Bytový komplex v Galante
Galéria(4)

Bytový komplex v Galante

V centrálnej časti mesta Galanta sa nedávno začalo s výstavbou nového obytného súboru. Projekt spoločnosti GALA Residence vznikol s myšlienkou ponúknuť pokojné bývanie v zóne s kompletnou občianskou vybavenosťou. Investor sa zameral na riešenie, ktoré preferuje menší počet bytov v objekte. Variabilné dispozície jednotiek súčasne umožňujú budúcim obyvateľom priblížiť sa k svojej predstave o bývaní.

Bytový komplex vyrastie v severozápadnej časti tichej lokality sídliska Clementisove sady, ktorá sa vyznačuje ľahkou dostupnosťou do centra mesta. Dopravné napojenie v súčasnosti rieši komunikácia zo sídliska a zjazdný chodník z parkoviska susedného obchodného domu. Investor však túto alternatívu považuje za dočasnú a vo svojom návrhu uvažuje o rekonštrukcii existujúcej komunikácie Clementisove sady. Výhodou umiestnenia súboru je aj dostatok zelene, ktorá budúcim obyvateľom zabezpečí väčší pocit súkromia.

Obytný komplex tvoria dva bloky so štyrmi nadzemnými a jedným ustúpeným podlažím. Ich vzájomné kolmé usporiadanie vytvára prirodzený urbanisticko-priestorový výsek zo severnej strany, ktorý možno vnímať najmä z Bratislavskej ulice. Riešením v tvare písmena T sa dosiahli nezastavané pohľady z obidvoch blokov, čo prispieva k intímnejšiemu kontaktu s okolitou zeleňou. Domy takto zároveň uzatvárajú celú štruktúru obytných blokov v území a okolitej zástavbe sa prispôsobujú aj výškovo. Podľa autorov riešenia – Jozefa Draškoviča a Michala Pasiara – majú dominovať najmä svojou hmotovo-priestorovou skladbou a použitými výtvarnými vyjadrovacími prostriedkami.

Oba bloky možno charakterizovať ako bytové domy chodbového typu. Vyznačujú sa členitým pôdorysom, odľahčením hmoty v podobe najvyššieho ustúpeného podlažia a formálnym odlíšením funkčného riešenia suterénu, ktorý poskytuje 34 garážových státí. Komplex však bude mať k dispozícii aj 30 parkovacích miest v exteriéri. Pôdorysne väčší blok A sa skladá z dvoch vzájomne posunutých dilatačných celkov s dvoma samostatnými vstupmi, zatiaľ čo blok B tvorí jeden dilatačný celok s jedným vstupom. Prvé nadzemné podlažie je v obidvoch domoch zvýšené o dva metre oproti úrovni okolitého terénu. Typické podlažie bloku A sa skladá z komunikačného jadra s priľahlou chodbou a ôsmich bytov. V bloku B sa na prvom až štvrtom nadzemnom podlaží nachádzajú štyri byty.

Súčasťou každej jednotky je skladový priestor, lodžia alebo balkón. Na piatom nadzemnom podlaží sa vďaka ustúpeniu vytvorili priestrannejšie pochôdzne terasy. V tejto úrovni blok A ponúka šesť a blok B tri byty. Spolu sa teda v obidvoch domoch sústreďuje 57 dvoj- až štvorizbových bytových jednotiek. Variabilita ich dispozícií umožňuje široký výber bytov, ktoré sú určené prevažne mladým rodinám alebo jednotlivcom, preferujúcim aktívny život. Budúci užívatelia budú môcť do dispozičných riešení zasahovať úpravou stavebných priečok a výberom dodávaného štandardu, respektíve nadštandardu od určených dodávateľov.

GALA Residence
Miesto: sídlisko Clementisove sady, Galanta
Využitie: bývanie
Spracovateľ projektovej dokumenátcie: Draškovič, s. r. o., Šaľa
Autori architektonického riešenia a urbanistickej štúdie: Ing. Jozef Draškovič, aut. Ing., Ing. arch. Michal Pasiar, aut. arch.
Investor a developer: GALA Residence, s. r. o., Bratislava
Stavebné povolenie: 10/2008
Predpokladané ukončenie výstavby: 07/2011
Čas výstavby: 22 mesiacov
Celkové náklady stavby: 5 577 930 €
Plocha parcely: 3 620,95 m2
Zastavaná plocha: 1 267,54 m2
Blok A: 820,01 m2, Blok B: 447,53 m2
Úžitková plocha:
Blok A: 3 229,64 m2
Blok B: 1 696,86m2
Parkovisko pod objektmi: 1 085,49 m2
Obstavaný priestor (A+B): 22 007,65 m3
Počet bytov v bytových domoch: 57
Počet nadzemných podlaží (A+B): 5
Počet podzemných podlaží (A+B): 1
Počet nadzemných parkovacích miest: 30
Počet podzemých parkovacích miest: 34
Blok A: 22, Blok B: 12
Generálny dodávateľ: Reding, a. s., Bratislava
Generálny projektant: Ing. Jozef Draškovič
Geologický prieskum: ENVIRO SYSTEM, spol. s. r. o., Mgr. R. Csizmadia, Mgr. M. Bednarik, PhD.
Zakladanie: Keller špeciálne zakladanie, spol. s r. o.
Zemné práce: TOŠO, s. r. o.
Hydroizolácie spodnej stavby: Špeciálne izolácie Bratislava, a. s., Techkon, s. r. o.
Debnenie: Doka Slovakia, Debniaca technika, s. r. o.
Betónové zmesi: LADCE Betón, s. r. o.
Železo – výstuž: ThyssenKrupp Ferostav, spol. s r. o.

(as)
Vizualizácie: GALA Residence

Článok bol uverejnený v časopise ASB.