CITY GATE
Galéria(5)

CITY GATE

Ide o rekonštrukciu stavby, ktorá je kultúrnou pamiatkou v centre Bratislavy. Výsledkom prestavby administratívnej budovy bývalej banky je obytná polyfunkčná budova s možnosťou relaxačného využitia v priestoroch wellness. Stavba je atypická aj tým, že bolo potrebné ponechať, resp. obnoviť veľké množstvo pôvodných materiálov.

Objekt je funkčno-prevádzkovo členený na dve základné funkcie. Funkcia obchodu a služieb je na prízemí a prvom poschodí ako aj v oboch podzemných podlažiach. Od druhého poschodia nahor sú jedinou funkciou byty rôznych veľkostí.

Plné plochy uličných fasád sú vysokého materiálového štandardu a to s kamenným obkladom. Plné plochy v rozsahu parteru do ulíc Laurinská i Gorkého sú z leštenej červenkastej žuly. Priečelie do námestia s plytkou loggiou je obložené touto žulou až do výšky 1. poschodia. Ostatný obklad je zo svetlo-hnedastého pieskovca.

Zásadou tohto projektu je zachovanie výrazu i materiálu uličných priečelí.
Kamenný povrch – najmä pieskovcový, je očistený abráziou a následne impregnovaný. Aby sa zachovali kamenné plochy priečelí, sa uličné fasády zateplili z vnútornej strany.

Základnou požiadavkou na výplne otvorov na prevahe fasád je zachovanie ich materiálového a tvarového charakteru, ako aj zachovanie roviny ich osadenia v reliéfe kamenných fasád uličných priečelí.
Hlavný vstup do budovy od námestia je upravený tak, aby sa obnovil projektovaný podiel zasklenia na plných kamenných plochách na parteri.

Taktiež sú obnovené pôvodne projektované zasklené steny na ukončení obchodných priestorov pri vstupe do pasáže z oboch strán.

Priestor novej vnútornej dvorany je od pasáže oddelený celosklenenou stenou s posuvnými dielmi na oboch okrajoch a na plnú výšku podlažia. Táto stena je tiež z hliníkovej konštrukcie. Hlavný vstup i obe roviny vstupov do pasáže z Laurinskej a Gorkého ulice sú riešené zasklenými stenami s motoricky otváranými posuvnými dvojkrídlovými dverami.

(pet)

Miesto / Location: Nám. SNP č. 19, Bratislava
Druh výstavby / Type of construction: rekonštrukcia
Autori architektonického riešenia:
Ing. arch. Martin Kusý
Ing. arch. Pavol Paňák                                                   
Hlavný projektant / General designer: B.K.P.Š., spol. s  r. o.
Hlavný zhotovovateľ / General contractor: PSJ HYDROTRANZIT, a. s. 
Stavebník: City gate, s. r. o.
Investičné náklady / Investment costs: 16,432 mil. €
Začiatok výstavby / Beginning of construction: 03/2008
Ukončenie výstavby / Completion of construction: 10/2009

Základné údaje o stavbe
Celková plocha pozemku / Lot area: 1 836,0 m2
Zastavaná plocha prízemia / Built-up area of ground floor: 1 792,0 m2
Počet PP: 2
Počet NP: 7
Celková podlažná plocha PP: 2 997,0 m2
Celková podlažná plocha NP: 9 144,0 m2
Plocha obchodov a služieb vrátane zázemia: 1 917,0 m2
Plocha wellness vrátane zázemia: 1 679,0 m2
Gastronomické prevádzky + zázemie: 138,0 m2

foto: Martin Žilka