letisko berlin brandenburg willy brandt
Galéria(9)

Letisko Berlin Brandenburg Willy Brandt

Hlavnou myšlienkou architektov bolo vytvoriť jeden prepojený dopravný celok, ktorý by poskytoval cestujúcim maximálny prepravný komfort.

02 big image
03 big image
04 big image
05 big image
06 big image
07 big image
08 big image
09 big image
Dispozičné rozmiestnenie budov letiska

Nové letisko Berlin Brandenburg pozostáva z dvoch letiskových terminálov a letiskového mesta, ktoré sa nachádza medzi paralelnými štartovacími a pristávacími dráhami. Súčasťou letiska sú aj čakacie zóny situované v západnej časti, ako aj servisné a dopravné zóny situované vo východnej časti. Všetky elementy sú v súlade s axiálnosťou celého systému a vytvárajú architektonicko-funkcionálny celok.

Železničná stanica, ktorá sa nachádza priamo pod terminálom, prepojenie cestnej a leteckej prepravy sa spájajú v jednom centrálnom uzle a sú v súlade s myšlienkou architektov vytvoriť jeden prepojený dopravný celok, ktorý by poskytoval cestujúcim maximálny prepravný komfort.

Po vstupe cez východnú bránu sa dostávajú cestujúci z Brandenburgu na vnútorné nádvorie. To je súčasťou letiskového mesta, ktoré je umiestnené v centre letiska.

Terminál vytvára štrukturálne jadro letiska. Budovu terminálu tvorí hlavná hala a pred ňou ležiace prístavné móla. Vysoká, presvetlená hala slúži primárne na odbavovanie cestujúcich – check-in a odbavenie batožiny a jej súčasťou sú obchody a priestory s občerstvením. Je to priestor, kde sa stretávajú všetci cestujúci a všetky prepravné možnosti. Čistá priestranná dispozícia v kombinácii s prirodzeným osvetlením prispieva k optimálnej orientácii v priestore a k tvorbe vysokokvalitného vnútorného prostredia.

Veľkorozmerové stropné dosky premosťujú rozličné funkčné zóny. Cieľom konštrukcie je dosiahnutie čo najväčšieho súladu štruktúr, priestorových súvislostí, funkcionality a stavebnej identity.

Veľkorysosť a jasnosť terminálnej haly v kombinácii s motívom kolonády podčiarkujú architektonický výraz letiska.

Investor: Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH v zastúpení Prof. Dr. Reinnerom Schwarzom a Dr. Manfredom A. Körtegom
Projekt: Meinhard von Gerkan a Hubert Nienhoff s Hajo Paap
Vedúci celého projektu: Hajo Paap

Projektmanažment
Terminál: Marin Glass
Výstavba: Patra Charlotte Kauschus
Špecifické prevádzkové budovy: Rüdiger von Helmolt
Manažér zmlúv: Jochen Köhn
Manažér výstavby: Knut Nell
Architektonické štúdio: gmp
Riadenie projektu: WSP-CBP Beratende Ingenieure GmbH
Projekt nosnej konštrukcie: schlaich bergermann und partner, Schlüssler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH

Projekt osvetlenia: Conceptlicht
Vizuálna komunikácia: Moniteurs
Návrh voľného priestranstva: WES Berlin

Zastavaná plocha
Terminál: 326 000 m2
Železničná stanica: 25 000 m2
Špecifické prevádzkové budovy: 35 000 m2
Parkovací dom/požičovňa áut: 130 000 m2
Čas výstavby: 2008 až 2012


Štartovacia dráha


Prístavné móla sa nachádzajú pred budovu terminálu.


Nosnú konštrukciu tvorí železobetónový skelet v kombinácii s veľkorozemrovými stropnými doskami a s oceľovými konzolami, ktoré sú podopreté oceľovými stĺpmi.


Budovu terminálu tvorí hlavná hala a pred ňou ležiace prístavné móla. Vysoká, presvetlená hala slúži primárne na odbavovanie cestujúcich – check-in a odbavenie batožiny.


Pozdĺžny rez budovu letiska. Pod terminálom sa nachádza železničná stanica.


Medzi paralelnými štartovacími a pristávacími dráhami je umiestnené letiskové mesto.


Súčasťou letiskového mesta je vnútorné nádvorie.


Vnútorné nádvorie žije vlastným životom. Výrazne prispieva ku spríjemneniu pobytu cestujúcich na letisku.

TEXT: gmp Architekten, wad
FOTO: gmp Architekten, JSK International
Visualizácie: Björn Rolle