image 68575 25 v1
Galéria(6)

MEINL RESIDENCE

Partneri sekcie:

Polyfunkčný bytový dom voľne nadväzuje na okolitú zástavbu v danej oblasti. Použité architektonické a výtvarné prvky priamo vychádzajú zo súčasných architektonicko–výtvarných prostriedkov. Vo farebnom riešení obytnej budovy je použitá škála farieb, ktoré majú slúžiť na zvýraznenie jednotlivých častí objektu.

IMG 7502 LQ
IMG 7487 LQ
IMG 7490 LQ
IMG 7497 LQ
IMG 7498 LQ

Parter s občianskou vybavenosťou je riešený celopresklenými stenami a tmavými hliníkovými rámovými konštrukciami. Päť nadzemných podlaží bytovej funkcie má bielu omietku doplnenú lokálne Klinker obkladom žlto-okrovej farby. Balkónové konštrukcie s murovanou čelnou stenou, resp. oceľovým zábradlím, sú na fasáde prestriedané.  Niektoré murované čelné steny balkónov vo vnútrobloku, sú na bielej fasáde farebne odlíšené antracitovým odtieňom. Dve najvyššie podlažia sú ustúpené, s antracitovým farebným riešením.

Polyfunkčný bytový dom má v pôdorysný tvar U, kde vo vnútri vzniká zatrávnené nádvorie ako oddychová zóna pre jeho obyvateľov a užívateľov polyfunkčnej časti objektu. Na úrovni prízemia sa nachádzajú obchodné priestory /retail/, ktoré sú od ulice oddelené presklenými fasádami. Spoločné vstupné priestory pre bytovú časť na prízemí sú riešené bezbariérovo a bez možnosti prístupu cudzích osôb.

V novovytvorenom prechodnom átriu je v rámci oddychovej zóny umiestnené autorské umelecké dielo „FALCO“ Martina Lettricha, okrem estetickej funkcie slúžiacej aj ako leňoška. Zelené plochy s výsadbou drevín poskytuje v kombinácii s mobiliárom odpočinkový a relaxačný priestor, oddelený od dopravných komunikácií na okolitých uliciach. V priestore pred objektom, na križovaní ulíc Žellova – Kupeckého je návrh dotvorený parčíkom slúžiacim obyvateľom a návštevníkom objektu Meinl Residence. Parčík plní odpočinkovú a relaxačnú funkciu. Dotvorený je zelenými plochami, výsadbou drevín, mobiliárom, umeleckými dielami umiestnenými v zeleni či na fasáde objektu a novovytvoreným detským ihriskom a hojdačkami.

Parter je vyhradený obchodným priestorom s funkciou občianskej vybavenosti. Byty sa nachádzajú na prvom až siedmom poschodí. Členené sú do rôznych veľkostných kategórií od ateliérov a jednoizbových po päťizbové, dispozične upravované podľa klientskych požiadaviek. Objekt je vybavený recepciou s 24-hodinovou prevádzkou.

MEINL RESIDENCE

novostavba
Bratislava,  nárožie ulíc:  Kupeckého 8,  Šumavská 1 a 3,  Žellova 6
Autori architektonického riešenia:  Ing. arch. Michal Tačovský, Ing. arch. Adrian Mórocz, Ing. arch. Diana Astrabová, Ing. arch. Zuzana Mórocz, Ing. arch. Matej Siebert, Ing. arch. Roman Talaš       
Projektant architektonickej časti: Architektonická kancelária Morocz_Tacovsky s. r. o.
Projektant – statika stavby:  Ing. Mgr. Art. Peter  Živner      
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA  spol. s  r. o.  
Hlavní stavbyvedúci: Ing. Marek Ballay,  Ing. Juraj Počuch
Stavebník:  MEINL RESIDENCE,  s. r. o.  
Dozorná činnosť: MADING, s. r. o.       
Celkové investičné náklady bez DPH: 12,3 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 7,2 mil. €
Lehota výstavby: 06/2012 – 05/2014

Foto: Juraj Majerník