Požitavská vínna cesta otvorí vlastný archív vín vo Vrábľoch
Galéria(5)

Požitavská vínna cesta otvorí vlastný archív vín vo Vrábľoch

Pri návrhu sme zvolili formu expozície vloženej do existujúceho priestoru. Koncepciu návrhu a funkčné rozdelenie priestorov výrazne ovplyvnila aj predstava integrácie archívnych vínnych pivníc do rozširujúcej sa Požitavskej vínnej cesty. Táto skutočnosť mala vplyv aj na samotné funkčno-priestorové rozdelenie a nadväznosť priestorov, teda na fungovanie celého archívu požitavských vín ako celku.

Autori návrhu:  Ing. arch. Zuzana Švikruhová, Ing. arch. Milan Csanda

Vstupné priestory sú účelne navrhnuté tak, aby krivky chodníkov a vstupného námestia slúžili nielen na stretávanie návštevníkov, ale aby prirodzene posunuli ich pohyb vtiahnutím do zoštylizovaného vínneho lievika, ktorý tvorí prekrytie klenbového vstupu do podzemia.

vínna cesta,chodba,pivnica,požitavská vinna cesta

Pohyb návštevníka po celom archíve je rovnocenne plnohodnotným vo všetkých priestoroch. Úvodom míňame existujúcu studňu, ktorá je súčasťou rampy stúpajúcej k pomyselnému lieviku a ním prechádzame popod vyabstrahovaný rad viniča, ktorého náznaky nám pripomína navrhnutá predsadená fasáda. Schodiskovým tunelom sa schádza do pivníc vyhĺbených 8 metrov pod zemou. Schodisko ústi v najstaršej pôvodnej historickej a zároveň najcennejšej časti pivníc.

A keďže ponúkajú nádherný priestor na muzeálnu expozíciu, boli pre nás ideálne na umiestnenie Siene slávy požitavských vín. Pôvodné surové tehlové klenbové pivnice rozbiehajúce sa kolmo na trasu prístupového schodiska sa zhostili poslania reprezentovať to najlepšie víno, ktoré oblasť ponúka. Základným motívom bolo znovu vytvoriť súčasť vínnej cesty, ktorá tu prechádza akoby svojou klenotnicou.

pivnica,vinotéka,víno,klenby

S dvojicou klenbových priestorov Siene slávy požitavských vín súvisí aj priestor vínotéky, ktorá sa pred nami otvorí po prechode nízkou klenbovou chodbičkou. Tu sa znovu ocitáme akoby medzi dvoma radmi viniča, ktoré v zoštylizovanej podobe pretransformované do predsadených policových systémov slúžia na ďalšiu prezentáciu a následne predaj vystavených vín. V týchto priestoroch možno prípadne zorganizovať menšiu degustáciu.

vínna cesta,chodba,pivnica,požitavská vinna cesta,víno

Pôvodná klenbová pivnica ďalej vyúsťuje do spoločenskej sály, ktorá je účelovo zariadená jednoduchými dubovými masívnymi stolmi, aby vynikol len klenbový tehlový priestor, tlmené osvetlenie, a hlavne víno v celej svojej rozmanitosti.

Vínna cesta pokračuje chodbou, ktorá ústi vo svojich zakončeniach v pivničných priestoroch z novšieho obdobia, kde sú umiestnené priestory archívu vín. Základom koncepcie tohto priestoru bola znovu myšlienka vytvorenia klenotnice – každý z majiteľov archívneho boxu si tu v ideálnych mikroklimatických podmienkach pivníc chráni svoje najcennejšie vínne klenoty.

Rekonštrukcia interiéru a obnova vínnych pivníc začne už v lete 2010.