Návrat vodného mlyna

Tohtoročnú cenu za krajinu získalo hradisko v Bojnej, osobitné uznanie dostal aj vodný mlyn

Laureátom siedmeho ročníka Ceny Slovenskej republiky 2022 sa stala obec Bojná za projekt „Ku koreňom“. Vzhľadom na vysokú úroveň súťaže porota udelila aj dve osobitné uznania.

„Všetky ocenené aktivity predstavujú vynikajúce príklady citlivého skĺbenia ľudského zámeru s prírodným prostredím. Ide doslova o mnohorozmerné projekty – majú rozmer prírodný, historický, kultúrny, estetický aj ekonomický. Sú pre nás inšpiráciou v správnom prístupe ku krajine,“ uviedol štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Juraj Smatana.

Ocenený projekt obce Bojná „Ku koreňom“ je súborom aktivít, ktoré sú zamerané na zhodnocovanie kultúrno-historického potenciálu územia obce Bojná. Tá je známa zachovalým veľkomoravským hradiskom Valy v obci Bojná. K výstupom projektu patrí okrem iného aj vybudovanie stálej expozície v prírode s modelovými rekonštrukciami objektov na území archeologickej lokality hradiska.

Hodnotiaca komisia mala pôvodne vyberať laureáta z deviatich nominovaných projektov. Jeden z nominantov, obec Buzica, však zo súťaže odstúpil. Do hodnotiaceho procesu preto vstúpilo osem projektov.

Obec Bojná
Laureátom siedmeho ročníka sa stala obec Bojná a projekt „Ku koreňom“ | Zdroj: SAŽP

„Odborná komisia ceny, zložená z odborníkov v starostlivosti o krajinu, zástupcov verejnej správy a zástupcov neziskového sektora hodnotila projekty z hľadiska ich prínosu v starostlivosti o krajinu. Vzhľadom na ich vysokú úroveň sa rozhodla udeliť aj dve osobitné uznania,“ uviedol Michal Maco, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia.

Za prinavrátenie historického krajinného prvku odrážajúceho tradičné využitie vodného toku a za dlhodobú ochranu a prezentáciu kultúrneho dedičstva riečnej krajiny putuje osobitné uznanie OZ Spolok vodný mlyn Kolárovo. Ich projekt má názov „Návrat lodného mlyna“ (nájdete ho na titulnej fotke).

Za zachovávanie charakteristickej štruktúry vinohradníckej krajiny, propagáciu vinohradníctva a budovanie vodozádržných opatrení v krajine komisia udelila osobitné uznanie obci Vinosady za projekt s názvom „Tam, kde víno tečie potokom, ľudia v pote pracujú“.

Vyhlasovateľom ceny je Ministerstvo životného prostredia SR a národným koordinátorom Slovenská agentúra životného prostredia. Obec Bojná, ako laureát Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2022, automaticky získala nomináciu na účasť v Cene Rady Európy za krajinu 2022/2023 a právo reprezentovať Slovensko.

SAŽP