image 93506 25 v1
Galéria(6)

Nábrežie rieky Svratky – nový potenciál verejného života v Brne

Rieka Svratka, tečúca centrom Brna v neprístupnom murovanom koryte, sa čoskoro môže zmeniť na stredobod verejného života. Medzinárodnú súťaž na rozsiahlu revitalizáciu a protipovodňovú ochranu nábrežia Svratky vyhral tím brnianskeho profesora Ivana Rullera.

axo02
axo04
cam01
cam02
Grafick1

Zlé počasie a povodne mesto Brno v ostatných rokoch obchádzali, ale šťastie netreba dlho pokúšať. Preto sa zástupcovia mesta radi chopili možnosti využiť európske fondy z Operačného programu Životné prostredie a zaviesť na rieke Svratke nové, prírode blízke protipovodňové opatrenia. Okrem zvýšenia ochrany majetku to bola aj jedinečná príležitosť využiť doteraz stagnujúci urbanistický potenciál tohto územia v prospech obyvateľov. Mesto vo verejnej medzinárodnej súťaži vyzvalo architektonicko-krajinárske tímy, aby oba brehy rieky sprístupnili a vytvorili priestory na šport, kultúrne podujatia a voľnočasové aktivity v rôznych ročných obdobiach.

Nový návrh zabezpečí sprístupnenie rieky Svratky obyvateľom.

Rozsiahly projekt

Komplexné inžiniersko-urbanistické zadanie na zhruba troch kilometroch riečneho toku pritiahlo 21 súťažných tímov, z ktorých bolo 11 zahraničných. Návrhy prišli z európskych krajín (Holandska, Portugalska, Nórska či Francúzska), ale napríklad aj z Japonska či Kolumbie. Zasadnutiu poroty predsedal architekt a urbanista Aleš Burian, podpredsedom bol námestník primátora mesta Brna Martin Ander. Ďalej sa zúčastnila spoluautorka revitalizácie brehov viedenského Donaukanal Susan Kraupp, francúzsky krajinársky architekt Emmanuel Jalbert, poverený generálny riaditeľ Povodí Moravy Antonín Tůma, krajinárska architektka Klára Stachová a Michal Palaščák.

V očiach poroty v silnej konkurencii napokon zvíťazil návrh českého tímu na čele s prof. Ivanom Rullerom (spolupráca Václav Čermák, Miroslav Korbička, Miloš Trenz a Petr Valíček). Druhú cenu získalo štúdio Bauchplan z Mníchova (Kay Strasser, Fernando Nebot Gomez, Eleni Boutsika-Palles, Štefan Zifčák) a tretiu cenu spolupráca ateliérov Consequence Forma (Janica Šipulová, Martin Sládek, Petra Buganská, Iva Tomková), Djao-Rakitine (Irène Djao-Rakitine, Chun Wing Fok, Hortense Blanchard) a JV Pojekt VH (Jiří Vítek, Michaela Vacková) z Brna a Londýna.

Víťazný návrh prof. Ivana Rullera a kolektívu zaujal kolonádou a terasami pod rušnou komunikáciou Poříčí.

Rieka ako mestotvorný prvok

„Rieka sa vytratila z obrazu mesta,“ píše víťazný tím v správe k svojmu riešeniu. „Snahou (nášho) návrhu je dostať ľudí čo najbližšie k hladine vody, aby mohli byť v bezprostrednom kontakte s riekou a intenzívne vnímali výrazové vlastnosti vody.“ Zák­ladnou myšlienkou návrhu bolo teda umožniť zaujímavú pešiu prechádzku po oboch brehoch.

Oba brehy sú vo víťaznom návrhu prepojené pomocou brodov a ostrovčekov.

Porota veľmi pozitívne hodnotila dôsledné oddelenie peších komunikácií a komunikácií pre korčuliarov a cyklistov. Pešie cesty architekti riešili bezbariérovo tak, aby umožnili dôstojný pohyb hendikepovaným obyvateľom. Krajinárske aspekty riešenia vychádzajú z hľadania kompromisu medzi biologickými a kultúrno-spoločenskými funkciami územia. Čo sa týka protipovodňovej ochrany, víťazný návrh sa zameriava na zväčšenie kapacity koryta, zvýšenie úrovne ochranných prvkov a výrazné rozšírenie prietokového profilu.

Porota pozitívne hodnotila samostatné komunikácie pre peších a pre cyklistov.

TEXT: KORINA KRCHNIAKOVÁ

VIZUALIZÁCIE A PODKLADY: ŠTATUTÁRNE MESTO BRNO, ING. ARCH. M. KORBIČKA

Článok bol uverejnený v časopise ASB 6-7/2017.