image 76958 25 v1

Nevyliečiteľný Machnáč

Liečebný dom Machnáč v Trenčianskych Tepliciach bol postavený podľa projektu významného českého architekta Jaromíra Krejcara v roku 1932. Objekt letnej zotavovne architektonicky stvárnenej do podoby lode prešiel niekoľkými stavebnými zásahmi a v októbri v roku 1995 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Dnes patrí firme ALLMOND LLC z mesta Lexington (v štáte Kentucky v USA).

Primátor mesta Trenčianske Teplice PhDr. Štefan Škultéty v súvislosti so stavom Machnáča poznamenal: „História neúspešných rokovaní s KPÚ je všeobecne známa a všetkých záujemcov o obnovu tejto pamiatky jednoducho odrádza. Podľa môjho názoru pamiatkari ,ochránili‘ tento objekt pred všetkými investormi a budeme už len bezmocne čakať, kedy sa budova zrúti.“ Na otázku, aké konkrétne kroky podniklo samotné mesto na záchranu objektu, sme už do redakcie odpoveď nedostali.

Ing. arch. Jozef Múdry a Mgr. Soňa Lackovičová z KPÚ v Trenčíne majú inú skúsenosť: „Nie je pravda, že takmer vždy sa sporíme s investormi. Vo väčšine prípadov obnovy ide o konštruktívnu debatu s vlastníkom a projektantom, ktorá vyústi do prijateľnej dohody.“ Na margo obvinení zo strany primátora uviedli príklady navrhovaných investorských zmien Machnáča: zvýšenie kapacity formou nadstavby sedlového podkrovia s vikiermi, vytvorenie samostatných sociálnych zariadení zásahom do dispozície izieb aj chodby a predsunutím fasády o 135 cm, čím by bola zničená pôvodná dispozícia ubytovacieho traktu a zanikla by pôvodná hmota objektu, alebo požiadavka na 140 lôžok (kapacita lietadla) s izbami so samostatným sociálnym zázemím, pričom pôvodná kapacita bola 110 lôžok so spoločnými záchodmi a kúpeľňou na chodbe. Pod takúto „liečbu“ národnej kultúrnej pamiatky sa nemôže podpísať žiaden odborník.

Text: Mária Nováková
Foto: Dano Veselský