EUROVEA: Na jednej vlnovej dĺžke s Dunajom a mestom
Galéria(10)

EUROVEA: Na jednej vlnovej dĺžke s Dunajom a mestom

Staré Mesto sa ponára do odleskov slnečných lúčov, vo vzduchu cítiť prvé náznaky jari. Nad Dunajom sa vyníma vlnovka nových obytných blokov. V parku pri nábrežnej promenáde sa nesmelo črtá tráva, nad ňou vrhajú tiene úzke pásy vychádzkových mól. Zvlnené lodžie apartmánov strieda uniformita kancelárskych fasád. Túto elegantnú jednotu však sebavedome narúša excentrická sférická forma v popredí. Už na začiatku na seba prevzala úlohu ikonického objektu komplexu Eurovea, ktorý v týchto dňoch oficiálne spúšťa svoju prevádzku.

Hladký zaoblený útvar s plášťom z trojuholníkových skiel, ktorý má pripomínať diamant, je typickým obrázkom takmer kilometrového pásu nákupno-zábavných, obytných a administratívnych blokov s hotelom na ľavom nábreží Dunaja. Jeho situovanie smerom k rušnému Šafárikovmu námestiu nie je náhodné. Funguje ako nástupný prvok územia, v ktorom sa stretáva Staré Mesto s novou architektúrou. Organicky pôsobiaci objekt sa pritom vnútorne prispôsobuje vysokým štandardom moderných kancelárskych budov.

„Administratívne stavby zvyčajne architekta obmedzujú svojou funkciou, a preto sa mnohé na seba ponášajú. Práve tomu sme sa však chceli vyhnúť a jednému z blokov sme prepožičali ikonický výraz, vďaka ktorému sa ľahko predíde zámene s inými projektmi,“ hovorí architekt Branislav Kaliský z bratislavského ateliéru A1 ReSpect, ktorý zastrešoval architektonický aj urbanistický návrh celého komplexu.

S proporciami Starého Mesta
Práve urbanizmus zohral pri koncipovaní zóny oveľa dôležitejšiu úlohu než architektonický exhibicionizmus. Úlohou autorov bolo zblížiť historické centrum s Dunajom, ktorý bol v zóne Pribinovej ulice po celé roky ochudobnený o mestský život. Plán írskeho investora presadiť na tomto území koncept živej nákupnej ulice, ktorá sa z bratislavskej pôdy takmer vytratila, sa stretol s víziou mesta využiť dlho zanedbávanú zónu.

„Veľkou výhrou tohto komplexu je veľkorysé riešenie verejných priestorov, k vybudovaniu ktorých mesto zaviazalo investora už pri predaji pozemkov. Je to príklad dobrého prístupu samosprávy, spojený s ochotou investora vzdať sa pomerne veľkej časti územia v prospech verejných zón,“ podotýka Branislav Kaliský. Na pätnástich hektároch vznikla ucelená a samostatne fungujúca zástavba s piatimi hektármi peších a zelených plôch, ktorá tvorí prvú etapu projektu. Samotnému návrhu predchádzalo množstvo analýz legislatívnych, ekonomických aj urbanistických pomerov. Súbežne s prieskumom sa vytvorila takzvaná koordinačná štúdia.

Jej úlohou bolo preddefinovanie funkcií, vyplývajúcich zo zelenej štúdie spred roka 1989. Tento stupeň projektu nie je podľa slov architekta štandardný. V podstate však nanovo vytýčil funkcie zóny , aby zodpovedali novým potrebám mestského života. Nemenej dôležité boli hmotové analýzy širšej časti Bratislavy, predovšetkým jej historického centra. Od typickej štruktúry mestskej zástavby sa potom odvíjalo komponovanie a určovanie mierky blokov komplexu, ale aj tvorba uličných pásov.

