image 93941 25 v1
Galéria(12)

Klasická stavba v modernom šate

Projekt polyfunkčného objektu v Púchove je pekným príkladom toho, ako sa dá zo starej, klasickej stavby vyčarovať moderný objekt. Z rodinného domu, ktorý už nevyhovoval požiadavkám majiteľov, vznikol jeho rekonštrukciou, ktorá zahŕňala aj nadstavbu, moderný a plnohodnotný polyfunkčný objekt obohatený o priestory s variabilným využitím.

001
005
016
017
026
027
029
030

Klasický rodinný dom sa prestavbou a nadstavbou s pridaním jedného podlažia zmenil na modernú stavbu s plochou strechou. Vďaka využitiu kvalitných materiálov a zaujímavému dispozičnému riešeniu sa okrem primárnej funkcie bývania pridružila aj možnosť obohatiť projekt o priestory pre kancelárie, prípadne kaviareň, či obchod.

Prízemie objektu plní funkciu obchodu a služieb. Vznikla tu prenajímateľná plocha so zázemím, vhodná na tieto účely. Dispozícia druhého nadzemného podlažia je tvorená variabilne, môže plniť funkciu bývania, vytvorenie dvoch bytových jednotiek alebo funkciu administratívy, vytvorenie kancelárií so zasadacou miestnosťou. Tretie nadzemné podlažie je tvorené dvoma bytovými jednotkami. Fasáda objektu je zhotovená z drevoplastového obkladu a farebných akcentov z klasickej omietky bielej a šedej farby. Súčasťou návrhu bol aj druhý samostatný objekt, 4-podlažný bytový dom navrhnutý v súlade s architektúrou polyfunkčného objektu.

Dispozičné rozloženie a celé riešenie projektu si žiadalo využitie stavebných materiálov, ktoré sú praktické a zároveň spĺňajú nároky polyfunkčného objektu, teda zachovanie súkromia a pohodlia pre nájomníkov bytov a plnohodnotný priestor pre pracovníkov, ktorí sa zdržiavajú v priestoroch kancelárií. Rovnako dôležité bolo navrhnúť spodnú časť objektu s priestormi slúžiacimi pre obchod či služby.

Najväčším lákadlom pre budúcich majiteľov a tiež zaujímavým architektonickým prvkom sú rohové balkóny, ktoré sú z vnútornej strany celé presklené.

Návrh celého objektu vychádza z tvaru kocky, ktorá je z tepelnotechnického hľadiska jedna z najidealnejších plôch. Architektonicky sa ozvláštnila výklenkami na fasáde a rohovými balkónmi, ktoré zabraňujú fádnosti celej stavby a dávajú jej originálny výraz.

Technické parametre stavby

Pri výstavbe boli použité tvárnice Ytong a to v obvodových stenách aj priečkach. Pre zabezpečenie akustických parametrov sa použili vápenno-pieskové tvárnice Silka, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky na únosnosť a protihlukovú ochranu stavieb. Preto sú vhodné najmä pre viacpodlažné občianske, rezidenčné alebo administratívne stavby s vysokými požiadavkami na akustickú klímu, takže aj v tejto polyfunkčnej budove.

Stropy sú zhotovené zo železobetónu a na zateplenie bola použitá minerálna vlna.

Zastavaná plocha objektu : 219,04 m2
Úžitková plocha objektu : 557,86 m2
Úžitková plocha 1.N.P. : 186,89 m2
Úžitková plocha 2.N.P. : 186,96 m2
Úžitková plocha 3.N.P. : 184,01 m2
Počet bytových jednotiek : 2 až 4
Výška hrebeňa : 10,54 m
Zdroj tepla : plynový kotol

Návrhu a realizácii projektu sa venoval Ing. Tomáš Hulák z architektonického ateliéru TarcH, ktorému sme položili zopár otázok ohľadom projektu.

Čo bolo najväčšou výzvou pri riešení rekonštrukcie a nadstavby?

Najväčšou výzvou bolo skĺbenie náročných požiadaviek investora a limity definované pozemkom a najmä pôvodným objektom. Výzvou tiež bolo dispozične vyriešiť objekt čo najvariabilnejšie, keďže každé podlažie malo plniť inú funkciu, ktorá môže byť počas užívania stavby viackrát zmenená.

Aké materiály boli použité na výstavbu?

Nosný systém objektu je tvorený kombináciou pórobetónových tvárnic Ytong a vápenno-pieskových tvárnic Silka, ktoré svojimi vlastnosťami spĺňajú akustické požiadavky na medzibytové steny. Fasáda objektu je zateplená minerálnou izoláciou. Povrchová úprava fasády bola navrhnutá ako prevetrávaná fasáda s drevoplastovým obkladom, no počas výstavby musel byť typ fasády zmenený na fasádnu omietku. Plášť plochej strechy je tvorený eps polystyrénom a strešnou pvc fóliou.

Zaujímavým prvkom sú výklenky na fasáde, ktoré sú tvorené kombináciou oceľových prvkov, železobetónových konzol a vyložených tvárnic Ytong v závislosti od veľkosti riešeného výklenku. Tieto prvky prinášajú okrem funkdie aj jedinečný vzhľad objektu.

Polyfunkčné objekty sú z pohľadu komfortu možno náročnejšie na požiadavky jednotlivých nájomcov. Ako ste sa v tomto projekte popasovali s akustikou, zateplením a podobne?

Je pravdou, že návrh polyfunkcie je komplikovanejší ako návrh objektu s jednostranným využitím. Najkomplikovanejšie je popasovať sa s potrebnou variabilitou priestoru, napr. na prízemí je priestor pre obchod a služby riešený ako otvorená dispozícia so zázemím, ktorú je možné počas užívania stavby rozdeliť na tri samostatné priestory so samostatným vstupom a vlastným zázemím, čo bolo docielené premysleným umiestnením inžinierskych sietí. Aj druhé poschodie je riešené tak, aby bolo možné počas užívania stavby obmeniť dispozíciu kancelárskych priestorov, prípadne ich zmeniť na bytové jednotky, čo sme docielili zvolením vhodného nosného systému.

Čo je pri takejto radikálnej zmene podľa vás najpodstatnejšie?

V prvom rade treba objektívne zhodnotiť, či je vhodné a možné pôvodný objekt v takej miere prestavať. Ďalej je potrebné pri každej rekonštrukcií posúdiť opodstatnenosť zachovania jestvujúcich konštrukcií a ich stav vzhľadom na statiku, stavebnú fyziku ako aj ekonomiku.

Ako funguje stavba v reáli? Plní svoju funkciu vo všetkých rozšírených oblastiach tak, ako bola navrhnutá?

Veľmi ma teší, že stavba plní svoj účel v každej jednej oblasti presne tak, ako bolo uvažované v návrhu, t. j. na prízemí sa nachádza predajňa, na prvom poschodí sú kancelárske priestory a na druhom bytové jednotky.

 

Ing. Zuzana Mittelmann

ZDROJ: PR článok spoločnosti Xella Slovensko, spol. s r.o.