Tvar knižnice sa elegantne vynára z povrchu zeme ako jemné vlnobitie. Zdroj: Edmund Sumner