„Prvopočiatočný návrh vychádzal zo snahy vytvoriť novú mestskú časť, ktorá by zodpovedala proporciám Starého Mesta a zachovala jeho atmosféru,“ pokračuje Marek Varga, spoluautor riešenia a architekt ateliéru A1 ReSpect. Nákupná galéria napríklad dodržiava 12-metrovú šírku Michalskej ulice. Analýzou priehľadov sa stanovila výška objektov tak, aby sa dotvorila panoráma mesta a dosiahlo sa plynulé napojenie ulíc Eurovey na existujúce komunikácie, napríklad Klemensovu, Dostojevského rad, ale aj na polkruhové námestie, ktoré vytvára predpolie novej budovy SND.

Presvetlená Eurovea Galleria
Deväť samostatných blokov s rozličnými funkciami prepája naprieč celým komplexom priestranná a presvetlená Eurovea Galleria. Vedie aj popod námestie a presvetľuje ju veľký svetlík, ktorý v exteriéri pešej zóny plní funkciu fontány. Strešné riešenie galérie je popri sklenom ikonickom objekte ďalšou architektonickou, ale aj konštrukčnou perličkou. Plnohodnotné prekrytie z izolačného dvojskla opäť využíva ako základný prvok trojuholníkový tvar transparentných elementov, ktoré sa spájajú v technicky náročnej uvoľnenej forme.

„Vo väčšine nákupných galérií sa stretnete s klasickou plochou strechou so svetlíkmi. Toto transparentné riešenie však priestoru dodáva novú a pôsobivo živú atmosféru,“ hovorí Simon Johnson, projektový riaditeľ spoločnosti Ballymore Properties, ktorá je developerom komplexu. Amorfne tvarovaná priehľadná strešná konštrukcia umožňuje prestup svetla do celej nákupnej galérie, situovanej uprostred komplexu a zostupujúcej do podzemného podlažia.

Zároveň celkom prirodzene nadväzuje na dispozičné zvlnenie nákupnej galérie, ktoré pre zmenu kopíruje krivky samotných obytných blokov. Prostredníctvom vĺn sa architekti jednak snažili vtiahnuť do architektúry motív rieky, jednak mali v úmysle vyhnúť sa pravouhlému tvarovaniu nároží. „Chceli sme, aby celá promenádna časť pôsobila mäkko, nemala ostré hrany a tmavé rohy, za ktoré sa bojíte zájsť. Umiestnenie Eurovey pri vode tejto myšlienke nahrávalo – vyznie z opačného brehu, zo Starého mosta či Mosta Apollo. Uprostred zástavby by takéto tvarovanie nemalo veľký význam,“ ozrejmuje zvlnené riešenie Branislav Kaliský.

Zakladanie pomocou bentonitu

V celom komplexe sa mikroklíma udržiava ekologickým spôsobom. Jednotlivé objekty sa napájajú na centrálny systém chladenia, ktorý využíva vodu z Dunaja. Zrejme najťažšou úlohou projektovej a realizačnej zložky bolo položiť rozsiahly komplex do neogénneho podložia v bezprostrednej blízkosti rieky. Pôvodne navrhovanú 1,2-kilometrovú stenu však nahradilo netradičné riešenie, v ktorom sa zlučuje zakladanie stavby so systémom protipovodňovej ochrany. Zabezpečuje ju samotná obvodová stena podzemných garáží. Celý komplex sa oproti terénu zdvihol o 1,5 metra, teda nad úroveň tisícročnej vody. Zakladalo sa pomocou takzvaných bentonitových stien.

„Bentonit je na rozdiel od betónu netvrdnúci materiál, ktorý udržiava vykopané ryhy roztlačené. Keďže je zároveň ľahší, pri liatí betónu do základov ho automaticky vytlačí nahor, odkiaľ sa odčerpáva. Výsledkom sú dobre izolované základy bez spojov, cez ktoré nepretečie voda,“ vysvetľuje Marek Varga. Všetko podliehalo precíznej príprave, vrátane vypracovania postupu v prípade záplavovej vody, ktorá by mohla ohroziť výkopové práce.

Podľa slov slovenských architektov si zahraniční investori viac uvedomujú cenu a význam prípravy. V praxi potom radšej obetujú čas navyše na dotiahnutie detailov, aby samotná realizácia prebiehala kontinuálne. „Veľa slovenských developerov síce ušetrí na príprave, ale aj polovičnú stavbu potom často stavia oveľa dlhšie, či dokonca ani nedokončí,“ podotýka Branislav Kaliský.

