ASB Články na tému

Machnáč

Nezisková organizácia Spoločnosť Jaromíra Krejcara (SJK) vznikla v roku 2019 s cieľom záchrany a obnovy liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach. Odvtedy vybudovala spoločenstvo národných a medzinárodných inštitúcií, európskych a amerických univerzít, prepojila komunity a jednotlivcov, ktorí by svojím odborným hlasom podporili procesy záchrany výnimočného funkcionalistického liečebného domu

redakcia ASB -

Nezisková organizácia Spoločnosť Jaromíra Krejcara sa k podaniu na vyvlastňovací orgán - Okresný úrad v Trenčíne - odhodlala v nadväznosti na vyše desaťročné snahy o záchranu jedinečnej architektúry 20. storočia, ako aj neúspešnú snahu o riešenie stavu tejto národnej kultúrnej pamiatky dohodou s majiteľom.

Samuel Ďuriš -

Vznik Československa pred 100 rokmi je natoľko významným medzníkom, že ostatné týždne sme si nepripomínali len historické zlomy, ale aj kultúrne obrazy spojené so vznikom štátu. Neprekvapí, že práve architektúra je jedným z najvýznamnejších dedičstiev danej doby. Dalo by sa oponovať, že ako jediná je odolná proti času a má predpoklad pretrvať. Ukazuje sa však, že s pretrvaním hodnôt prvorepublikovej architektúry to nie je zďaleka také jednoznačné, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

Liečebný dom Machnáč v Trenčianskych Tepliciach bol postavený podľa projektu významného českého architekta Jaromíra Krejcara v roku 1932. Objekt letnej zotavovne architektonicky stvárnenej do podoby lode prešiel niekoľkými stavebnými zásahmi a v októbri v roku 1995 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Dnes patrí firme ALLMOND LLC z mesta Lexington (v štáte Kentucky v USA).

V rozsahu neveľkom diele Jaromíra Krejcara nachádzame viaceré kúpeľné stavby, napríklad kúpeľný dom v Karlových Varoch (1931), projekt sanatória v Poděbradoch (1931), súťažný návrh na tuberkulózne sanatórium v Starom Smokovci (1932) a súťažný návrh na sanatórium vo Vyšných Hágoch (1932). Realizovať sa mu však podarilo iba jediný návrh, a to v Trenčianskych Tepliciach. Ide o niekdajší kúpeľný dom Nemocenskej pokladne soukromých úředníkov, ktorý dnes poznáme ako Liečebný dom Machnáč.