Lenka Borecká Návrh na renováciu liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach

Pretrvajú hodnoty prvorepublikovej architektúry?

Vznik Československa pred 100 rokmi je natoľko významným medzníkom, že ostatné týždne sme si nepripomínali len historické zlomy, ale aj kultúrne obrazy spojené so vznikom štátu. Neprekvapí, že práve architektúra je jedným z najvýznamnejších dedičstiev danej …
image 76958 25 v1

Nevyliečiteľný Machnáč

Liečebný dom Machnáč v Trenčianskych Tepliciach bol postavený podľa projektu významného českého architekta Jaromíra Krejcara v roku 1932. Objekt letnej zotavovne architektonicky stvárnenej do podoby lode prešiel niekoľkými stavebnými zásahmi a v októbri v roku 1995 bol vyhlásený za národnú …
Liečebný dom Machnáč v Trenčianskych Tepliciach

Liečebný dom Machnáč v Trenčianskych Tepliciach

V rozsahu neveľkom diele Jaromíra Krejcara nachádzame viaceré kúpeľné stavby, napríklad kúpeľný dom v Karlových Varoch (1931), projekt sanatória v Poděbradoch (1931), súťažný návrh na tuberkulózne sanatórium v Starom Smokovci (1932) a súťažný návrh na …