy. V rámci projektovej prípravy a počas realizácie stavby sme spolu s investorom prežívali roky vzájomnej aktívnej komunikácie pri prekonávaní prekážok. Hľadali sme optimálne riešenia pri bežných, ale aj nečakaných problémoch, ktoré nás štandardne počas každej takejto náročnej realizácie stavby stretávajú.“

Súčasný stav
Súčasný stav |

Nový koncept pri záchrane starého

Podobne ako pri väčšine historických stavieb, aj v tomto prípade sa po diagnostike fyzickej kondície stavby objavili čiastkové problémy. Či už išlo o vlhké suterény a prízemné priestory, o zatekajúcu a staticky narušenú strechu, alebo o nánosy nevhodných prestavieb a zásahov počas minulých desaťročí do pamiatky s množstvom zničených pôvodných vzácnych artefaktov.

„Stáva sa už pravidlom, že úlohou architektov je popri rutinných úkonoch navrhovania umelecko-remeselnej a reštaurátorskej obnovy pôvodných článkov a ich doplnení kópiami podľa dochovaných originálov aj navrhovanie funkčného architektonicko-výtvarného konceptu budovy, ktorý by plnohodnotne slúžil plánovanému účelu,“ približuje Peter Bouda.

„Preto sme na vhodných miestach uplatnili aj súdobé konštrukcie a dizajn, a to najmä v priestore vnútorného dvora, ktorý sme zmenili na ústredný komunikačný priestor, a aj pri prestavbe posledného nadzemného podlažia v rámci nového krovu.“

Mohlo by vás zaujímať: Rekonstrukce Novomlýnské vodárenské věže

Autorom rekonštrukcie sa podarilo vyrovnať s priestorovými nárokmi na technické zariadenia elektroinštalácie, vykurovania, chladenia, vetrania a požiarnej bezpečnosti. Interiéry a vnútorné spoločné zariadenia nadštandardných reprezentatívnych administratívnych priestorov sú už dokončené a čakajú na dotvorenie konkrétneho interiéru nájomných priestorov podľa požiadaviek nových užívateľov.

Na mieste bývalej pokladnice SND je hotová predpríprava na zrealizovanie gastronomickej alebo inej prevádzky s funkciou vhodnou pre tento typ budovy a okolia. Potenciál a výnimočnú pridanú hodnotu interiérov pre budúcich užívateľov táto budova určite má.

Schodisko s pôvodným terazzo.
Schodisko s pôvodným terazzo. |
Rekonštrukcia a prestavba bývalej budovy obchodnej a priemyselnej komory
Miesto: Gorkého 4, Bratislava
Architekt: Bouda a Masár, architektonická kancelária, s. r. o.
Autori projektu: Juraj Almássy, Peter Bouda, Richard Čečetka, Ivan Masár, Ondrej Strýček
Investor: AMW C&S, a. s.
Termín rekonštrukcie: 2014 – 2018
Hrubá podlahová plocha: 4 500 m2
Generálny dodávateľ: STRABAG, s. r. o.
Reštaurátorské práce: VILLARD
Text: Ľudovít Petránsky
Foto: Martin Viazanko
Projektová dokumentácia: Bouda A Masár, architektonická kancelária

Článok  bol uverejnený v časopise ASB 6-7/2019.