image 83346 25 v2
Galéria(35)

Facelift Digital parku v Bratislave

Externé priestory Digital Parku v bratislavskej Petržalke dostali novú formu a obsah. Zámerom bolo doplniť exteriér vhodným ,,nábytkom’’ a rastlinnými kulisami tak, aby si pracovníci a návštevníci administratívneho komplexu mohli viac užiť vonkajšie priestory a mali viac pohodlia, teda poľudštiť ho.

WP 20160607 13 46 11 Rich
WP 20160607 13 14 59 Rich
WP 20160607 13 14 34 Rich
WP 20150813 17 08 13 Pro
FullSizeRender Fotor
IMG 2475
IMG 2473
IMG 2472

Zamestnanci administratívneho komplexu Digital Parku si vďaka minuloročnej revitalizácii externých priestorov už užívajú aj vizuálny aspekt faceliftu územia – rozkvitnuté výsadby cibuľovín.

„Pôvodný verejný priestor realizovaný v roku 2012 je atraktívnym krajinno-architektonickým riešením od Jakub Cigler Architekti. Jeho formálne tvarovanie umožnilo potenciálnu aktivizačnú zmenu bez zásadnej priestorovej transformácie, zmeny externých vstupných priestorov boli minimálne,“ hovorí Igor Marko, jeden z autorov projektu. Externý priestor je funkčne rozdelený do troch základných celkov: oddychové kruhové zóny, hlavná pešia komunikácia s lineárnou fontánou a otvorený tektonický priestor ‘zelených‘ terás.

„Práve tento zaberá najväčšiu časť územia, prešiel výraznou revíziou krajinno-architektonických úprav. Čiastočne zostal pasívny, ale už na prvý pohľad získal viac dynamiky i intimity použitím veľkoplošných výsadieb sezónnych i vždyzelených ornamentálnych tráv,“ hovorí Peter Pasečný, spoluautor revitalizovaného priestoru. V spodnej časti územia umožnila terasová úprava svahu vybudovať tvarovo formálne a minimalistické, no funkčne neformálne sedenie amfiteátrového typu s pódiom. „Tento terénny vstup do územia umocnil jeho tektonický výraz, ale výsadby a opticky oddelené mikropriestory s kruhovým sedením územie ‘zmäkčili‘,“ komentuje Peter Pasečný.

Ateliér mestotvorby a miestotvorby Marko&Placemakers (Londýn) v spolupráci s krajinnými architektmi 2ka (Bratislava) pretvorili priestor pred kancelárskymi budovami na predĺžený officepark, ktorý ponúka inkluzívne miesto na relax, eventy a stretnutia. Realizovaný návrh bol vyvinutý na základe stratégie externých priestorov, ktorá ukázala alternatívne scenáre na animáciu a funkčné využitie v dialógu s klientom. Maximalizácia príležitostí na celoročné využitie a  zapojenie sezónnych zmien krajiny sa dosiahli prostredníctvom kombinácie dynamickej trávovej výsadby a funkčných prvkov. Spoločne tak vytvárajú aktívny park, ako aj vizuálne atraktívny „koberec“ pri pohľade z objektov kancelárii.

Elegantné kapsulové posedenie s kruhovými stolíkmi je inšpirované princípmi najefektívnejšej tímovej socializácie. Kolegovia tak môžu „zdieľať“ svoje myšlienky. Sivá farba spevnených povrchov je vďaka svojej neutralite veľmi populárna a ani tu to nie je inak. V spoločnosti antracitovej fasády sa však žiadalo exteriér oživiť. V tomto prípade sa použila vyzývavá biela. Podnetné pracovné prostredie by jednak mohlo zvyšovať tvorivosť a produktivitu, čo je dôležitý ekonomický aspekt verejných priestorov, ale o to tu nešlo. Strohé územie získalo novú tvár, pritiahlo verejnosť do komplexu a vylepšilo jeho imidž.

Pocit pohody a relatívneho súkromia sa v súčasnosti dá dosiahnuť prostredníctvom dočasných aj dlhodobých riešení. Digital park je príkladom toho, že aj priestor môže byť flexibilný, otvorený, môže pracovať v čase a nikdy nemusí byť uzatvoreným „vyriešeným“ systémom, ale že sa môže a musí prispôsobovať potrebám návštevníkov či globálne i lokálne pociťovaným klimatickým a poveternostným zmenám.

Novovybudovaný mlatový povrch dnes slúži na petang, vzniklo tu i golfové odpalisko, exteriérové úpravy, budúci scenár Digital parku je potenciálne stále otvorený. Je čo upravovať, zmeny klímy totiž poznamenávajú všetky verejné priestory v Bratislave. Je potrebné riešiť tienenie v strešnom parku či nepriaznivé poveternostné vplyvy, ktoré vytvárajú nepríjemný vír na frekventovanom chodníku pri mostnom podchode.

2ka sú krajinní architekti, ktorí svoje interdisciplinárne štúdio rozšírili o urbanistické a architektonické služby. Portfólio v posledných rokoch zrealizovaných projektov zahŕňa každoročné skrášľovacie procedúry realizované v spolupráci s neziskovými organizáciami pre hlavné mesto (verejný priestor pred SNG a interiérová inštalácia v rámci výstavy Impresionizmus, Vajanského nábrežie), ale i vážnejšie domáce a zahraničné prebiehajúce developerské urbánne počiny (obytný súbor Waltrovka v Prahe, Digital park, Zuckermandel, Cubicon III, Panorama II a Slnečnice – Južné mesto v Bratislave). Aktívne spolupracujú i so samosprávami (park na Račianskom mýte v Bratislave a nedávno zrealizované parky v Trnave – Beethovenova a Spartakovská). Radi sa venujú aj privátnym záhradám a medzinárodným súťažiam (Adelaide – AU, Canghzou – CHI).

Dátum realizácie: 2015

Miesto: Bratislava, Einsteinova ulica
Klient: Penta Investments
Autori: Igor Marko (Marko&Placemakers, Londýn) + Peter Pasečný (2ka, Bratislava)

Text: Ivana Pasečná

Foto: Pasečný, Bobošík