image 77954 25 v1
Galéria(5)

Kingspan + Aviatica = výnimočné izolácie pre výnimočný projekt

Partneri sekcie:

Administratívna budova s názvom Aviatica je prvou lastovičkou rozsiahleho projektu na území bývalej pražskej továrne Waltrovka. Stojí v juhovýchodnej časti areálu v bezprostrednej blízkosti ulice Radlická. S výstavbou sa začalo v decembri 2013 a v novembri tohto roku získala budova ocenenie v súťaži Best of Realty 2015.

Aviatica piazza
Aviatica Celni
Penta Aviatica nadhled V4
Produktove foto Kooltherm K10

Cieľom developerského projektu Aviatica spoločnosti Penta Investments nie je len výstavba samotnej budovy, ale tiež rozvoj okolitého územia. Hlavným zámerom celého riešenia je minimalizovať terajšiu industriálnu funkciu bývalej továrne Walter Jinonice, ktorá sa nachádza v pozdĺžnom Radlickom údolí neďaleko centra mesta, a na novovzniknutých plochách vybudovať novú mestskú štruktúru, ktorá sa stane prirodzenou súčasťou rozvíjajúcej sa mestskej časti Praha 5.

Administratívny komplex Aviatica by sa mal stať vlakovou stavbou novej štvrte Waltrovka. Kancelárska budova, situovaná pri stanici mesta, bola postavená na základe osvedčených konštrukčných princípov udržateľného životného prostredia a navyše maximalizuje využitie energie z obnoviteľných zdrojov. Budova má celkovo 27 000 m2 prenajímateľných plôch a okrem moderných kancelárskych priestorov kategórie A ponúka aj základné služby – supermarket, drogériu a trafiku.

Rovnako ako technicky dokonalé letecké motory z Waltrovej továrne, vo svojej dobe známe po celom svete, aj projekt si zakladá na špičkovom architektonickom riešení a vysokom štandarde kvality, ktorý uspokojí všetky stránky života moderného človeka. Aj preto sa na zateplenie pohľadových častí použili unikátne tepelnoizolačné dosky Kingspan Kooltherm K10.

Tento materiál sa zvolil predovšetkým z dôvodu potreby minimálnej hrúbky izolácie pri zachovaní požadovaných tepelnoizolačných parametrov. Vďaka tomu, že súčiniteľ tepelnej vodivosti λ je len 0,020 W/m . K, možno už pri 8-centimetrovom izolante Kooltherm dosiahnuť rovnaký efekt ako pri použití tradičných izolantov (minerálna vata, polystyrén) v hrúbke 15 cm.

Dosky na zateplenie podhľadových konštrukcií a stropov Kingspan Kooltherm K10 sú teda ideálne všade tam, kde nie je dosť miesta na umiestnenie izolantu, alebo tam, kde by použitie tradičných izolantov negatívne ovplyvnilo architektonické a estetické riešenie objektu.

Izolačné dosky z tvrdej rezolovej peny Kooltherm K10 sú na rozdiel od väčšiny dostupných izolantov difúzne otvorené (paropriepustnosť μ je 35) a ich aplikácia je časovo a technicky nenáročná (objemová hmotnosť je len cca 35 kg/m3). Dosky sú tvarovo stále, nemenia svoj objem a ich deklarované tepelnoizolačné parametre zostávajú nemenné počas celej životnosti izolácie. Rezolová pena neobsahuje freóny ani iné látky poškodzujúce životné prostredie.

Materiál Kooltherm K10 má certifikát udržateľnosti budov a ich vplyvu na životné prostredie BREEAM na úrovni A+.

Výrobky radu Kingspan Kooltherm teda predstavujú najekologickejší a najúčinnejší variant tepelnej izolácie pre modernú výstavbu.

Viac informácií nájdete na webových stránkach spoločnosti – www.kingspaninsulation.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti Kingspan a.s.