MEINL RESIDENCE

image 68575 25 v1

Polyfunkčný bytový dom voľne nadväzuje na okolitú zástavbu v danej oblasti. Použité architektonické a výtvarné prvky priamo vychádzajú zo súčasných architektonicko–výtvarných prostriedkov. Vo farebnom riešení obytnej budovy je použitá škála farieb, ktoré majú slúžiť na zvýraznenie jednotlivých častí objektu.

Parter s občianskou vybavenosťou je riešený celopresklenými stenami a tmavými hliníkovými rámovými konštrukciami. Päť nadzemných podlaží bytovej funkcie má bielu omietku doplnenú lokálne Klinker obkladom žlto-okrovej farby. Balkónové konštrukcie s murovanou čelnou stenou, resp. oceľovým zábradlím, sú na fasáde prestriedané.  Niektoré murované čelné steny balkónov vo vnútrobloku, sú na bielej fasáde farebne odlíšené antracitovým odtieňom. Dve najvyššie podlažia sú ustúpené, s antracitovým farebným riešením.

Polyfunkčný bytový dom má v pôdorysný tvar U, kde vo vnútri vzniká zatrávnené nádvorie ako oddychová zóna pre jeho obyvateľov a užívateľov polyfunkčnej časti objektu. Na úrovni prízemia sa nachádzajú obchodné priestory /retail/, ktoré sú od ulice oddelené presklenými fasádami. Spoločné vstupné priestory pre bytovú časť na prízemí sú riešené bezbariérovo a bez možnosti prístupu cudzích osôb.

V novovytvorenom prechodnom átriu je v rámci oddychovej zóny umiestnené autorské umelecké dielo „FALCO“ Martina Lettricha, okrem estetickej funkcie slúžiacej aj ako leňoška. Zelené plochy s výsadbou drevín poskytuje v kombinácii s mobiliárom odpočinkový a relaxačný priestor, oddelený od dopravných komunikácií na okolitých uliciach. V priestore pred objektom, na križovaní ulíc Žellova – Kupeckého je návrh dotvorený parčíkom slúžiacim obyvateľom a návštevníkom objektu Meinl Residence. Parčík plní odpočinkovú a relaxačnú funkciu. Dotvorený je zelenými plochami, výsadbou drevín, mobiliárom, umeleckými dielami umiestnenými v zeleni či na fasáde objektu a novovytvoreným detským ihriskom a hojdačkami.

Parter je vyhradený obchodným priestorom s funkciou občianskej vybavenosti. Byty sa nachádzajú na prvom až siedmom poschodí. Členené sú do rôznych veľkostných kategórií od ateliérov a jednoizbových po päťizbové, dispozične upravované podľa klientskych požiadaviek. Objekt je vybavený recepciou s 24-hodinovou prevádzkou.

MEINL RESIDENCE

novostavba
Bratislava,  nárožie ulíc:  Kupeckého 8,  Šumavská 1 a 3,  Žellova 6
Autori architektonického riešenia:  Ing. arch. Michal Tačovský, Ing. arch. Adrian Mórocz, Ing. arch. Diana Astrabová, Ing. arch. Zuzana Mórocz, Ing. arch. Matej Siebert, Ing. arch. Roman Talaš       
Projektant architektonickej časti: Architektonická kancelária Morocz_Tacovsky s. r. o.
Projektant – statika stavby:  Ing. Mgr. Art. Peter  Živner      
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA  spol. s  r. o.  
Hlavní stavbyvedúci: Ing. Marek Ballay,  Ing. Juraj Počuch
Stavebník:  MEINL RESIDENCE,  s. r. o.  
Dozorná činnosť: MADING, s. r. o.       
Celkové investičné náklady bez DPH: 12,3 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 7,2 mil. €
Lehota výstavby: 06/2012 – 05/2014

Foto: Juraj Majerník