mlynsky nahon Kosice

Mlynský náhon v Košiciach premenia Hanáček, Fejo a Gloneková. Pozrite si ich návrh

Partneri sekcie:

Kolektív autorov Tomáš Hanáček, Katarína Fejo a Katarína Gloneková sa stal víťazom krajinársko-urbanistickej súťaže na revitalizáciu Mlynského náhonu.

O zdroje na premenu Mlynského náhonu vo výške približne 1,9 milióna eur sa chce mesto uchádzať z eurofondov v novom programovom období 2021-2027. Informoval o tom hovorca mesta Košice Vladimír Fabian.

Súťaž koncom júla vyhlásilo Mesto Košice v spolupráci s občianskym združením (OZ) Mlynský náhon. Cieľom súťaže bolo nájsť najvhodnejšie riešenie na premenu 14-hektárovej zóny nachádzajúcej sa v širšom centre mesta na významný oddychovo-rekreačný prvok s vodným tokom.

mlynsky nahon Kosice
Víťazný návrh | Zdroj: Facebook / Košice – Mesto Košice

Víťazný návrh

Autori víťazného návrhu vidia Mlynský náhon ako prvok identity mesta, ktorý by sa mohol meniť po etapách. Ich víziou je upokojenie dopravy v danom území tak, že by na Gorkého ulici ubudol jeden zo súčasných štyroch jazdných pruhov. Zároveň by na Mlynskom náhone vznikli mikropriestory, ktoré by predstavovali miesta komunitného života s rôznym zameraním. V rámci ďalších rekreačných aktivít sa kladie dôraz aj na vybudovanie chodníkov pre peších a cyklistov.

Návrh zároveň uvažuje s kreatívnym riešením premostenia pri Rokoku a odkrytím podzemnej časti Mlynského náhonu od zastávky MHD Mlynská bašta a jeho predĺžením k Jumbo centru. „Technický problém s teplovodom je riešený atypickým kruhovým prvkom, ktorý má potenciál stať sa ikonickým bodom tohto vodného diela. Navrhované námestie je výborným mestotvorným prvkom s jasnou kultúrnou funkciou,“ píše sa vo víťaznom návrhu kolektívu autorov okolo Tomáša Hanáčka.

mlynsky nahon Kosice
Víťazný návrh | Zdroj: Facebook / Košice – Mesto Košice

Porota ocenila „komplexný prístup a veľmi vyvážené posúdenie rôznorodých požiadaviek na očakávané budúce funkcie okolia Mlynského náhonu“. Návrh je podľa nej ambiciózny a pritom triezvo rešpektuje princíp realizovateľnosti vrátane možnosti etapovitej realizácie.

Autori víťazného návrhu podpíšu v najbližšej dobe zmluvu s Mestom Košice na spracovanie zákazky a licenčné poplatky za autorský dohľad v hodnote 49-tisíc eur ktorá bude vychádzať z ich úspešného projektu.

Zaujali domáci aj zahraničie

Na druhom mieste sa umiestnilo holandské štúdio IMG+ s riešením predĺženia Mlynského náhonu smerom na Štefánikovu ulicu. Porotu okrem iného zaujalo, že zohľadňuje potreby zachovania a rozvoja biodiverzity a rešpektuje požiadavku na podporu migrácie organizmov.

Tretie miesto si vyslúžil bratislavský tím 2M ateliér architektúry. Autori pracovali s konceptom „živej rieky“ a najvyššou mierou možnej podpory biodiverzity a prirodzených procesov.

Na štvrtom mieste sa umiestnilo Košické štúdio DOXA s odvážnym návrhom, v ktorom zorganizovali okolie Mlynského náhonu v duchu zjednocujúcej schémy – „perimetra“ a odbúrané panelové dielce použili na prvky vybavenosti okolia revitalizovaného toku.

Zloženie poroty

Riadni členovia

Ing. Jana Pyšková, krajinná architektka, predsedkyňa poroty
Ing. Anna Dobrucká, krajinná architektka
Ing. arch. Jana Koreňová, architektka
Dipl. Ing. Peter Gero, urbanista, architekt
Ing. Robert Gregorek, PhD., krajinár, botanik

Náhradníci

Ing. arch. Martin Jerguš, architekt, urbanista
Mgr. art. Tomáš Labanc, architekt, urbanista
RNDr. Andrej Mock, PhD., biológ