Jurkovičova tepláreň
Galéria(25)

Priestorom zrekonštruovanej Jurkovičovej teplárne sa vrátila kvalita

Jurkovičova tepláreň je jedným z posledných svedkov bývalej rafinérie Apollo. Pôvodné priemyselné územie sa stáva súčasťou nového centra Bratislavy a obnovená Jurkovičova tepláreň jeho kultúrnym epicentrom a príťažlivým akcentom uprostred modernej architektúry okolitých budov Sky Park by Zaha Hadid.

Po dlhom období hľadania najvhodnejšej funkcie využitia národnej kultúrnej pamiatky sa zavŕšením komplexnej rekonštrukcie stáva jej záchrana a nový udržateľný koncept skutočnosťou. Developer Penta Real Estate vyzval v roku 2017 sedem renomovaných ateliérov do architektonickej súťaže na ideový návrh pamiatky.

Architekt Martin Paško s tímom DF Creative Group, s. r. o., v prestížnej konkurencii zvíťazili a stali sa spracovateľmi návrhu konverzie tejto ikonickej stavby, ktorej pôvodným autorom je legenda slovenskej architektúry Dušan Jurkovič.

Jurkovičova tepláreň
Jurkovičova tepláreň
Jurkovičova tepláreň
Jurkovičova tepláreň
DF Creative Group Teplaren Bratislava BoysPlayNice 26
Jurkovičova tepláreň
Jurkovičova tepláreň
Jurkovičova tepláreň

Najkvalitnejšie riešenia

Návrh ponúkol najvhodnejšie usporiadanie funkcií a priestorov a vyzdvihol pôvodnú historickú hodnotu a jedinečnú industriálnu atmosféru tejto národnej kultúrnej pamiatky.

Architektonické riešenie využíva voľný vnútorný priestor v hale kotolne a v turbínovej hale na vstavbu nových nezávislých konštrukcií a vytvára nové plochy a podlažia dôsledne odsadené od pôvodnej stavby. Tento koncept umožňuje jasne oddeliť a odlíšiť historické konštrukcie od nových, pôvodné od súčasných, a to všetko s pokorou k histórii, v kontraste a v súlade zároveň.

Zrekonštruovaná Jurkovičova tepláreň tak poskytuje unikátny industriálny coworkingový priestor BASE4Work pre ľudí a spoločnosti z kreatívneho priemyslu, architektov, startupy a menšie IT firmy a zároveň je sprístupnená aj širokej verejnosti v úrovni celého prízemia vrátane živého námestia vstupujúceho dovnútra.

Dôležitý komunitný priestor

Úspešná realizácia potvrdila zámer autorov vytvoriť komunitný priestor s jedinečnou industriálnou atmosférou určený pre verejnosť na rôzne spoločenské podujatia, konferencie či výstavy, ktorý by zároveň ponúkal aj kvalitnú reštauráciu a kaviareň.

Jurkovičova tepláreň
Jurkovičova tepláreň | Zdroj: Boys Play Nice

Po vstupe do budovy sa návštevníkovi otvorí mimoriadne atraktívny priestor vstupného átria prechádzajúceho cez všetky podlažia s výhľadom na novú presklenú fasádu, na vnútorné „námestie“ s lobby kaviarňou a reštauráciou WERK, s galériou súčasného umenia DOT GALLERY a so samostatnou multifunkčnou sálou na konanie rôznych kultúrno-spoločenských podujatí.

Princíp pravdivosti

Riešenie dáva vyniknúť mnohým historickým konštrukčným detailom, pôvodným členitým stĺpom a hlavne dominantným trom násypníkom, pre ktoré sa rekonštrukciou vytvoril originálny reprezentačný priestor s materiálmi v ich pôvodnej „surovosti“ a farebnosti.

Jurkovičova tepláreň
Jurkovičova tepláreň | Zdroj: Boys Play Nice

Nové doplnené konštrukcie, nové vložené materiály s jasne odlíšenou štruktúrou (doplnené tehlové steny z pôvodných viac ako 31-tisíc tehál, heraklitové stenové obklady, pôvodná štruktúra betónov…) a rôzne súčasné moderné technické detaily sú jasne čitateľné a prezentujú základný princíp „pravdivosti“.

„V zrkadlení novej modernej jednoduchej presklenej fasády princípom vloženej ‚budovy v budove‘ nastáva vrstvenie oboch architektúr a ich vzájomné prelínanie.

Z každého miesta teplárne vidieť minimálne jeden z troch typických industriálnych znakov tohto unikátneho priestoru, a to buď typické industriálne vysoké delené okná, steny z pôvodných tehál, alebo železobetónové konštrukcie troch násypníkov,“ objasňuje koncept hlavný architekt konverzie Martin Paško.

Zachovaná industriálna architektúra pôvodných konštrukcií a dominantných násypníkov, vytvorené átrium, ako aj horná terasa s výhľadmi na okolité nové budovy poskytujú návštevníkom neopakovateľný zážitok a sú najväčšou pridanou hodnotou v Jurkovičovej teplárni. Stanú sa jej symbolmi, symbolmi Sky Parku i celého hlavného mesta Bratislavy.

Jurkovičova tepláreň, NKP, Bratislava – konverzia interiérových priestorov

Hlavný architekt konverzie: Martin Paško a tím DF Creative Group
Spoluautori architektonickej časti: Zuzana Zacharová, Eva Belláková, Matúš Podskalický, Martina Michalková, Alexandra Havranová
Obnova fasád a strešného plášťa: Pavol Pauliny, Vlasta Viglašová, Ján Kresan/Pamarch
Interiéry shell & core a multifunkčná sála: DF Creative Group
Fit-out nájomných priestorov Base4Work: Ján Antal, Barbora Babocká/Perspektiv
Fit-out reštaurácie Werk: Beef architekti
Fit-out kaviarne Dot Gallery: Point architekti
Spolupráca: Roman Bányai (hlavný inžinier konverzie), Marta Pichová, Ivan Holub (obnova fasád a strešného plášťa), Pavol Pribylinec, Juraj Prokipčák, Mária Kubaliaková (stavebná časť)
Hlavný statik konverzie: Peter Gavaľa
Investor: Penta Real Estate
Návrh: 2016 (obnova fasád), 2017 – 2019 (konverzia interiérových priestorov)
Realizácia:  2018 – 2020 (obnova fasád), 2018 – 2021 (konverzia interiérových priestorov)
Plocha pozemku: 1 800 m²
Úžitková plocha: 6 300 m²
Plocha fasády: 4 460 m²
Plocha strechy: 1 890 m²
Obstavaný priestor: 46 000 m³
Stavebné náklady: 13 mil. eur

Broňa Tarnócy