Bytový dom MANHATTAN
Galéria(6)

Bytový dom MANHATTAN

Partneri sekcie:

Objekt akcentuje svoje urbánne prostredie na mestskej radiále a na budúcej dopravnej tangente. Je charakteristický celistvosťou architektonického výrazu, materiálu a jednoznačnosťou svojej formy. Je to reakcia na prezdobenú manieristickú architektúru mnohých súčasných bytových domov a pravdivé vyjadrenie ducha a racionality dnešnej doby.

Bytový dom Manhattan má  26 nadzemných podlaží  a 3 podzemné podlažia, kde sa nachádzajú garážové státia (195), pivnice a technológia. Na 3. až 26. NP je 161 jedno- až švorizbových bytov s dispozičnou variabilitou.  Súčasťou 1. a  2. NP sú klimatizovaná hala s recepciou, obchodné a komunikačné priestory, technologické miestnosti, ateliéry, herňa a klubovňa so zázemím pre obyvateľov domu, odkladacie miestnosti, technologické miestnosti. Spolu s vojenským internátom (známa tzv. Kukurica) vytvára signál okoliu, a to k jeho súčasnej podobe, ale najmä k pripravovanému riešeniu križovatky Račianska – Pionierska. Stavba má tvar jednoduchého hranola na ustupovanom pôdoryse a s ustupovaným vrcholom a je posadená na plochu. Tú tvorí pochôdzna strecha podzemných parkovísk, ktorá je zároveň podstavcom pre architektúru budovy. Obvodové steny tvorí pravidelná štruktúra s rovnakými otvormi. Pravidelnosť je porušená na nárožiach a skupinami logií a balkónov v objekte fasády, ktoré majú až sochársky účinok.

Tento výraz celej stavby umocňuje jej terakotová farebnosť i jednotné materiálové riešenie všetkých fasád, ktoré je založené na keramickom systéme odvetranej fasády. Keramické dlaždice sú skladané na väzbu, čo evokuje pocit steny. Podľa slov autorov, ide o reakciu na prezdobenú manieristickú architektúru mnohých súčasných bytových domov.

(pet)

Miesto / Location: Račianska 69/A, Bratislava
Druh výstavby / Type of construction: novostavba
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Martin Kusý
                         Ing. arch. Pavol Paňák
                         Ing. arch. Martin Kusý, ml.
                         Ing. arch. Alexandra Kusá                               
Hlavní projektanti: Ing. arch. Martin Kusý,
                    Ing. arch. Pavol Paňák
                    Ing. arch. Martin Kusý, ml.,
                    Ing. Jana Jandová.
Hlavný zhotoviteľ:  ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o.  
Stavebník: ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o.  
Investičné náklady s DPH: 32,20 mil. €

foto: Branislav MIKULEC