Make-Believe: Gallery ARCHA T10
Galéria(2)

Make-Believe: Gallery ARCHA T10

Partneri sekcie:

Pri príležitosti slávnostného otvorenia knižnice materiálov „Matério“ dňa 19. 5. 2011, dostali študenti Ústavu interiéru a výstavníctva, Fakulty architektúry STU, možnosť usporiadať vernisáž svojich semestrálnych prác pod názvom „Make-Believe: Gallery ARCHA T10“. Riaditeľka Centra Archa, Ľubica Fábri ponúkla študentom 5. ročníka, interiérového dizajnu možnosť spracovať víziu pre budovu bývalej Tatra banky na Továrenskej ulici číslo 10, kde galéria a knižnica sídlia.

V zadaní bolo treba zhodnotiť vnútorný priestor a navrhnúť spôsob jeho nového využitia. Ťažiskovo sa riešila rekonštrukcia pre účel galérie ARCHA doplnkovo aj pre knižnicu Matério. Limitom zadania bol samotný priestor historickej budovy a tiež možné finančné obmedzenia zo strany investora. Nakoľko bolo zadanie rozsiahle, študenti mali možnosť vyskúšať si prácu v dvojčlenných tímoch a atraktivitu úlohe dodávala aj previazanosť na realitu.

Prax, ale býva neúprosná a skôr než mohli byť návrhy zhodnotené, majiteľ budovy sa rozhodol využiť priestory na komerčný prenájom. Práce študentov tak napokon zostali v rovine konceptu. Nakoľko je budova historicky nevýznamná, má pravdepodobne svoj osud spečatený a plánuje sa jej asanácia.

Sekundárnym zmyslom výstavy, je i jemne ukrytý význam v názve, ktorý reaguje práve na tento problém. Pomenovanie ARCHA, ktoré teoretická galéria  dostala, má byť odkazom na objekt čo slúži k záchrane ohrozeného.  Študenti, ako mladý ľudia, ktorý vnímajú históriu z najväčšej vzdialenosti sa pokúsili navrhnúť alternatívy a dôvody záchrany, aby sme nemuseli v budúcnosti ľutovať zbytočnú stratu.

Zvyšovanie kvality vzdelávania na vysokých školách je dnes aktuálnou otázkou a práve zadania, ktoré majú blízko k praxi sú tou správnou cestou pre kreatívne odbory akými sú architektúra a dizajn.

Vizualizácie najlepších semestrálnych prác študentov 5. ročníka FA STU

Jakub Beňo a Srnková BarboraČermák Michal a Maciak Pavol

Jamrich Marek a Majerská Zuzana

Nečasová Lenka a Seman Michal


Rychlíková Natália a Srncová Jana

Text: Ing. Dušan Kočlík, ArtD.

–>–>