Residence Tower

Residence Tower

Spoločnosť Residence, a. s., začala v auguste minulého roka v Bratislave medzi Jégého a Miletičovou ulicou s výstavbou polyfunkčného objektu, v ktorom budú byty, ale aj administratívne a hotelové priestory a ďalšia občianska vybavenosť. Investor má zatiaľ stavebné povolenie na 17 nadzemných a dve podzemné podlažia, požiadal však o možnosť zvýšenia o ďalšie podlažia a zároveň ísť hlbšie do podzemia kvôli rozšíreniu parkovania. Konečná výška budovy by teda mala dosiahnuť približne 107 metrov, mala by mať 32 nadzemných a päť podzemných podlaží. V Bratislave by tak mala pribudnúť ďalšia polyfunkčná veža.Residence Tower nadväzuje z Miletičovej ulice na čelnú fasádu historickej budovy továrne Danubius za chrbtom Domu energetického poradenstva. Budova je orientovaná rovnobežne s Kláštorom Saleziánov, na južnom konci sa zalamuje smerom k Jégého ulici.

Byty aj administratívne priestory

Investor vsadil na polyfunkciu. Byty a administratívne priestory sú určené predovšetkým na predaj, pri administratívnych priestoroch sa uvažuje aj o dlhodobom prenájme s viazanosťou minimálne na päť rokov. Bytové a administratívne priestory dopĺňajú služby, hotel, relaxačné priestory a technické zázemie.

Objekt sa dispozične člení na tri funkčne a prevádzkovo oddelené vertikálne časti. Výšková stavba sa vertikálne delí na dve časti. Časť A je venovaná predovšetkým administratíve. Vstup do časti A sa rieši átriom s recepciou a tromi butikmi. Na 2. podlaží je denná jedáleň s kuchyňou. Od 3. po 17. podlažie sú priestory určené na administratívu s viacerými variantmi veľkostného usporiadania priestorov. Na 18. podlaží bude relaxačný priestor s fitnesscentrom, rehabilitáciami, dvomi bazénmi, saunami, vírivkami, barom, odpočivárňou a šatňami. Od 19. do 31. nadzemného podlažia bude štvorhviezdičkový hotel, pričom na každom podlaží sa plánuje osem dvojlôžkových izieb. Na najvyššom podlaží vznikne kokteilový bar s vyhliadkou na Bratislavu.

Časť B je určená najmä na bývanie. Na 1. a 2. nadzemnom podlaží je vstupné átrium, banka a pošta, od 3. po 31. podlažie budú byty. Na bytových podlažiach sa nachádza šesť až deväť bytov, no uvažuje sa aj o možnosti zlučovať dva menšie byty. V komplexe tak vznikne maximálne 252 bytov s výmerou 63,2 až 455,9 m2. Prístup do ich komunikačného jadra je riešený v prízemí samostatným vstupom cez pasáž s väzbou na recepciu spoločnú s časťou A.

Vežu dopĺňa tretia trojpodlažná časť C obsahujúca pub, Steak ­house a bývanie na krátkodobý pobyt. Všetky tri časti objektu majú samostatné vstupy, projekt však v prípade potreby únikových ciest počíta s možnosťou ich vzájomného prepojenia.

Technické riešenie

Polyfunkčný dom bude obsahovať inteligentné technológie. Prostredníctvom elektronického centrálneho, ale aj individuálneho merania a regulácie sa budú dať diaľkovo ovládať všetky jeho primárne i pridružené funkcie, prevádzka, bezpečnosť, vnútorná tepelná klíma a svetelná pohoda, komunikácia a mediálne napojenia. V oboch výškových častiach budú dva rýchlovýťahy a jeden veľkokapacitný výťah. Budova sa riadi z centrálneho dispečingu a nepretržite ju monitoruje kamerový systém. Päť podzemných podlaží obsahuje otvorené garážové státia alebo uzavreté garáže, ktoré sú vybavené odlučovačmi vody, spodným ofukovaním, EPS, EZS, sprinklermi, núteným vetraním a detekciou plynov.

Stavba je založená na základovej doske, na ktorej sa postaví monolitický skelet s dvomi železobetónovými jadrami. Obvodový plášť bude murovaný zo špeciálne zhotovených ľahkých debniacich tvárnic so zabudovanou tepelnou izoláciou. Parapetné pásy zo strany exteriéru sa obložia mramorovými platňami, priečky budú zo sadrokartónu a medzi bytmi sa použijú pórobetónové tvárnice.

Názov stavby: Residence Tower
Miesto stavby: Bratislava-Ružinov
Investor: Residence, a. s., člen skupiny ERS Holding, spol. s r. o.
Autori architekt. koncepcie: Ing. arch. Mária Burianová, Roman Ruhig
Plocha pozemku: 4 866 m2
Obstavaný priestor: 224 000 m2
Počet podzemných podlaží: 5
Počet nadzemných podlaží: 32 (alternatíva 17 podlaží)
Počet parkovacích miest: 511
Začiatok výstavby: august 2006
Ukončenie výstavby: december 2008

(mj)
Vizualizácie: mfg visualisation