obytny subor pod vrskami
Galéria(10)

Obytný súbor Pod vŕškami

V Záhorskej Bystrici pribudli nové byty. V tejto mestskej časti Bratislavy nedávno skolaudovali 66 bytových jednotiek, ktoré sú súčasťou rezidenčnej štvrte Pod vŕškami. Projekt sa nachádza v susedstve bratislavského „Beverly Hills“, no jeho ambícia má náročnejšie urbanistické i architektonické parametre ako iba byť štvrťou pre „horných desaťtisíc“. Projekt pochádza od ateliéru Architekti Bobek Jávorka a podľa technickej projektovej manažérky Ing. Evy Zákopčanovej ho postavili tak, ako ho naprojektovali – a to nie je v našich zemepisných šírkach celkom obvyklý jav.

blok a   podorys 1 np big image
rez 2 big image
blok a   situacia   zastavovaci plan big image
mg 4526 big image
mg 4500 big image
mg 4494 big image
mg 4456 big image
mg 4439 big image
Človek v strede
Človek bol ústredným prvkom uvažovania izraelského architektonického štúdia Yashar Architects a práve človek stál v popredí záujmu developera OPERA SL GROUP pri myšlienke vytvoriť harmonickú obytnú štvrť Pod vŕškami, teda projekt bývania v harmónii s prírodou, pritom so všetkým potrebným na pohodlný každodenný život. Budovaný komplex sa nachádza na území s rozlohou 30 hektárov, pričom územný plán rozčlenil miesto na pozemky s rodinnými domami (zrealizované sú prípojky pre 106 pozemkov), bytové domy a jeho súčasťou budú aj obchodné priestory, škola, škôlka a verejný park. Investor vybudoval hlavné komunikácie a kompletné inžinierske siete a v prípade projektu obytného súboru Pod vŕškami začal s výstavbou zhora pozemku – od lokality Strmé vŕšky.

„Chceli sme, aby sa nové domy projektu pričleňovali k existujúcej výstavbe na Strmých vŕškoch a aby výstavba postupne ustupovala smerom k ceste,“ hovorí Ing. Eva Zákopčanová. „Keďže ide o veľký projekt, takýto postup výstavby by dal novým obyvateľom isté súkromie. Túto myšlienku dopĺňa plánovaná výstavba veľkého verejného parku, ktorý má prvú etapu výstavby projektu Pod vŕškami oddeliť od budúcej výstavby ostatných častí projektu.“ Pocit súkromia zdôrazňuje aj samotný architektonický koncept bytového bloku A, ktorý sa skladá zo štyroch obytných nadzemných blokov v tvare písmena L. Ide o symetrický koncept, kde štyri budovy vytvárajú a definujú štvorcový kompaktný vnútroblok. Ten prináša pre užívateľov súkromný priestor vytvárajúci intimitu pred okolitým svetom. „Ich pôdorys však nie je prísne symetrický,“ približuje autor projektu Ing. arch. Tomáš Jávorka. „Nejde o štvornásobné opakovanie, čo vyplýva aj z noriem svetlotechniky. V našom prístupe sme nadviazali na koncept daný urbanizmom od izraelských architektov a zosúladili ho s územným plánom zóny z hľadiska zastavanosti, podielu zelene, výšok domov atď.“

Výraz a farebnosť
Vnútroblok ako tradičný architektonický tvar vplýval aj na výraz obytného súboru, ktorý stavia na jednoduchých, no pritom moderných formách.„Ide o základný systém dvoch podlaží a jedného ustúpeného podlažia,“ hovorí architekt Jávorka. „Kompozitný materiál Woodlook dáva farebnosti hnedý odtieň, ktorý hrá s farbou kameňa v oporných stenách. Tie sú vytvorené systémom gabiónových stien, pri ktorých sú koše z oceľových drôtov naplnené prírodným kameňom a ten svojou hmotnosťou pôsobí ako oporná stena. Farby biela, sivá, hnedá a zelená v zmysle prírodnej zelene sú „narušené“ len vo vstupných lobby, kde sa nachádzajú výrazné pásy farebnej omietky. Bytové domy disponujú zelenými strechami, ktoré nielen dotvárajú príjemný vzhľad obytného celku zasadeného do vidieckeho prostredia Záhorskej Bystrice, ale prispievajú aj k tvorbe lepšej mikroklímy pre svojich obyvateľov.

