polyfunkcne centrum nova mytna
Galéria(4)

Polyfunkčné centrum Nová Mýtna

Partneri sekcie:

Prezentácia stavieb v 18. ročníku celoštátnej súťaže Stavba roka 2012.
Stavebný pozemok je situovaný v trojuholníku bratislavských ulíc Radlinského – Mýtna - Vazovova, poblíž Račianskeho mýta. Stavba zapadá do existujúcej urbanistickej štruktúry, dopĺňa ju a svojou dimenziou 7. nadzemných podlaží priaznivo reaguje na súčasnú výškovú hladinu blokovej zástavby.

4   img 5398 800 big image
6   img 4975 800 big image
polyfunkcne centrum nova mytna 6207 big image
Orientácia jednotlivých troch nadzemných stavieb smerom do ulice zabezpečuje uzavretie uličného bloku a zároveň poskytuje príjemné izolované prostredie vnútrobloku. Všetky optimálne využívajú denné osvetlenie a preslnenie obytnej plochy. Kvalitné plastové okná vytvárajú súčasne optimálne predpoklady pre dizajn a komfort bez kompromisov z hľadiska tepelnoizolačných vlastností.

V obytných častiach sú do plastových profilov osadené tepelnoizolačné trojsklá. Obvodové konštrukcie sú dostatočne zateplené. Uličné budovy, v parteri perforované, uzatvárajú štruktúru Mýtnej ulice. Posledné podlažie je uskočené z dôvodu svetlo-technických požiadaviek. Z Radlinského ulice je bytový dom. V časti stavby na Mýtnej ulici je zmiešaná funkcia administratívy a bytového domu. Vnútroblok – zelený centrálny dvor, prístupný z Mýtnej aj Radlinského ulice, orientovaný k bytovému domu umiestnenému v strednej časti pozemku. Vstup do podzemnej garáže je z oboch ulíc, z Mýtnej priamo a z Radlinského cez dvor. Tým sa vylúčila automobilová doprava z väčšej časti vnútrobloku, čím sa v ňom vytvára pokojná pešia zóna.

Občianska vybavenosť v parteri zabezpečuje životaschopnosť územia a spĺňa mestotvornú funkciu. Tri objemovo približne rovnaké hmoty budov, ktoré sú nosnou časťou architektonického riešenia, sú umiestnené v okrajových častiach a centrálnej časti pozemku. Jednotlivé vstupy do budov, ako aj všetky objekty a park sú bezbariérové. V bytovom komplexe je 177 jedno- až štvorizbových bytov vrátane dvoch viacizbových a jeden ateliér. Podzemná hromadná garáž má 188 parkovacích miest, z toho 8 pre imobilných – je pod tromi budovami a tvoria ju dve, resp. tri podzemné podlažia.

Polyfunkčné centrum Nová Mýtna je jedinečná práve svojou jednoduchosťou, čistotou foriem, ktorú zvýrazňuje biela farebnosť fasád, sadovými úpravami a zmyslom pre detail.

novostavba, Bratislava, ulice: Mýtna, Radlinského
Autori architektonického riešenia: Dipl.-Ing. arch. Zdeněk Machanec, Ing. arch. Jaroslav Tkáč, Ing. arch. Rudolf Benček
Projektant architektonickej časti: Dipl.-Ing. arch. Zdeněk Machanec
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Karol Bitterer
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Jozef Pitlík
Stavebník: Team Nový Dom s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Zdeno Vlček, Ing. Peter Matúšek, Ing. arch. Ľubomír Hollý
Investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady bez DPH: 9,600 mil. €

Časopis ASB – architektúra, stavebníctvo, biznis – Generálny mediálny partner súťaže STAVBA ROKA 2012

Foto: Rastislav Krišanda