ASB Články na tému

protipovodňové opatrenia

Výskumný ústav vodného hospodárstva v spolupráci s deviatimi partnerskými organizáciami zo Slovenska a Českej republiky spúšťa projekt Living Rivers – Živé rieky, ktorý sa zameriava na ochranu a obnovu riek. Projekt má za 10 rokov zlepšiť ekologický stav riek Dunaj, Hron, Ipeľ a Belá.

SITA -

Obnova plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo napreduje podľa plánu. Po odstránení oceľových vrát z pravej plavebnej komory, pokračuje spoločnosť Metrostav s ďalšími búracími prácami.

Rieka Svratka, tečúca centrom Brna v neprístupnom murovanom koryte, sa čoskoro môže zmeniť na stredobod verejného života. Medzinárodnú súťaž na rozsiahlu revitalizáciu a protipovodňovú ochranu nábrežia Svratky vyhral tím brnianskeho profesora Ivana Rullera.