Administratívna budova ICÔNE Belval, Luxemburg, Luxembursko

Keď sa kancelária stáva miestom na život

Partneri sekcie:

Developer tejto stavby sa chcel spolupodieľať na kreovaní budúcej tváre metropoly, zároveň túžil zaviesť nový typ kancelárskych priestorov, kde bude stredobodom samotný človek a jeho potreby

Belval je rozvíjajúca sa štvrť v Luxemburgu, hlavnom meste európskeho miništátu Luxembursko. Kedysi tu stáli veľké oceliarne, po uzavretí výroby sa štvrť zmenila na brownfield a dnes prechádza rozsiahlym revitalizačným programom.

Mesto má v pláne premeniť túto zónu na živé centrum vedy, výskumu, vzdelávania, kultúry a zábavy. Kancelárska budova ICÔNE je v tejto lokalite umiestnená strategicky a na celkovej ploche vyše 18-tisíc metrov štvorcových ponúka motivujúce prostredie plné svetla a zelene, ktoré podporuje myšlienku zdieľania a spolupráce.

Detail jednotlivých prvkov fasády.
Detail jednotlivých prvkov fasády. | Zdroj: Nigel Young

Návrh stavby ovplyvnil aj covid

Samotná architektúra čerpá z bohatého priemyselného dedičstva tejto zóny a usiluje sa vytvoriť zmysluplné prepojenie s lokalitou, do ktorej je zasadená.

„Tešíme sa, že môžeme osláviť otvorenie tejto novej dominanty mestskej časti Belval, na ktorej sme začali pracovať už v roku 2016, teda ešte predtým, než začala pandémia. Prepuknutie covidu však poukázalo na nevyhnutnosť vytvoriť zdravšie a flexibilnejšie pracovné prostredie v meste, čo tento projekt skutočne ponúka. Presvetlené centrálne átrium je tlčúcim srdcom komplexu, ktoré poskytuje priestor na spoluprácu a zamestnancom pohodové zázemie,“ povedal Darron Haylock, jeden z partnerov architektonickej kancelárie Foster + Partners.

V exteriéri budovu definuje ortogonálna fasáda a strecha, ktoré zvýrazňujú štruktúru mriežky. Budova tak odkazuje na pôvodný industriálny charakter lokality.
V exteriéri budovu definuje ortogonálna fasáda a strecha, ktoré zvýrazňujú štruktúru mriežky. Budova tak odkazuje na pôvodný industriálny charakter lokality. | Zdroj: Nigel Young

Zapadajúca, no predsa odlišná

Jednou z priorít projektu bolo vytvorenie flexibilnej dispozície, ktorá by jednak ponúkla bezpečné pracovné prostredie, jednak by umožňovala zasahovať do jednotlivých podlaží a robiť akékoľvek zmeny a úpravy podľa aktuálnych potrieb nájomcov.

Tento kancelársky priestor napomáha kreativite a interaktivite a snaží sa ponúknuť prostredie stimulujúce pracovný výkon. Stavba sa súčasne uchádza o energetický certifikát BREEAM Excellent. ICÔNE je totiž udržateľná a inteligentná budova, keďže okrem pohody a zdravia jej nájomcov myslí aj na životné prostredie a energetickú nenáročnosť.

Keďže budova je súčasťou väčšieho územného plánu, svojím programom logicky nadväzuje na susedné stavby. Svojou architektúrou sa však zároveň voči nim vymedzuje. Aj samotné vstupy sú artikulované odlišne ako reakcia na verejný priestor ulice. Nárožia budovy lemujú komunikácie Porte de France a Place de l‘Académie, ktoré v úrovni parteru dopĺňajú nové obchody, kaviarne a reštaurácie.

Fasáda ako mriežka

Stavbu navrhli v úzkej spolupráci s domácim štúdiom BFF architectes. Hmota má dve krídla uzatvárajúce stredové átrium. Pre budovu je charakteristický redukovaný dizajn stelesňujúci priemyselnú estetiku, ako aj svetlý, transparentný a funkčný vnútorný priestor.

V exteriéri budovu definuje ortogonálna fasáda a strecha, ktoré zvýrazňujú štruktúru mriežky a prepožičiavajú budove výrazný industriálny vzhľad. Z átria sa vďaka sklenému oplášteniu ľuďom naskytuje panoramatický výhľad do okolia. Jeho dominantou je niekdajšia vysoká pec, symbol priemyselnej éry štvrte Belval. Je to akýsi maják histórie, spomienka na niekdajšiu oceliareň Haut Fourneau B.

Vzdušný fluidný charakter vnútorných priestorov podčiarkujú zasklené deliace priečky.
Vzdušný fluidný charakter vnútorných priestorov podčiarkujú zasklené deliace priečky. | Zdroj: Nigel Young

Otvorená vnútri, zdržanlivá zvonka

Fluidný charakter vnútorných priestorov je v protiklade s formálnym a zdržanlivým exteriérom. Samotné átrium rieši zmeny úrovne medzi ulicou a interiérom sériou stupňovitých terás, ktoré vytvárajú veľkolepú vstupnú sekvenciu.

Otvorený priestor cez niekoľko podlaží dodáva vnútorným priestorom živý charakter, stupňovité terasy, kde sa nešetrilo zeleňou, slúžia na neformálne stretnutia a oddychové priestory, pričom lodžie na najvyšších úrovniach ponúkajú výhľad na celé átrium.

Celé foyer je vlastne priestranné vnútorné námestie uprostred vlastnej budovy. Fasáda je súčasťou integrovaného riešenia, vďaka ktorému sa v otvorených kancelárskych priestoroch nenachádzajú žiadne stĺpy, čím sa ponúka maximálny podiel denného svetla, ale tiež spoľahlivý tieniaci systém.

Pri návrhu interiéru sa rozhodne nešetrilo zeleňou. Rastliny pomohli vytvoriť kancelárske priestory stimulujúce interaktivitu, kreativitu i pracovný výkon.
Pri návrhu interiéru sa rozhodne nešetrilo zeleňou. Rastliny pomohli vytvoriť kancelárske priestory stimulujúce interaktivitu, kreativitu i pracovný výkon. | Zdroj: Nigel Young

Vďaka zasklenej fasáde a celej sérii priehľadov sú zelené terasy a lodžie viditeľné nielen v rôznych interných priestoroch budovy, ale tiež zvonka. Budova tak už zvonka dáva najavo, že na tomto mieste je radosť pracovať.

Administratívna budova ICÔNE Belval, Luxemburg, Luxembursko

Investor: BESIX RED Luxembourg
Architekt: Foster + Partners
Celková plocha: 18 900 m2
Kapacita: 1 200 zamestnancov
Výška: 30 metrov
Dokončenie stavby: 2023

Článok bol uverejnený v časopise ASB 3/2023