Vizualizácia časti obnovenej pešej zóny v Trenčíne- Hviezdoslavova ulica.

Pešia zóna v Trenčíne získa novú tvár

Partneri sekcie:

Do zóny patrí verejný priestor na uliciach Hviezdoslavova – Jaselská – Vajanského a Sládkovičova. Pribudnú moderné prvky, viac zelene a pestré možnosti jej využitia. Krajské mesto o tom informovalo na svojom webe.

Trenčín získal nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko vo výške 8,5 milióna eur. Z verejného obstarávania vyšla víťazne spoločnosť Strabag. Práce sa začali v stredu 22. mája a potrvajú 22 mesiacov.

Autorom víťazného návrhu urbanisticko – architektonicko – krajinárskej projektovej súťaže sa ešte v roku 2019 stal ATELIÉR ART.

Vizualizácia obnovenej pešej zóny v Trenčíne.
Vizualizácia obnovenej pešej zóny v Trenčíne. | Zdroj: www.trencin.sk

„Návrh je na veľmi vysokej kvalitatívnej úrovni. Vidieť, že je precízny, harmonický a jemný, na čom sa podpísalo aj členstvo Tomáša Hanáčka v autorskom tíme, ktorý predmetný priestor veľmi dobre pozná a tiež je tu cítiť prítomnosť ženy – architektky. Víťaznému tímu patrí obrovská vďaka, podľa mňa perfektne pochopili zadanie,“ skonštatoval vtedy hlavný architekt mesta Martin Beďatš.

Súčasťou prác bude rekonštrukcia povrchov, nový mobiliár, zeleň a vegetačné ostrovy, vodozádržné opatrenia, rekonštrukcia priestoru bývalej „jamy“, nové detské ihrisko, fontána.

Súsošie Štúrovcov pred vchodom do okresného úradu na Štúrovom námestí premiestnia, pribudne nová vlajkosláva pred Posádkovým klubom. Súčasťou bude aj rekonštrukcia sietí, pribudne možnosť napojenia na elektrinu, vodu a odpad počas konania podujatí.

V priestore revitalizovanej pešej zóny je navrhnutá výsadba vyše 50 stromov, pribudnú tu aj okrasné kry i množstvo trvaliek a cibuľovín. Pri Posádkovom klube bude vytvorený parčík so 16 stromami a napríklad pozdĺž Hviezdoslavovej ulice zas elegantné stromoradie.

Revitalizácia pešej zóny, Trenčín

Investor: mesto Trenčín
Architekt: ATELIÉR ART
Náklady: 8,5 mil. eur (Program Slovensko
Zhotoviteľ: Strabag
Realizácia: 5/2024 – 2026