Ilustračný obrázok nemocničnej izby.

Aktualizácia plánu obnovy prinesie menej lôžok i zmenu cenových benchmarkov

Partneri sekcie:

Návrh je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Počet lôžok má klesnúť z 2400 na minimálne 1602.

Správa je rozšírená v treťom odseku o reakciu MZ SR.

Aby však nenastalo terminologické nedorozumenie, v samotnom pláne obnovy sa konkrétne nemocnice nespomínajú. Dokument je o výstavbe a rekonštrukcii nemocníc a sprístupnení lôžok v týchto nemocniciach.

Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) informovala ASB, že návrh spočíva v znížení celkového počtu lôžok na minimálne 1602 rozdelených nasledovne : minimálne 660 lôžok v úplne nových nemocniciach, min. 550 lôžok v nemocniciach na úrovni hrubej stavby a minimálne 392 lôžok po rozsiahlej modernizácii.

Ministerstvo zdravotníctva SR pre ASR reagovalo, že projekty nebude potrebné prepracovať. Na základe uvedenej alokácie a benchmarkov, ktoré boli aktualizované o nárast stavebných nákladov a infláciu, počíta rezort s dodaním minimálne 660 lôžok na úrovni Full Fit Out, kam spadá Univerzitná nemocnica Martin, minimálne 550 lôžok na úrovni shell&core, kam spadá projekt Rázsochy, a minimálne 392 lôžok, ktoré budú naplnené z úspešných projektov v rámci výziev na veľké a malé projekty výstavby a rekonštrukcie nemocníc.

Nový termín dokončenia hrubej stavby Rázsoch

Aktualizácia plánu súvisí s tým, že 30 % z celkovej alokácie sa určilo v júni 2022, uviedla v stredu na tlačovej besede o druhej platbe z plánu obnovy pre Slovensko za prijaté opatrenia v hodnote 709 miliónov eur generálna riaditeľka Národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA) Lívia Vašáková. Slovensko sa tak dostalo do malej úspešnej skupiny krajín, ktoré dostanú financie z druhej platby. Na tlačovej besede bola spolu s vedúcim zastúpenia eurokomisie v SR Vladimírom Šuchom.

Zmeny v pláne obnovy sa dotknú aj projektu novej univerzitnej nemocnice Rázsochy v Bratislave.  Pre plán obnovy je preto z pohľadu tohto projektu podľa NIKA dôležité, či sa stíhajú splniť dva míľniky súvisiace s výstavbou a rekonštrukciou nemocníc, a teda zazmluvnenie dodávateľa v prvom kvartáli 2024 a dokončenie hrubej stavby do 30. júna 2026. Druhý termín je súčasťou navrhovanej aktualizácie.

Ďalšími dôvodmi aktualizácie bolo, že Slovensko malo lepšie výsledky HDP za roky 2020 a 2021 a dostane tak z plánu obnovy menej financií. „Ak nechceme tieto peniaze dať zo štátneho rozpočtu, tak sme plán obnovy prispôsobili zníženej alokácii. Reflektovali sme zvýšenú infláciu, ktorá sa prejavila najmä v náraste stavebných nákladov a ovplyvňuje všetky stavebné investície v pláne obnovy,“ vysvetlila.

Viac lôžok by Slovensko zaplatilo zo svojich peňazí

NIKA preto zreálnila cenové benchmarky, pretože za tie pôvodné z roku 2020 sa už nedá stavať vzhľadom na infláciu a rast stavebných nákladov. Pri veľkých stavebných investíciách NIKA vyrokovala s Európskou komisiou zvýšenie  jednotkových benchmarkov.

Generálna riaditeľka v súvislosti s tým pripomenula, že to však znamená výstavbu menšieho počtu fyzických jednotiek, či „hovoríme o m2 alebo počte zrekonštruovaných/zmodernizovaných lôžok“. Ak to Slovensko  nechce platiť zo štátneho rozpočtu, jediná cesta bola pokles fyzických jednotiek. Pre NIKA je v pláne obnovy indikátorom počet lôžok, či sa to prejaví v rozmeroch budov, Vašáková nevedela povedať, to závisí od konkrétnych projektov.

Z desiatich platieb má Slovensko už dve 

Slovensko má tento rok pred sebou podanie tretej a štvrtej žiadosti o platbu v hodnote 815 a 924 mil. eur. Platí, že pre podanie ktorejkoľvek žiadosti o platbu je dôležité splniť všetky míľniky (reformy) a ciele (investície), ktoré obsahuje. Za rok je možné podať maximálne dve žiadosti o platbu, v ktorých sú vopred určené konkrétne míľniky a ciele. Plán obnovy ráta spolu s desiatimi platbami až do jeho konca, teda do roku 2026. Žiadosť o druhú platbu si Slovensko podalo ešte v októbri 2022, kedy Európskej komisii deklarovalo splnenie 14 míľnikov a dvoch cieľov, ktoré k danej platbe prislúchali a ku ktorým sme sa ako krajina vopred zaviazali.

ZDROJ: www.planobnovy.sk