Apartmány s nádychom loftov

Celkový dizajn komplexu síce vychádzal z návrhu lokálnych architektov, opieral sa však o celý tím ďalších špecialistov. Spolupráca so zahraničnými odborníkmi ukázala mnohé rozdiely medzi našou mentalitou a zmýšľaním ľudí z iných krajín, ako aj legislatívne odlišnosti. „Eurovea napríklad disponuje 1 700 parkovacími miestami, ktoré vzišli z normových prepočtov. V Londýne by bolo takéto množstvo úplne zbytočné, pretože ľudia viac používajú hromadnú dopravu alebo taxíky. Takisto sme museli preklenúť rozdiely anglického a slovenského štandardu bývania. Zatiaľ čo na britských ostrovoch majú najväčší úspech na trhu malé byty s plochou okolo 30 m2, našinec preferuje väčšie byty. Zrejme to vyplýva aj z rozdielneho životného štýlu.

Angličania trávia doma minimum času, preto si kupujú jednoduché zariadené byty. Slováci majú zasa výrazné vlastnícke povedomie a oveľa silnejšiu potrebu pretvárať si obydlie podľa vlastných predstáv. Aj preto sa investor musel prispôsobiť a zaradiť do ponuky aj holobyty,“ pokračuje Branislav Kaliský. Komplex ponúka  235 apartmánov vrátane niekoľkých atypov, napríklad štúdií v loftovom štýle, ktoré sa nachádzajú na úrovni prvého poschodia nákupnej galérie. Vyššia konštrukčná výška obchodného móla podnietila vznik bytového podlažia s vyšším stropom. Architekti to využili na vytvorenie neštandardného bytu so vsadeným spálňovým polpodlažím. Netradičné využitie verejných priestorov sa odzrkadľuje v úmysle vybudovať v parku takzvané open air fitnescentrum – budú ho tvoriť zariadenia na cvičenie, odolné proti poveternostným podmienkam.
„Veríme, že Eurovea bude príťažlivá pre všetkých obyvateľov Bratislavy aj návštevníkov,“ dodáva Simon Johnson.

EUROVEA International Trade Centre ­Bratislava
Miesto: Pribinova, Bratislava
Využitie: Polyfunkčný objekt – obchodné/zábavné, kancelárske a rezidenčné priestory, Sheraton Bratislava Hotel
Autor urbanistickej štúdie a architektonického riešenia: A1 ReSpect, s. r. o.
Koncept architektonického riešenia a interiérov: BOSE International
Dizajn hotela: Richmond International
Dizajn bytov: Johnson Naylor
Dizajn nákupnej galérie: Benoy
Dizajn osvetlenia: Bliss Fasman
Informačný systém a korporačný dizajn: FD2S
Krajinný architekt: Michel Desvigne
Investor a prevádzkovateľ: Ballymore EUROVEA, a. s.
Developer: Ballymore Properties s. r. o.
Stavebné povolenie: 6/2006
Začiatok výstavby: 07/2006
Ukončenie výstavby: 03/2010
Čas výstavby: 3 roky 9 mesiacov
Etapa: 1. etapa
Počet bytov: 235
Počet nadzemných podlaží: 6/8
Počet podzemných podlaží: 3
Počet podzemých parkovacích miest: 1 700
Počet zamestnancov: 30 / 35
Inžinierska činnosť: Ing. Dionýz Mikle
Generálny dodávateľ: špeciálne zakladanie a spodná stavba: Bilfinger Berger
Generálny dodávateľ nadzemnej časti a generálny projektant:    
Joint Venture
Eurovea (Strabag, Porr, Zipp)
Geologický prieskum: Geohyco
Organizácia výstavby, dopravný režim: Pudos Plus / JV Eurovea
Hrubá stavba: SkyBau
Statika: Ing. Daniel Bukov, Vasko + Partner
Protipožiarna ochrana: doc. Imrich Mikolai, PhD.
Riadiaci systém: Siemens / Desigo

Anna Salvová
Foto: Dano Veselský
Grafická príloha: A1 ReSpect

Článok bol uverejnený v časopise ASB.