Vnútroblok zároveň vytvára priestor na záhradnú architektúru, kde nechýbajú kultivované príklady dizajnového mobiliáru od českej spoločnosti mmcité. Garáže s 90-imi parkovacími miestami sa nachádzajú pod domami a sú určené len pre majiteľov, pričom vonkajšie státie v neveľkom počte je určené pre hostí.

Obytný súbor Pod vŕškami

Miesto:  Bratislava IV – Záhorská Bystrica
Investor: Opera SL Group, a. s.
Autor urbanistického návrhu: Yashar Architects
Autor architektonického riešenia obytného súboru a bloku A:
Architekt: BOBEK JÁVORKA
Začiatok výstavby základnej infraštruktúry a prípojok pre 106 RD: 1. 4. 2009
Ukončenie výstavby základnej infraštruktúry a prípojok pre 106 RD: 31. 5. 2010
Začiatok výstavby bytového bloku A: 9/2010
Ukončenie výstavby bytového bloku A: 12/2011
Záhradná architektúra: Atelier Duma
Statika: PKISA
Domová technika: Coming
Generálny dodávateľ: Eurostav-DS, a. s.
Betónové zmesi: Holcim Slovensko, a. s.
Tesárske a betonárske práce: Jases, s. r. o.
Otvorové konštrukcie: THERMOLUX, spol. s r. o.
Liate podlahy: TERMOCEM, s. r. o.
Vnútorné omietky: Stavex Plus, s. r. o.
Hladené betónové plochy: Sanlit
Gabiónové steny: ROCK- Build, s. r. o.
Kontaktný zatepľovací systém: EURO-PROJEKT, s. r. o.
Fasádny obklad WOODLOOK: KORP, spol. s r. o.
Vzduchotechnické zariadenia:BELMONTKLÍMA, s. r. o.
Rozvody TÚV, ÚK, voda a sanita: Bittera servis, s. r. o.
Obklady, dlažby, sanita: KERIMAX Bratislava
Vstupné dvere do bytov, interiérové dvere, parkety: KBB plus, s. r. o.
Požiarne uzávery: HASIL, a. s.
Požiarne rolety: Stöbich
Garážová brána: SPEDOS-Slovensko, spol. s r. o.
Kompletizačný elektromateriál:Legrand Slovensko, s. r. o.
Realizátor sadových úprav: Baráti Díszfaiskola, Maďarsko
Výťahy: ThyssenKrupp

–>–>

Byty

V štyroch trojpodlažných bytových domoch sa nachádzajú jedno- až päťizbové byty s balkónmi, terasami a predzáhradkami na prízemí. Byty sa kvalitou vyhotovenia radia k nadštandardnejším stavbám a majú vylepšenú zvukovú pohodu budúcich majiteľov. Použité zvukové izolácie, materiály i technologické postupy aplikované pri výstavbe zabraňujú chronickým chybám mnohých súčasných novostavieb.

Príkladom sú 15 cm hrubé podlahy nad nosným stropom, v ktorých skladbe sa nachádza izolácia proti krokovému hluku, a zaručujú lepšiu zvukovú pohodu a izoláciu než je predpísaná v stavebnej norme. Medzibytové priečky, 25 cm široké sú murované zo špeciálnych akustických tehál, a keďže sa hluk šíri nielen vzduchom, ale aj konštrukciami, nie sú do týchto stien zasekané žiadne vedenia, žiadne káble elektrického vedenia ani žiadne zásuvky.

