Panoráma apartmány vytvoria novú panorámu Tatier
Galéria(4)

Panoráma apartmány vytvoria novú panorámu Tatier

Hotel Panoráma je už takmer 40 rokov neodmysliteľnou panorámou Štrbského Plesa. Jeho autor – architekt Zdeněk Řihák – mu dal charakteristickú, expresívne riešenú hmotu výškovej ubytovacej časti. Predmetom súčasnej prestavby hotela je celková prestavba, navýšenie ubytovacích kapacít a vytvorenie spolu 110 apartmánov určených na priamy predaj. Podľa autorky Ing. arch. Andrey Klenovičovej z projektového ateliéru Proma úroveň projektu Panorama Apartments sa odrazí nielen v modernom vonkajšom vzhľade objektu, ale aj v riešení interiéru spoločných a nebytových priestorov i samotných apartmánov.

„Charakteristickú výškovú časť objektu sme ponechali v jestvujúcom tvare a výraze,“ dopĺňa predstavu o projekte architektka Andrea Klenovičová. „Na základe požiadaviek investora bolo potrebné navýšiť celkovú podlahovú plochu o približne 5 000 m2 a vytvoriť dostatočné množstvo apartmánov. Navrhnutá je celková materiálová obnova a vylepšenie existujúceho technického stavu objektu. V najvyššom podlaží sme navrhli prestavbu existujúcej strojovne výťahov na nadštandardný apartmán s panoramatickým výhľadom na Tatry.“

Samotná prestavba a prístavba objektu je riešená v časti podnože objektu, ktorá je v časti 1. a 2. PP rozšírená o 17 m na severnú stranu a o 5,7 m na južnú stranu. V úrovni 1. NP je rozšírená o 2,25 m na obidve strany. Smerom k neďalekému polyfunkčnému objektu Toliar je objekt rozšírený o 4,3 m. V rámci prestavby objektu je navrhnuté premiestnenie parkoviska do zadnej časti za objekt, kde sú situované vstupy pre zásobovanie a prevádzku a samostatné vstupy do ubytovacej a polyfunkčnej časti objektu. Poloha hlavného vstupu do objektu sa zachová na pôvodnom mieste. Vstup je z úrovne plató a pešej zóny s atrakciami, akcentovanej panoramatickým výťahom.

Vstupy do prevádzok v rámci polyfunkčnej podnože na úrovni 1. NP budú pre návštevníkov z navrhovaného plató, ktoré vznikne zastavaním existujúcej „jamy“.

Podnož objektu je prestavaná, pristavaná a nadstavaná. Vzhľadom na požiadavku investora na výrazné navýšenie celkových ubytovacích kapacít je navrhnutá nadstavba o dve podlažia v časti nad jestvujúcou jednopodlažnou podnožou v pravej aj ľavej časti. Zachovaný je horizontálny charakter podnože, architektúra je výrazovo prispôsobená výškovej časti objektu a novej – ubytovacej funkcii. Zastrešenie nadstavby sa rieši plochou vegetačnou strechou, pohľadovo upravenou.

Podľa Martina Čapa zo spoločnosti Riešime bývanie súčasťou projektu je moderné technologické riešenie jednotlivých prvkov stavby, ako je napr. vykurovanie, rozvody internetu a televízie alebo kamerový systém v spoločných priestoroch. Budúci klienti budú mať súčasne možnosť kúpiť si svoj apartmán aj s kompletným zariadením zhotoveným na mieru.

Hotel Panoráma

Miesto: Štrbské Pleso
Generálny projektant: PROMA, spol. s r. o., Žilina
Investor: INVEST – TATRA, s. r. o., Považská Bystrica

Skutkový stav:
Úžitková plocha: 6 184,20 m2
Zastavaná plocha: 1 432,11 m2
Obstavaný priestor: 27 112 m3

Navrhovaný stav:
Úžitková plocha: 11 079,33 m2 (bez terás, plató)
Zastavaná plocha: 2 538,10 m2
Obstavaný priestor: 46 120,50 m3
Počet apartmánov: 110 (46x 1-izbový, 62x 2-izbový, 2x 3-izbový)
Počet lôžok: 240
Počet parkovacích miest v podzemnej garáži: 76
Počet parkovacích miest na teréne a na 1. NP: 34
Generálny dodávateľ: vo výberovom konaní
Celkové náklady stavby: 165 mil. Sk
Začiatok výstavby: 2Q 2008

(pet)
Vizualizácie: Mgr. Jozef Prievozník