Architektonická overovacia štúdia revitalizácie priestoru pri radnici v Prievoze

V ružinovskom Prievoze by mohlo byť obnovené historické centrum

Tento týždeň bola predstavená štúdia na revitalizáciu priestoru pri bývalej budove obecnej radnice.

V bratislavskom Ružinove v časti Prievoz by mohlo byť v budúcnosti obnovené historické centrum. Vzniknúť by tak mohlo centrálne miesto celomestského významu. O štúdii zameranej na obnovu námestia v Prievoze informovali ružinovskí poslanci za Team Vallo pre Ružinov na sociálnej sieti. „Vďaka aktivite našich poslancov a občianskemu združeniu Náš Prievoz – dedina uprostred Bratislavy, sa historickému Radničnému námestiu blýska na lepšie časy,“ uviedli poslanci.

Ružinovská poslankyňa za Prievoz Monika Ďurajková uplatnila svoju poslaneckú prioritu na realizáciu overovacej štúdie revitalizácie priestoru pri bývalej obecnej radnici. Tú vypracovali architekti z Bellušových ateliérov na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave.

„Tento týždeň bola štúdia predstavená na ružinovskej komisii územného plánovania a životného prostredia samotnými zhotoviteľmi. Komisia návrh jednohlasne podporila,“ uviedli poslanci za Team Vallo pre Ružinov.

Architektonická overovacia štúdia revitalizácie priestoru pri radnici v Prievoze
Architektonická overovacia štúdia revitalizácie priestoru pri radnici v Prievoze
| Zdroj: Bellušove ateliéry, Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave

Ružinovu chýba námestie

Najstaršou urbanistickou osou Prievozu je dnešná Mierová ulica (predtým Hlavná ulica), ktorá bola kontinuálne zastavovaná ako hlavná komunikačná uličná os Prievozu. Centrálnu časť obce Prievoz kedysi tvorilo Radničné námestie (pred rokom 1950 námestie Slobody) s dominantou kostola, stavbu niekdajšej radničnej budovy mestská časť minulý rok odkúpila.

Z východnej strany sa k radnici pripájajú dve stavby, pôvodne obytná budova notárskeho bytu a najstaršia z trojice stavieb – národná kultúrna pamiatka požiarnej zbrojnice. Riešený priestor pri radnici má v súčasnosti charakter nespevnenej plochy s vzrastlou zeleňou; je oplotený, jeho využitie väčšou časťou obyvateľov je limitované slabou prístupnosťou, vizuálnou neatraktívnosťou, chýbajúcim mobiliárom a vyskytujúcimi sa socio-patologickými fenoménmi.

Ako sa uvádza v štúdii, Ružinov má oproti ostatným častiam Bratislavy veľký podiel otvorených verejných priestorov, vrátane tých s charakterom zelene. Čo však Ružinovu dlhodobo chýba, je námestie s adekvátnym mestským, reprezentatívnym charakterom, ktorý by reflektoval špecifický genius loci mestskej časti, a súčasne poskytoval obyvateľov príjemný komunitný priestor.

„Vzhľadom na plánované budúce využitie obecnej radnice pre účely svadobnej siene, komunitného a kultúrneho priestoru či workshopov by nástupné námestie vytváralo ucelený jednotný priestor,“ vysvetľujú poslanci s tým, že architekti stavali na historickom kontexte územia a poňali túto časť ako súčasť väčšieho celku.

„K dlhodobému cieľu – zrekonštruovanej obecnej radnici, hasičskej zbrojnici a priľahlému námestiu a prepojeniu celého územia národných kultúrnych pamiatok, je však ešte veľmi dlhá cesta,“ uzavreli.

Architektonická overovacia štúdia revitalizácie priestoru pri radnici v Prievoze je dostupná online.

SITA, raj