Areál bývalej tabakovej továrne v Košiciach ako kreatívne centrum

Z továrne kreatívne centrum. Osud bývalého tabakového podniku v Košiciach je spečatený

Partneri sekcie:

Košický samosprávny kraj pripravoval projekt štyri roky. Súčasťou prác bude dostavba podkrovia a vytvorenie novej plochy na streche budovy s dominantnou kovovou konštrukciou.

Je predpoklad, že sa udalosti pohnú vpred potom ako kraj podpísal v polovici januára tohto roka zmluvu na stavebné práce so žilinskou spoločnosťou HASTRA. V septembri minulého roka zazmluvnil aj dodávateľa slaboprúdových rozvodov či stolárskych výrobkov, ktorým je spoločnosť Metrostav.

ASB sa obrátil na samosprávny kraj s doplňujúcimi otázkami o stavebných prácach, autorovi architektonického návrhu či o prenájme priestorov, odpovede zatiaľ nedostal.

Predseda krajskej samosprávy Rastislav Trnka uviedol, že treba vziať do úvahy, že budova na Strojárskej ulici sa nachádza v pamiatkovej zóne a výzvou budú aj neustále rastúce ceny stavebných materiálov.

Komunita kreatívcov na východe získa priestor na tvorbu šancí pre študentov a absolventov umeleckých odvetví, tvorivých pracovníkov, umelcov, osôb v slobodnom povolaní, podnikateľov a ostatných subjektov v kultúre a kreatívnych odvetviach. „Táto sféra má nesmierny potenciál zamestnávať omnoho viac ľudí ako v súčasnosti,“ skonštatoval Trnka.

Kraj kúpi aj inovatívne technológie

Architektonické riešenie areálu počíta s rozčlenením budovy na jednotlivé funkčné bloky. Tie možno samostatne využívať rôznymi subjektmi. V pláne je výmena ústredného kúrenia, sociálnych zariadení, výmena rozvodov, oprava fasády aj strechy.

Modernizácia sa zrealizuje citlivo aj s ohľadom na pripomienky pamiatkarov. Projekt popri investícii do už existujúcich budov zahŕňa aj nákup inovatívnych technológií a najneskôr v druhom polroku sa plánuje aj spustenie realizácie niektorých mäkkých aktivít v podobe workshopov, školení či individuálneho poradenstva.

Areál bývalej tabakovej továrne v Košiciach ako kreatívne centrum
Areál bývalej tabakovej továrne v Košiciach ako kreatívne centrum | Zdroj: Košický samosprávny kraj

Kraj sa podieľa na nákladoch takmer miliónom eur

Ministerstvo kultúry SR, ktoré je sprostredkovateľom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), pripravovalo výzvu na kreatívne centrá už od roku 2017. Vyhlásilo ju v lete 2019, hneď na to podal kraj žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Zo všetkých šiestich podporených projektov v rámci výzvy IROP získal najvyššiu čiastku – takmer 18 miliónov eur.

Zmluvu s ministerstvom kultúry podpísala Košická župa v decembri 2020. Podľa nej by mal kraj vyčerpať financie z eurofondov do konca roka 2023. Príspevok z IROP predstavuje 95 % rozpočtu projektu, Košický samosprávny kraj spolufinancuje čiastkou takmer 1 mil. eur.

Verejné obstarávanie zdržali aj ceny stavebných materiálov

Náročný proces žiadateľom výrazne skrátil lehotu na realizáciu kreatívnych centier a viacerí sa preto rozhodli z projektu odstúpiť. Hoci župa podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok hneď po vyhlásení výzvy v roku 2019, hodnotenie projektu ministerstvom kultúry trvalo rok. S prípravou verejného obstarávania začal kraj v novembri 2020, ihneď po schválení projektu.

Košický samosprávny kraj sa musel vyrovnávať so zložitým procesom verejného obstarávania. Úrad pre verejné obstarávanie prikázal rozdeliť zákazku na štyri časti. Proces verejného obstarávania zdržali okrem pandémie i zvýšené ceny stavebných materiálov, pre ktoré viacerí uchádzači neboli schopní splniť zákazku. Župa tak musela opakovane vyhodnocovať ďalších uchádzačov v poradí.

Kreatívne centrum Košického kraja, Strojárenská ulica, Košice

Investor: Košický samosprávny kraj
Investícia: 19 mil. eur
Celková úžitková plocha: 21 365 m2
Zhotoviteľ: HASTRA
Dodávateľ slaboprúdových rozvodov, stolárskych výrobkov: Metrostav