image 67836 25 v1
Galéria(8)

Kulturpark Košice

Partneri sekcie:

Košický Kulturpark dnes vyhráva na viacerých frontoch. Architektonickú súťaž vyhral správny tím so správnym návrhom. Architekt Irakli Eristavi so svojím tímom sa pohral s existujúcimi dispozíciami a vyprodukoval skvelý architektonický návrh dotiahnutý do najmenších detailov. Má hlavu aj pätu a otvára široké spektrum možností využitia celého areálu.

MG 5962
MG 5966
MG 5987
MG 6021
MG 5979
MG 6039
MG 5943

Výsledná realizácia totiž maximálne zodpovedá pôvodnému projektu, a ak aj nastali nejaké realizačné zmeny, ničím nepokazili drsný pôvab, ktorým celý areál dýcha. Ostalo z neho dosť bývalej vojenskej reminiscencie napríklad tým, že autori rešpektovali rozloženie existujúcich budov a s citom vkladali nové objemy v podobe jednopodlažných pavilónov. Ostatne, ultramoderné mimikry týchto kvádrov z vysokolešteného antikorového plechu, v ktorom sa zrkadlí výborne zachovaný historický park s mohutnými stromami, by sa s trochou zveličenia dalo považovať za nenápadný odkaz, že aj v kultúre sa oplatí investovať do drahých materiálov. Skultivované prostredie je totiž najlepšou cestou k skultivovaniu ľudí.

Čisté vybetónované plochy, urbánna pergola v podobe 15 stĺpov nesúcich transparenty, sklenené výplne pavilónov November, Uniform a Delta, drevené pódiá kompletne vybavené na aktivity rôzneho druhu a najmä bielo-biely mobiliár určený na sedenie, povaľovanie a iný relax, to všetko je podľa autora akýmsi lakmusovým papierikom kultúrnosti národa.

V areáli stále cítiť dostatok minimalistickej kasárenskej strohosti. Farebná škála sa pohybuje výlučne medzi bielou a čiernou. A to je jeho ďalšia výhra. Autorský tím jednoduchú krásu priestorov vyzdvihuje nabielo natretým obnaženým tehlovým murivom, rozsiahlymi plochami bielej epoxidovej podlahy, čiernou farbou rámov okenných výplní, prípadne ochrannými čiernymi mrežami či načierno natretými oceľovými konštrukciami. Architekti sebavedome, ale s pokorou voči pôvodnému pracujú s novotvarom technického zázemia vloženým do bloku Alfa a s jeho fasádnymi betónovými rebrami. Celkom samozrejme vyzdvihujú minimalistickú utilitárnosť sivých betónových schodísk, nechávajú vyznieť prirodzenú krásu sivého pohľadového betónu, neomietnutých stien, jednoduchých nástupných rámp a komunikácií.

Túto farebne obmedzenú, ale materiálovo bohatú paletu dopĺňajú repasovanými pôvodnými krovmi alebo novými drevenými konštrukciami. Všetky konštrukcie, ktoré boli zdravé a neporušené, nechali na svojom mieste, povyberali len tie, ktoré z požiarneho či izolačného hľadiska nevyhovovali súčasným štandardom. Rovnako s citom pre detail poskladali mozaiku vnútorného vybavenia od nábytku cez hygienické zariadenia až po svietidlá.

KULTURPARK KOŠICE
novostavba, rekonštrukcia
Košice, Kukučínova 2
Autori architektonického riešenia:  Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Pavol Šilla, Ing. Gabriel Boženík, Ing. arch. Milan Vlček, Ing. arch. Silvia Šillová  
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Irakli Eristavi, ZEROZERO, s. r. o.
Projektanti – statika stavby: Ing. Vladimír Durbák, Ing. Viliam Hrubovčák   
Hlavný zhotoviteľ: DOPRASTAV, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Marián Schwarz
Stavebník: Mesto Košice  
Dozorná činnosť:  Ing. Miroslav Šariczki      
Celkové investičné náklady bez DPH: 20,312 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
Lehota výstavby:  06/2012 – 07/2013                           
     
                         

Foto: Dano Veselský