Partneri sekcie:
centrum excelencie telc

Centrum Excelencie Telč

Centrum Excelencie Telč (CET) je pracovisko s unikátnym výskumným programom zameraným predovšetkým na ochranu kultúrneho dedičstva. Ide o projekt Ústavu teoretickej a aplikovanej mechaniky Akadémie vied Českej republiky, v. v. i. Centrum bude skúmať najmä historické …
modulova drevena materska skola

Modulová drevená materská škola

Vzhľadom na predošlý demografický vývoj mesto Mariánské Lázně uvažovalo o zrušení pôvodnej materskej školy a následnom predaji nehnuteľnosti. S pribúdajúcim počtom narodených detí bolo potrebné plány zmeniť. Existujúce objekty však obsahovali azbest a ich rekonštrukcia by bola ekonomicky nevýhodná. …