Deichmanova knižnica v štvrti Bjørvika stelesňuje škandinávsku jednoduchosť

Keď 28. marca 2009 zazvonil telefón v Atelieri Oslo, zmenil sa mladým architektom (štúdio bolo založené len tri roky predtým) život. Práve vyhrali medzinárodnú súťaž na novú knižnicu. O jedenásť rokov neskôr Deichmanova knižnica v štvrti Bjørvika otvorila svoje brány prvým návštevníkom.

V súťaži spojili sily s ostrieľanejšími kolegami z architektonického a urbanistického ateliéru Lundhagem, s ktorými ich spája úcta k škandinávskej jednoduchosti, poctivému remeslu a environmentálne zodpovednej architektúre. Mimochodom, v súťaži porazili aj štúdio David Chipperfield Architects či Snøhettu.

„Naším cieľom bolo vytvoriť knižnicu, ktorá dokáže ponúknuť rôzne zóny v jednom veľkom súvislom priestore,“ vysvetlil spoluzakladateľ Atelieru Oslo Nils Ole Brandtzæg. „Myslíme si, že sa nám podarilo vytvoriť budovu, ktorá je obrovská, ale zároveň pôsobí dôverne, aby ľudia cítili, že tam patria.“

Deichmanova knižnica v štvrti Bjørvika
Deichmanova knižnica v štvrti Bjørvika
Deichmanova knižnica v štvrti Bjørvika
Deichmanova knižnica v štvrti Bjørvika
Deichmanova knižnica v štvrti Bjørvika
Deichmanova knižnica v štvrti Bjørvika
Deichmanova knižnica v štvrti Bjørvika
Deichmanova knižnica v štvrti Bjørvika

Tanec s operou

Knižnica je pomenovaná po Carlovi Deichmanovi, ktorého knižná zbierka sa stala základom mestskej knižnice v roku 1785. Pozemok na morskom nábreží určený na výstavbu bol pomerne malý, navyše architektov viazali mestské regulatívy. Priamo vedľa sa nachádza ikonická nórska štátna opera (od ateliéru Snøhetta).

„Aby sme sa vyhli príliš veľkému počtu poschodí a zároveň dodržali všetky požiadavky, budova sa vykláňa nad svoj pôdorys: prvé poschodie nad ulicou na východ a štvrté poschodie takmer 20 m nad námestím. Vysunuté poschodia zároveň vytvárajú ochranné zastrešenie vstupu,“ opisujú architekti vznik siluety s výrazným diagonálnym „zubom“.

Táto najväčšia konzola zvýrazňuje knižnicu v panoráme mesta, ale stále zachováva priamy výhľad na susednú operu. Konzolové podlahy sú zavesené na streche, ktorá má charakteristickú zloženú geometriu zaisťujúcu pevnosť konštrukcie.

Deichmanova knižnica v štvrti Bjørvika
Deichmanova knižnica v štvrti Bjørvika | Zdroj: Einar Aslaksen

Dialóg s mestom

Aby vznikol väčší pocit otvorenosti a spojenia s mestom, je prízemná fasáda úplne priehľadná. Návštevníci vstupujú cez tri rovnocenné vchody otočené rôznymi smermi. Z každého vchodu diagonálne prechádzajú cez budovu tri „svetelné šachty“, ktoré umožňujú nahliadnuť do rôznych častí knižnice. Tieto svetelné šachty spájajú podlahy a distribuujú denné svetlo smerom dole z troch veľkých svetlíkov v streche.

Aby vytvorili pocit knižnice budúcnosti, chceli sa architekti vyhnúť stiesneným úzkym chodbám. V interiéri dominuje otvorený verejný priestor s rôznym nábytkom, ktorý podnecuje realizovať rôznorodé aktivity a kreatívne užívať priestor. Samostatné uzavreté priestory, niky a výklenky sú usporiadané okolo troch samostatne stojacich „knižných veží“, ktoré oslobodzujú fasády a umožňujú dennému svetlu prúdiť zo všetkých strán.

Dotyk s návštevníkom

Izby a výklenky vytvárajú priestor na dočasné inštalácie a výstavy s bohatou paletou atmosfér. Otvorené spoločné priestory majú, naopak, trvalejšie povrchy v neutrálnych farbách a z robustných materiálov. Betónové konštrukcie okolo svetelných šácht a zloženej strechy sú trvácnymi prvkami, ktoré dodávajú budove trvalú kvalitu.

