Kráľovská fontána, Trnava

Chcú napraviť predošlé zlyhanie. Problematickú Kráľovskú fontánu pred trnavskou radnicou nahradí nová

Mesto Trnava vyhlasuje architektonicko-verejnú súťaž na novú podobu fontány na Hlavnej ulici. Tá by mala nahradiť súčasnú Kráľovskú fontánu, ktorá pred radnicou pribudla v roku 2014 ako súčasť novozrekonštruovanej pešej zóny.

„Mala byť skvostom pešej zóny, no nedopadlo to celkom podľa predstáv,“ skonštatovalo vedenie mesta. Fontána bola pôvodne navrhnutá v inej podobe, než je jej súčasná. Namiesto realizácie umeleckého diela Bohuša Kubinského vtedajšie vedenie mesta pristúpilo v skrátenom konaní k úprave jeho návrhu.

„Výsledkom je kvalitatívny kompromis, ktorý navyše za sedem rokov prevádzky vykazuje enormné množstvo technických problémov,“ tvrdí radnica. Autor návrhu Kubinský pracoval s témou udelenia kráľovských privilégií Trnave v roku 1238. Fontána bola v návrhu veľkolepo nasvietená so širokým spektrom farieb a bohatým programom premien v rôznych režimoch.

„Namiesto toho vznikol menej sofistikovaný výsledok z lacnejších materiálov, ktoré nie sú dostatočne odolné voči vonkajším vplyvom,“ zhodnotila radnica súčasný stav. Zariadenia v technologickej šachte poškodzuje vlhkosť, je k nim však zlý prístup. Pre nevhodné technické riešenie sa voda vo fontáne rýchlo špiní, po vypustení do kanalizácie sa do systému naplavia ďalšie nečistoty.

Materiál koroduje a systém sa zanáša vodným kameňom. V súčasnosti fungujú iba štyri vodné trysky z deviatich. K porušenému potrubiu sa nedá dostať bez nutnosti rozbiť kamennú dlažbu na povrchu fontány. Pre poškodenú kabeláž nefunguje ani iluminácia, ktorá však bola problematická už od začiatku.

Terajšia fontána na ploche 6 krát 11 metrov si vyžaduje neprimerane veľké náklady na čistenie a údržbu. V prípade novej fontány zostane jej šírka šesť metrov zachovaná, namiesto terajších 11 sa však objekt bude môcť roztiahnuť až do dĺžky 20 metrov. Dôležitou funkciou novej fontány bude zlepšovanie mikroklímy na pešej zóne.

„Prvky fontány by na zmenu klímy a prehrievanie prostredia mali reagovať napríklad použitím stálej vodnej plochy, napnutej vodnej hladiny, väčšieho množstva tenkých vodných výstrekov,“ skonštatoval Ondrej Horváth, vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave a hlavný architekt mesta.

Z dôvodu energetickej úspory by mali byť efekty riadené časovým spínačom a vodný režim by mal byť regulovaný podľa poveternostných podmienok. Požadované sú tiež svetelné efekty, ktoré spolu s vodnými prvkami vyčaria pre okoloidúcich nevšedný zážitok. Fontána by mala mať viacero režimov, okrem bežného šetriaceho aj slávnostný, a tiež režim na chladné či zimné dni.

Porota:

Predseda: doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.
Riadni členovia: Mgr. art. Branislav Škopek, Ing.arch. Ondrej Horváth (závislý od vyhlasovateľa), PhDr. Vladimír Beskid, Mgr. Sabína Jankovičová, ArtD., PhDr. Ivana Rumanová, Mgr. art. Danica Pišteková, ArtD.

Termín vyhlásenia súťaže: 6. november 2023
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 5. február 2024
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 14. február 2024
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 8. marec 2024