Levoča

Levoča chce z eurofondov obnoviť ďalšiu národnú kultúrnu pamiatku v historickom centre

Vlhkosť a pleseň sú častým problémom starých budov. Podobne je tomu aj v historickom meštianskom dome na Námestí Majstra Pavla 47 v Levoči, ktorý chce mesto obnoviť. Celkové náklady na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky predstavujú viac ako tri milióny eur. Samospráva by ju chcela financovať z eurofondov.

V prípade, že uspeje v rámci výzvy na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, práce vrátane kolaudácie budú musieť byť ukončené do konca roka 2025. Odsúhlasili to mestskí poslanci počas zasadnutia mestského zastupiteľstva. Samospráva už v tejto súvislosti vyhlási aj verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác.

Ako vysvetlil primátor mesta Miroslav Vilkovský, daný meštiansky dom sa nachádza vedľa Základnej umeleckej školy oproti radnici a je súčasťou radovej zástavby. „Patrí k významným dokladom architektonického a historického vývoja mesta. Súčasný stavebno-technický stav objektu je značne narušený,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Vlhkosť a pleseň spôsobuje problémy v suteréne i na prízemí, kanalizácia je v havarijnom stave. „Touto vlhkosťou je poškodená aj väčšina kamenných prvkov reštaurátorských a umelecko-remeselných prác. Objekt má viacero statických porúch, vo väčšine ide o prasknuté klenby,“ informuje mesto.

Predmetom projektu je preto podľa dôvodovej správy predovšetkým sanácia vlhkosti, zníženie hladiny podzemnej vody v dvorovom suteréne, ale aj zateplenie stropných konštrukcií v pôjdovej časti pre zníženie energetickej náročnosti budovy. Zároveň sa počíta so zateplením podláh na prízemí i zmenou spôsobu vykurovania a osvetlenia v celom objekte.

Obnova bude zahŕňať reštaurátorskú a umelecko-remeselnú obnovu konštrukcií, povrchov a výtvarných detailov, odstránenie statických porúch, či bezbariérovosť objektu. Vzniknú aj hygienické zariadenia pre verejnosť, pribudne kamerový systém či videovrátnik.

Samospráva by chcela mať zhotoviteľa vysúťaženého ešte do konca tohto roka, s prácami musí začať už v januári. „Ukončenie projektu vrátane kolaudácie stavby je stanovené v rámci danej výzvy do 31. decembra 2025,“ píše sa v dôvodovej správe.

Vo vlastníctve mesta je len 9 meštianskych domov

Na Námestí Majstra Pavla sa nachádza 62 meštianskych domov, z toho deväť je vo vlastníctve mesta. Na viacerých z nich sa v minulosti opravila fasáda, vymenili sa okná, na niektorých sa rekonštruovala strecha či podkrovie.

Vladimíra Novotná Čajová z referátu komunikácie a marketingu mesta ešte v lete informovala aj o príprave na reštaurátorsky výskum či obnovu v súvislosti s meštianskym domom na Námestí Majstra Pavla, v ktorom sídli Múzeum špeciálneho školstva, a tiež v súvislosti s Máriássyho domom i administratívnou budovou solitér na Námestí Štefana Kluberta.

Levoča s týmito projektmi uspela vo výzve Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR. Vďaka nej už dokázala zachrániť niekoľko kultúrnych pamiatok v meste.

Druhou etapou pokračuje aj obnova historickej radnice

Po obnove prízemia a suterénu radnice začína mesto aj s druhou etapou obnovy historickej radnice. V  rámci schváleného projektu prebehnú na radnici reštaurátorské práce dreveného trámového stropu a kazetových dverí na 2. nadzemnom podlaží a sú pokračovaním prebiehajúcej obnovy spolu s reštaurátorskými prácami na prízemí radnice v rámci prvej etapy obnovy.

„Nesprávna obnova v minulosti, vek, degradácia materiálov a povrchová úprava spôsobila poškodenie stropu a dverí. V rámci projektu prebehne reštaurovanie drevených dverí a dreveného trámového stropu,“ vysvetlila Anna Babicová, vedúca oddelenia cestovného ruchu a rozvoja mesta. Na tento účel získala Levoča dotáciu 37-tisíc eur.