Priestorom zrekonštruovanej Jurkovičovej teplárne sa vrátila kvalita

Jurkovičova tepláreň
Zdroj: Boys Play Nice

Jurkovičova tepláreň je jedným z posledných svedkov bývalej rafinérie Apollo. Pôvodné priemyselné územie sa stáva súčasťou nového centra Bratislavy a obnovená Jurkovičova tepláreň jeho kultúrnym epicentrom a príťažlivým akcentom uprostred modernej architektúry okolitých budov Sky Park by Zaha Hadid.

Po dlhom období hľadania najvhodnejšej funkcie využitia národnej kultúrnej pamiatky sa zavŕšením komplexnej rekonštrukcie stáva jej záchrana a nový udržateľný koncept skutočnosťou. Developer Penta Real Estate vyzval v roku 2017 sedem renomovaných ateliérov do architektonickej súťaže na ideový návrh pamiatky.

Architekt Martin Paško s tímom DF Creative Group, s. r. o., v prestížnej konkurencii zvíťazili a stali sa spracovateľmi návrhu konverzie tejto ikonickej stavby, ktorej pôvodným autorom je legenda slovenskej architektúry Dušan Jurkovič.

Najkvalitnejšie riešenia

Návrh ponúkol najvhodnejšie usporiadanie funkcií a priestorov a vyzdvihol pôvodnú historickú hodnotu a jedinečnú industriálnu atmosféru tejto národnej kultúrnej pamiatky.

Architektonické riešenie využíva voľný vnútorný priestor v hale kotolne a v turbínovej hale na vstavbu nových nezávislých konštrukcií a vytvára nové plochy a podlažia dôsledne odsadené od pôvodnej stavby. Tento koncept umožňuje jasne oddeliť a odlíšiť historické konštrukcie od nových, pôvodné od súčasných, a to všetko s pokorou k histórii, v kontraste a v súlade zároveň.

Zrekonštruovaná Jurkovičova tepláreň tak poskytuje unikátny industriálny coworkingový priestor BASE4Work pre ľudí a spoločnosti z kreatívneho priemyslu, architektov, startupy a menšie IT firmy a zároveň je sprístupnená aj širokej verejnosti v úrovni celého prízemia vrátane živého námestia vstupujúceho dovnútra.

Dôležitý komunitný priestor

Úspešná realizácia potvrdila zámer autorov vytvoriť komunitný priestor s jedinečnou industriálnou atmosférou určený pre verejnosť na rôzne spoločenské podujatia, konferencie či výstavy, ktorý by zároveň ponúkal aj kvalitnú reštauráciu a kaviareň.

Jurkovičova tepláreň
Jurkovičova tepláreň | Zdroj: Boys Play Nice

Po vstupe do budovy sa návštevníkovi otvorí mimoriadne atraktívny priestor vstupného átria prechádzajúceho cez všetky podlažia s výhľadom na novú presklenú fasádu, na vnútorné „námestie“ s lobby kaviarňou a reštauráciou WERK, s galériou súčasného umenia DOT GALLERY a so samostatnou multifunkčnou sálou na konanie rôznych kultúrno-spoločenských podujatí.

Princíp pravdivosti

Riešenie dáva vyniknúť mnohým historickým konštrukčným detailom, pôvodným členitým stĺpom a hlavne dominantným trom násypníkom, pre ktoré sa rekonštrukciou vytvoril originálny reprezentačný priestor s materiálmi v ich pôvodnej „surovosti“ a farebnosti.

Jurkovičova tepláreň
Jurkovičova tepláreň | Zdroj: Boys Play Nice

Nové doplnené konštrukcie, nové vložené materiály s jasne odlíšenou štruktúrou (doplnené tehlové steny z pôvodných viac ako 31-tisíc tehál, heraklitové stenové obklady, pôvodná štruktúra betónov…) a rôzne súčasné moderné technické detaily sú jasne čitateľné a prezentujú základný princíp „pravdivosti“.

„V zrkadlení novej modernej jednoduchej presklenej fasády princípom vloženej ‚budovy v budove‘ nastáva vrstvenie oboch architektúr a ich vzájomné prelínanie.

Z každého miesta teplárne vidieť minimálne jeden z troch typických industriálnych znakov tohto unikátneho priestoru, a to buď typické industriálne vysoké delené okná, steny z pôvodných tehál, alebo železobetónové konštrukcie troch násypníkov,“ objasňuje koncept hlavný architekt konverzie Martin Paško.

Zachovaná industriálna architektúra pôvodných konštrukcií a dominantných násypníkov, vytvorené átrium, ako aj horná terasa s výhľadmi na okolité nové budovy poskytujú návštevníkom neopakovateľný zážitok a sú najväčšou pridanou hodnotou v Jurkovičovej teplárni. Stanú sa jej symbolmi, symbolmi Sky Parku i celého hlavného mesta Bratislavy.

Jurkovičova tepláreň, NKP, Bratislava – konverzia interiérových priestorov

Hlavný architekt konverzie: Martin Paško a tím DF Creative Group
Spoluautori architektonickej časti: Zuzana Zacharová, Eva Belláková, Matúš Podskalický, Martina Michalková, Alexandra Havranová
Obnova fasád a strešného plášťa: Pavol Pauliny, Vlasta Viglašová, Ján Kresan/Pamarch
Interiéry shell & core a multifunkčná sála: DF Creative Group
Fit-out nájomných priestorov Base4Work: Ján Antal, Barbora Babocká/Perspektiv
Fit-out reštaurácie Werk: Beef architekti
Fit-out kaviarne Dot Gallery: Point architekti
Spolupráca: Roman Bányai (hlavný inžinier konverzie), Marta Pichová, Ivan Holub (obnova fasád a strešného plášťa), Pavol Pribylinec, Juraj Prokipčák, Mária Kubaliaková (stavebná časť)
Hlavný statik konverzie: Peter Gavaľa
Investor: Penta Real Estate
Návrh: 2016 (obnova fasád), 2017 – 2019 (konverzia interiérových priestorov)
Realizácia:  2018 – 2020 (obnova fasád), 2018 – 2021 (konverzia interiérových priestorov)
Plocha pozemku: 1 800 m²
Úžitková plocha: 6 300 m²
Plocha fasády: 4 460 m²
Plocha strechy: 1 890 m²
Obstavaný priestor: 46 000 m³
Stavebné náklady: 13 mil. eur
Broňa Tarnócy