Monte Rosa Hut - Situácia ostrova
Galéria(5)

Monte Rosa Hut – Situácia ostrova

Osamotený tropický ostrov pripomína východisková situácia výstavby vysokohorskej chaty pod vrcholom populárneho alpského štítu Monte Rosa – intenzita slnečného žiarenia, izolácia od vonkajšieho sveta a nutnosť spoľahnúť sa na vlastné zdroje energií i rozumné nakladanie s odpadom.


Projekt vysokohorskej chaty získal tretie miesto v súťaži Holcim Awards for Sustainable Construction. Projekt je zaujímavý už z hľadiska jeho autorského tímu – vznikal ako študijný projekt na Fakulte architektúry ETH v Zürichu. Na riešenie problému vznikla špeciálna pracovná skupina pod názvom Studio Monte Rosa pod vedením architekta Andreu Deplazesa. Cieľom bolo vytvoriť skutočný, realizovateľný projekt stavby umiestnenej v nadmorskej výške 2 883 m.

Najdôležitejším faktorom pri projektovaní tejto vysokohorskej chaty bola jej autonómia, poloha v extrémnych klimatických podmienkach. Stavba ako taká musela byť sebestačná. Navyše si autori kládli za cieľ vyprojektovať budovu, ktorá sama osebe nebude zasahovať do okolia – výrazom, formou, použitou technológiou a nakoniec ani logistikou staveniska.

Typická kryštalická forma je prirodzeným výsledkom spomínaných prístupov. Jej charakteristický výraz pripomínajúci brúsený diamant je odpoveďou na základné princípy definované v odpovediach na otázky „udržateľnosti“ architektúry vysokohorskej chaty. Stavba sa prostredníctvom na fasáde inštalovaných fotovoltických článkov stáva energeticky sebestačnou.

Dispozícia každého z piatich podlaží je podobná, zaujímavosťou je špirálovito stúpajúce schodisko – komunikačný koridor pomáha vytvárať tepelný komfort izieb vo vnútri dispozície a zároveň ponúka unikátny výhľad na panorámu švajčiarskych Álp. Prekvapivé sú minimálne okenné otvory v spálňach – podľa slov tvorcov ide o prispôsobenie stavby potrebám vysokohorských turistov.

Kostru stavby tvorí drevená konštrukcia, vyprojektovaná za pomoci počítača tak, aby mohla byť stavba de facto zostavená do predpripravených drevených dielcov, ktoré potom na stavenisko dopravuje vrtuľník.

Počítačové programy pomáhali nielen s navrhovaním drevenej konštrukcie, ale aj s ich výrobou – tak, aby sa dosiahli úspory materiálu i uľahčila doprava. Stavba sa teda na mieste skladá z menších „diamantov“ prevezených zo základne. Tie sa potom in situ spájajú spôsobom typickým pre miestnu drevársku tradíciu. Fasáda je kvalitne izolovaná, okrem spomínaných fotovoltických článkov ju dopĺňajú solárne kolektory na ohrev teplej vody (celkovo sa takto získava 90% potrebnej energie).

Uvažuje sa i o využití bioplynu z odpadových zdrojov vyprodukovaných samotnými obyvateľmi Monte Rosy. Chata ponúka 125 lôžok v neštandardne riešených izbách a reštauráciu s kuchyňou. Stavba unikátneho projektu sa už začala, s dokončením sa počíta v lete 2009. 

Monte Rosa Hut
Miesto: Monte Rosa, Švajčiarsko
Investor: Švajčiarsky vysokohorský klub (SAC)
Architekt: tím architektov Monte Rosa (Fakulta architektúry ETH Zürich) vedúci projektu arch. Andrea Deplazes
Projekt: 2006
Realizácia: 2008 – 2009

Matej Šišolák
Foto: Holcim Foundation

Autor je redaktor časopisu HOME