Okresná nemocenská poisťovňa v Trnave
Galéria(5)

Okresná nemocenská poisťovňa v Trnave

Partneri sekcie:

Na rohu Kollárovej a Rázusovej ulice stojí dnes budova Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Od roku 2002 je kultúrnou pamiatkou. Pri jej rekonštrukcii sa odhalila elegancia architektonického riešenia, hoci bola postavená v roku 1934. Jej autorom je architekt Eugen Linhart – jedna z najvýznamnejších osobností česko-slovenskej funkcionalistickej architektúry, na Slovensku však pomerne málo známa.

Na projekte pôvodnej okresnej nemocenskej poisťovne spolupracoval s bratislavským architektom Františkom Faulhammerom (spolupracoval aj na bradlianskej mohyle s Dušanom Jurkovičom). V priestore bývalého dobytčieho trhu stáli až do 20. rokov 20. storočia iba dve budovy. Staršiu nárožnú budovu nahradila budova poisťovne a Slovenská hospodárska banka od M. M. Harminca. Od 30. rokov 20. storočia začali na ­voľných parcelách postupne vyrastať budovy.

Prvý projekt poisťovne vznikol v roku 1927. Mal už tiež jednoznačný funkcionalistický charakter – jednoduché čisté formy hmôt usporiadané do tvaru písmena H, plochú strechu, horizontálny pás okien. Z neznámych dôvodov sa tento návrh nerealizoval. Nový projekt bol vypracovaný v roku 1931 a stavbu skolaudovali v roku 1934.

Linhart návrh riešil ako symetrické U-čko. Tri jednoduché hranoly majú rôzne výšky. Vstupná dvojpodlažná uličná časť je spojovacím článkom medzi trojpodlažným východným krídlom a štvorpodlažným západným krídlom. Do neho je vsadený zasklený hranol presvetľujúci stredovú chodbu, ktorý dáva architektúre ľahkosť a transparentnosť.

Vstup je riešený obkladom z travertínu a na prízemí je obklad z červenej keramiky. Západné krídlo bolo sídlom administratívy, vo východnom boli zdravotnícke zariadenia. Mimoriadne vysokú kvalitu mali aj pôvodné interiéry. Nachádzame tu mramorové a travertínové obklady stien, liate terazzo na podlahách, drevo a viaceré kovové prvky. Treba mimoriadne oceniť, že rekonštrukciou v rokoch 2004 – 2008 sa nenarušil pôvodný charakter tejto málo známej ale v každom prípade pozoruhodnej funkcionalistickej budovy.

Eugen Linhart (1898 – 1949) – patrí medzi významné osobnosti českej architektúry 1. polovice 20. storočia. V 20. rokoch sa podieľal na formulovaní a presadzovaní zásad puristickej architektúry. Pre jeho tvorbu sú charakteristické racionálne, funkcionalistické východiská. Výtvarno-estetickú stránku však vždy považoval za integrálnu súčasť svojej architektonickej tvorby. Jeho dielo je príkladom racionálneho, ale pritom výtvarne obohateného funkcionalizmu, v ktorom môžeme nájsť svojským spôsobom uplatnené podnety prichádzajúce z Bauhausu, z Holandska (de Stijl) či z tvorby Le Corbusiera. Viaceré práce Eugena Linharta patria k najlepším dielam československého funkcionalizmu a zaraďujú sa do kontextu  európskej avantgardy medzivojnového obdobia.

V rokoch 1918 – 24 Eugen Linhart študoval architektúru na ČVUT v Prahe, v rokoch 1924 – 1945 pracoval v Stavebnom úrade hlavného mesta Prahy. Bol členom tzv. Puristickej štvorky (spolu s J. Frágnerom, K. Honzíkom a Vítom Obrtelom). Popri svojej činnosti v Stavebnom úrade pôsobil ako samostatný architekt. Projektoval viaceré, najmä obytné domy, zákazky ktorých získal cez verejné architektonické súťaže. K jeho najznámejším prácam patria viaceré nájomné obytné domy v Prahe, vlastný rodinný dom v Prahe, dvojdom v lokalite Baba v Prahe, súťažný návrh sanatória vo Vyšných Hágoch a po II. svetovej vojne prvý kolektívny dom v Litvínove (spolu s V. Hilským, 1946-58). Na Slovensku je to okrem nemocenskej poisťovne v Trnave ešte okresná nemocenská poisťovňa v Martine (spolu s F. Faulhammerom).

prof. Štefan Šlachta
Foto: Dano Veselský

Článok bol uverejnený v časopise ASB.