Ekologická výchova v Natura parku

image 79722 25 v1

Hoci je takýto projekt overený v zahraničí, v Českej republike ide o výnimočnú realizáciu. Centrum dostalo ľahko zapamätateľný názov Natura park. Pri hľadaní miesta sa zvažovalo niekoľko lokalít v rámci krajského mesta Pardubíc. Napokon sa v diskusii s predstaviteľmi mesta a Odborom hlavného architekta mesta Pardubíc vybral priestor, ktorý nadväzuje na areál existujúceho Ekocentra Paleta.

Je totiž v centre mesta s výbornou dopravnou dostupnosťou pre širokú verejnosť a zároveň ponúka atraktívne prírodné prostredie priamo na brehu rieky Chrudimka. Ekocentrum PALETA s ročnou návštevnosťou viac ako 25 000 detí sa už 25 rokov venuje ekologickej a environmentálnej výchove s dôrazom na mladú generáciu. V súčasnosti je najnavštevovanejším centrom svojho druhu v Českej republike. Projekt Natura parku navyše zapadá do širšieho urbanistického zámeru odboru hlavného architekta s názvom Náhrdelník Chrudimky, ktorý má za cieľ oživiť nábrežie rieky v meste. Špecifický tvar pozemku na hrane protipovodňového valu a množstvo technickej infraštruktúry v podzemí architekti prijali ako impulz na jedinečné architektonické riešenie.

Nebolo treba stínať stromy. Foto: Tomáš Kubelka

Nebolo treba stínať stromy. Foto: Tomáš Kubelka

Prednášky sú v korunách stromov. Foto: Tomáš Kubelka

Prednášky sú v korunách stromov. Foto: Tomáš Kubelka

Vstup chráni konzola horného podlažia. Foto: Tomáš Malý

Vstup chráni konzola horného podlažia. Foto: Tomáš Malý

Prednášky v korunách stromov

Autori sa inšpirovali korunami okolitých vysokých stromov so slnkom prežiarenými pavučinami. Tak vznikla myšlienka navrhnúť objekt ako pavučinu v korunách stromov. Neskôr sa táto idea rozvrstvila do dvoch výškových úrovní. Citlivým umiestnením medzi existujúcu zeleň sa architekti vyhli zbytočnému výrubu stromov, ktorých bohaté koruny si môžu návštevníci bohato užiť aj v interiéri. Výsledkom sú atraktívne priestory na rôzne aktivity. Prevádzka centra funguje na troch podlažiach. Hlavný vstup do objektu je po chodníku na brehu rieky. Je situovaný v strednej výškovej úrovni a krytý konzolou horného podlažia. Vedie do vstupnej haly, na ktorú nadväzuje informačné centrum. Na rovnakom podlaží sa nachádza aj zázemie lektorov, exteriérová krytá učebňa a hygienické zázemie.

Špecifický tvar pozemku vygeneroval jedinečné architektonické riešenie.

Špecifický tvar pozemku vygeneroval jedinečné architektonické riešenie.

Prevádzka centra funguje na troch podlažiach.

Prevádzka centra funguje na troch podlažiach. Foto: Tomáš Kubelka

Najnižšie podlažie prikryté zeminou skrýva špecializovanú učebňu, ktorá vďaka dômyselnému umiestneniu okna ponúka neobvyklý výhľad a tesný kontakt s terénom. Z tejto úrovne sa dá vyjsť do vonkajšieho areálu ekologickej výchovy s množstvom výukových prvkov. Terénne hrany tejto časti budovy vytvárajú prírodný amfiteáter. Na najvyššie podlažie umiestnili architekti dve prednáškové miestnosti. Jedna ponúka výhľad priamo na koruny stromov, druhá na hladinu rieky s možnosťou využiť aj strešnú terasu. Celý objekt je riešený ako bezbariérový. Okrem budovy zahŕňa Natura park aj oplotený parkový areál, pričom interaktívna expozícia prechádza oboma časťami. Výstavy aj služby centra sú zamerané na predstavenie chránených lokalít sústavy Natura 2000 a jeho významu od európskej úrovne cez národnú až po krajskú (dokonca po konkrétne lokality). Svojou náplňou je Natura park v rámci Českej republiky jedinečný.

Objekt má nízkoenergetický štandard s automatickou reguláciou vetrania. Foto: Tomáš Kubelka

Objekt má nízkoenergetický štandard s automatickou reguláciou vetrania.  Foto: Tomáš Kubelka

Interiér vonia drevom. Foto: Tomáš Malý

Interiér vonia drevom. Foto: Tomáš Malý

Bez ďalších zásahov

Autori projektu kládli veľký dôraz na jeho ohľaduplnosť k životnému prostrediu. Viedla ich k tomu snaha prekonať technicistický prístup k návrhu energeticky efektívnych budov a spolu s projektantmi ďalších projektových fáz hľadali aj kvalitatívne hodnotné riešenia. Kľúčovú rolu hrala architektonická kvalita objektu s túžbou navrhnúť ho tak, aby ho mali užívatelia radi a aby mohol dlho slúžiť svojmu účelu bez potreby dodatočných stavebných zásahov. Eliminovali energie previazané so stavebnou činnosťou a starostlivo vyberali konštrukčné materiály aj systémy s progresívnym riešením, s dôrazom na ich vzťah k životnému prostrediu. Podzemná časť je vybudovaná z monolitického betónu, nadzemné časti zo stenového celodreveného masívneho systému.

Rez objektom

Rez objektom

Severný a južný pohľad

Severný a južný pohľad

Fasády sú dvojplášťové s prevetrávanou medzerou a s masívnou vrstvou tepelnej izolácie z celulózy. Strechy sú zelené, čo ešte zvyšuje pozitívny vplyv budovy na okolie. Do interiéru architekti vybrali linoleá z prírodného kaučuku či akustické podhľady vyrábané z recyklovaných materiálov. Smrekové drevo je vizuálnou dominantou veľkej časti interiéru a podčiarkuje myšlienku celého projektu zameraného na prírodu. Objekt spadá do kategórie nízkoenergetických budov (merná spotreba tepla na vykurovanie je 32 kWh/m2 . a). Vykurovanie je riešené podlahovým systémom. Potrebnú výmenu vzduchu zaisťuje centrálna jednotka s rekuperáciou tepla. Regulácia vetrania je automatická na základe koncentrácie CO2.   

Pôdorys 1. nadzemného podlažia

Pôdorys 1. nadzemného podlažia

Pôdorys 2. nadzemného podlažia

Pôdorys 2. nadzemného podlažia

NATURA PARK, Pardubice, ČR

Investor: Ekocentrum PALETA, Pardubice
Architekt: Tomáš Med (Med Pavlík architekti), Filip Klozar (Nuance), Jaroslav Krupa (Nuance)
Projektanti: PK projekt, s. r. o.
Celkové náklady: necelý 1 mil. eur
Ukončenie výstavby: 2015

Pardubice, Česká republika Text: Tomáš Med, Filip Klozar, Jaroslav Krupa,
AGROP NOVA, Redakčná úprava: Mária Nováková, Dokumentácia: mparchitekti.cz

Článok bol uverejnený v časopise ASB.

Komentáre