novy zeleny univerzitny areal vo viedni
Galéria(2)

Nový zelený univerzitný areál vo Viedni

Partneri sekcie:

Celý projekt, výstavba a budúce fungovanie novobudovaného univerzitného areálu Wirtschaftsuniversität Wien sú založené na koncepte tzv. zelených budov. Stavebná fáza spĺňa prísne environmentálne štandardy procesu výstavby. Projekt má predpoklad získať certifikát udržateľnej výstavby DGNB, pričom jedna z budov komplexu ašpiruje až na zlatú pečať kvality.

novy zeleny univerzitny areal vo viedni 6040 big image
Areál je situovaný v tesnej blízkosti viedenského Prateru a svojou rozlohou predstavuje jeden z najväčších univerzitných areálov na svete. Má slúžiť až 25 000 študentom a vytvorí pre nich aj 3 000 pracovných miest.

Je výborne dostupný verejnou dopravou, v tesnej blízkosti sa nachádzajú dve stanice metra. Fyzickým i symbolickým centrom novej univerzity zameranej na ekonómiu a obchod je pomerne veľké knižničné a výučbové centrum s plochou asi 90 000 m2, ktoré predstavuje súčasne servisné centrum, pracovisko, salónik, komunikačný priestor a dopravný uzol. V projekte je zahrnutých 90 posluchární a seminárnych miestností.

Nová univerzita je postavená na základe inovatívneho, ekologického, energeticky a ekonomicky efektívneho konceptu zelených budov.

Areál Campus WU má fungovať ako samostatný ekosystém. Až 25 % zadržanej dažďovej vody sa bude používať na splachovanie toaliet a 13 % na zavlažovanie zelených plôch. Až 50 % energie potrebnej na vykurovanie a klimatizáciu (chladenie) sa zabezpečí vďaka geotermálnym zdrojom, nízkej spotrebe energie a vody, „zelenej“ infraštruktúre a úsporným sanitárnym zariadeniam. V prípade maximálneho zaťaženia je systém napojený na doplnkové diaľkové vykurovanie.

Samozrejmosťou je aj využitie solárnej energie. Vykurovanie, ventilácia a klimatizácia bude optimalizovaná podľa aktuálneho obsadenia miestností. Osvetlenie bude riadené cez senzory pohybu a svetla. Od roku 2013 bude novovzniknutý areál predstavovať úplne nový štandard výskumnej, vedeckej, kultúrnej a sociálnej interakcie.

Na výslednom návrhu šiestich stavieb sa podieľalo šesť známych medzinárodných architektonických kancelárií, ktoré sa zúčastnili medzinárodnej súťaže: Atelier Hitoshi Abe, Sendai, BUSarchitektur, Viedeň, CRABstudio, Londýn, Estudio Carme Pinós, Barcelona, NO.MAD Arquitectos, Madrid a Zaha Hadid Architects, Hamburg.


–>–>

Campus WU Film 2010: www.campuswu.at/en/event/wufilm/

Plocha pozemku: 90 000 m2
Verejne prístupné voľné plochy: 55 000 m2 (61 %)
Zastavaná plocha: 35 000 m2 (39 %)
Čistá úžitková plocha: 100 000 m2

Predpokladané celkové náklady: 492 mil. €
Investičné stavebné náklady: 383 mil. €
Obdobie plánovania: 2008 – 2010
Čas výstavby: 2011 – 2013

Novovznikajúci areál sme navštívili dňa 12. 7. 2012 v rámci odbornej exkurzie Udržateľný development, organizovanej časopisom Stavebné fórum.sk v spolupráci so spoločnosťou Delta Projektconsult Slovakia, s. r. o., ktorej rakúska pobočka riadi projekt, na ktorom sa v rámci firemného programu Job rotation podieľajú aj slovenskí projektanti a technici.

Erik Štefanovič, konateľ spoločnosti Delta Projektconsult Slovakia, k projektu uviedol, že riadiť proces projektového managementu pri takom významnom projekte, koordinovať riadenie nákladov projektu vo výške 495 miliónov eur a manažovať zmeny je pre spoločnosť Delta veľkou výzvou. „Spolu s naším partnerom ARGE Partner D&S má za DELTU tento rozsiahly projekt na starostli tím desiatich projektových manažérov. Nový campus bude uvedený do prevádzky v zimnom semestri roku 2013.“

Certifikát DGNB sa udeľuje na základe hodnotenia autorizovaných expertov spoločnosti ÖGNI. Pri projektoch sa hodnotí zhruba 60 kritérií z tematických okruhov týkajúcich sa ekológie, ekonomiky, sociálno-kultúrnych a funkčných aspektov, techniky, procesov a lokality. Budova spĺňajúca najvyššie štandardy udržateľnej výstavby získa zlatú, striebornú alebo bronzovú pečať kvality DGNB, v prípade rozpracovaných projektov sa udeľujú predcertifikáty.

ÖGNI – Rakúska spoločnosť pre trvalo udržateľné nehnuteľnosti – je neziskovým združením, ktorá sa sústreďuje na certifikáciu zelených budov.

Použitá literatúra:
1. Firemné podklady Delta Projektconsult Slovakia, s. r. o.
2. Podklady Infopoint TU Viedeň
3. www.campuswu.at/en/
4. www.boanet.at

Text a foto: Ing. arch. Lucia Benkovičová
Ostatné obrázky: http://www.campuswu.at/en/info/impressum/credits/