Rovnako v kuchyniach a v kúpeľniach nie sú inštalácie zasekané do stien, ale vedú po ich povrchu a sú zakryté inštalačnými predstienkami. Schodiskové ramená sú oddelené od susediacich bytových stien izoláciou a v mieste podest sú uložené pružne, aby sa zvuk neprenášal do stien, podest a podlahových konštrukcií.

Predaj

Predaj bytov, ako aj predaj pozemkov na individuálnu výstavbu, ktoré boli uvoľnené do predaja v tejto fáze výstavby rezidenčnej štvrte, postupne akceleruje. „Vyše 50 % zrealizovanej časti projektu je už predaných a vzhľadom na právoplatnú kolaudáciu i rastúce obavy kupujúcich z neistého ekonomického vývoja a možného rastu inflácie, ktoré panujú na trhu, je možné očakávať nárast tohto čísla,“ dodáva Eva Zákopčanová.

Projekt Pod vŕškami by mal perspektívne pokračovať ďalším súborom obytných domov, v ktorom autor Ing. arch. Peter Moravčík rozvinie ideu zeleného projektu.

Pôdorys 1. NP Situácia


Rez

Obytný súbor Pod Vŕškami – odborným okom
Obytný súbor Pod Vŕškami je komplex štyroch bytových domov postavených na spoločnom suteréne s využitím prevažne na parkovanie. Zaujímavosťou tejto stavby je riešenie, kde strop nad suterénom je tvorený masívnou 30 cm hrubou železobetónovou monolitickou doskou, ktorá tvorí niečo ako plošný základ pre nadzemné podlažia. Dôvodom takéhoto riešenia bolo uvoľniť možnosti pre dispozičné usporiadanie nadzemných podlaží, ktoré nemuseli rešpektovať raster nosného systému v suteréne.

Ďalším zaujímavým riešením je skladba zelenej strechy nad najvyšším podlažím (na obr.), ktorou autori dokázali zabezpečiť čiastkovú retenciu odtoku dažďových vôd už na streche. Toto riešenie dovolilo zmenšiť potrebu budovania záchytných nádrží na spomalenie odtoku zrážkových vôd do kanalizácie.

Dôsledný bol prístup aj k vlastnostiam stavby, ktoré na prvý pohľad nie je vidieť. Skladby podláh majú celkovú hrúbku až 13 cm, aby zdravotnotechnické a kúrenárske rozvody mohli byť skryté vo vrstve penobetónu a kroková izolácia pod liatym anhydridovým poterom mohla prebehnúť kontinuálne bez prerušenia. Medzibytové priečky sú z akustických tehál so zvýšenou objemovou hmotnosťou a z týchto konštrukcií sú vylúčené akékoľvek rozvody kanalizácie, kúrenia a dokonca aj elektroinštalácie. Tak isto nie je obvyklé použitie tepelnej izolácie na stenách oddeľujúcich byty od nevykurovaných chodieb spoločných priestorov.

Na druhej strane sa nám zdá, že slabým miestom tohto projektu je rezignácia na vybudovanie funkčného chladiaceho systému bytov. Nenašiel sa priestor ani na zrealizovanie prípravy vo forme medených rozvodov a rozvodov ZTI pre odvod kondenzátu. Ak bude chcieť budúci majiteľ byt klimatizovať, bude toto jeho rozhodnutie náročné na realizáciu a nekoordinované umiestňovanie exteriérových jednotiek nepridá fasáde domu na príťažlivosti. Vrásky na čelách budúcich majiteľov bytov budú vytvárať aj úsporne riešené zásuvky elektroinštalácie. Dve dvojzásuvky na jednu obytnú miestnosť je podľa nášho názoru málo. Tak isto v dnešnej dobe elektronickej komunikácie by sme zásuvky na pripojenie na internetu a TV očakávali v každej obytnej miestnosti.

Ing. Marián Kaššák
Foto: Dano Veselský

Autor pracuje ako stavebný a technický dozor najmä na veľkých projektoch bytových domov

Ľudo Petránsky
Foto: Dano Veselský

Článok bol uverejnený v časopise ASB.