Fasáda kombinuje veľmi dobré izolačné parametre a rovnomerné rozloženie denného svetla. Izolované panely sa striedajú s úzkymi oknami. Difúzne sklo zmierňuje dojem uzavretosti a vpúšťa do interiéru mäkké svetlo. Fasády sú relatívne uzavreté, aby sa posilnil efekt svetelných šácht a chránil „vnútorný život“ knižnice, no večer svetlo prechádza do exteriéru a umožňuje nahliadnuť do miestností a sledovať činnosti vnútri.

V rohoch budovy sú panoramatické okná s otvorenými výhľadmi rôznymi smermi, ktoré do interiéru prinášajú variácie a napätie. Odhalené betónové stropy s nápadným voštinovým vzorom nas- merujú pohľady nahor cez centrálne átrium. Najvyššie poschodie knižnice sa vyníma a „oznamuje svoju prítomnosť“ návštevníkom prichádzajúcim z centra mesta a z hlavnej stanice v Osle (na oplátku ponúka nádherný výhľad na mesto a okolité fjordy). Interiéry boli navrhnuté v spolupráci s AS Scenario Interiørarkitekter.

Deichmanova knižnica v štvrti Bjørvika
Deichmanova knižnica v štvrti Bjørvika | Zdroj: Einar Aslaksen

Čítanie interiéru

V suteréne sú kino a sála s 200 sedadlami, na prízemí je kaviareň, reštaurácia aj oddelenie novín a časopisov. Na prvom poschodí nájdete beletriu a knihy pre deti, zatiaľ čo na druhom a treťom poschodí je viac kníh a niekoľko uzavretých zón, ktoré zahŕňajú nahrávacie štúdiá, minikino a herne.

Na najvyššom poschodí sa nachádzajú knihy a čitárne spoločenských vied, ako aj umelecký projekt Future Library. Celková kapacita knižnice je 450 000 zväzkov. Okrem kníh sa knižnica, samozrejme, snaží prihovárať svojim návštevníkom prostredníctvom technológie: napríklad začínajúci hudobníci majú prístup k nástrojom (spolu s inštruktážnymi filmami o tom, ako na ne hrať), zatiaľ čo detské poschodie má niekoľko interaktívnych videoinštalácií.

Knižnica obsahuje aj jedáleň, reštauráciu, archívne, skladovacie a pracovné priestory. „Koncepcia knižnice je vytvorená tak, aby bola smerom k vrcholu čoraz tichšia a kontemplatívnejšia,“ vysvetlil spoluzakladateľ štúdia Lundhagem Einar Hagem.

Deichmanova knižnica v štvrti Bjørvika
Deichmanova knižnica v štvrti Bjørvika | Zdroj: Einar Aslaksen

Ekologicky zodpovedná

Deichman Bjørvika je budova šetrná k životnému prostrediu s inovatívnymi riešeniami fasád, vetrania a používania materiálov. Je postavená podľa kritérií FutureBuilt (futurebuilt.no), teda dodržiava minimálne 50-percentné zníženie emisií skleníkových plynov v porovnaní s dnešným štan- dardom. Predprojektové výpočty preukázali kombinované zníženie emisií o 69,8 %.

Knižnica spĺňa kritériá pasívneho domu podľa nórskeho štandardu 3701. Budova má kompaktný tvar. Vetranie je na druhom až piatom podlaží riešené cez podlahovú konštrukciu, čím sa znižuje potreba energie ventilátora. Pretože sa vetrací vzduch distribuuje pozdĺž betónu v podlahovej konštrukcii, využíva sa tepelná hmota budovy a znižujú sa teplotné výkyvy.

To isté platí o rozsiahlom použití stropov z pohľadového betónu. Betónové podlahy sú chladené zabudovaným ohrievacím a chladiacim potrubím v betóne strechy a podlahy (TABS). Systém je efektívny a umožňuje zníženie množstva vetracieho vzduchu. Na zníženie potreby chladenia budovy sa používa automatické externé solárne tienenie a bude potrebné použitie energeticky účinného IT vybavenia. Ako zdroj tepla slúži tepelné čerpadlo voda-voda.

DEICHMAN BJØRVIKA

Miesto:
štvrť Bjørvika, Oslo
Investor: Oslo municipality
Architekt: Lundhagem + Atelier Oslo
Statika: Bollinger Grohman and Multiconsult
Interiér: Scenario
Podlahová plocha: 19 260 m²
Realizácia: 2009 – 2020
TEXT: Karolína Balášková
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA: Atelier Oslo
FOTO: Einar Aslaksen