Nová polyfunkcia sleduje dva ciele

Nová polyfunkcia sleduje dva ciele

Stavebná konjunktúra nenecháva na mape Bratislavy bez povšimnutia ani štvorcový meter. Je len prirodzené, že prehodnocuje aj zaujímavý priestor medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Miestnym úradom Bratislava-Ružinov na Mierovej ulici. Doteraz tam boli nefunkčné budovy kotolne a skladu paliva. Onedlho by ich mala nahradiť budova s polyfunkčným využitím. „Navrhli sme ju ako prienik dvoch objemov vyjadrujúcich dve funkcie v nich obsiahnuté – bytovú a administratívnu,“ hovorí spoluautor projektu Ing. arch. Pavel Komár.
Dve v jednom

Polyfunkčný objekt sa nachádza v priestore vymedzenom Gagarinovou, MierovouTomášikovou ulicou, kde sú administratívne budovy, pričom územie je prístupné výhradne z Mierovej ulice. Z kompozično-priestorového hľadiska je objekt riešený v rôznych úrovniach tak, aby výškovo nadväzoval na rôznorodú výšku okolitej zástavby. „Keďže v sebe obsahuje dve funkcie, nemohol byť riešený ako kompaktný celok,“ dopĺňa architektonický zámer Pavel Komár.

Dominantnou je 14-poschodová administratívna časť, ktorá sa svojou zasklenou hmotou nakláňa z uličnej čiary Gagarinovej ulice. Zreteľne akcentuje prítomnosť výrazného solitéru a súčasne signalizuje blízkosť križovatky. Bytová časť má desať nadzemných podlaží, aby nadväzovala na bytové domy na Mierovej ulici a pokračovala vo výške budovy Ministerstva hospodárstva SR. Na priečelí je vysunutý rizalit do výšky 7. NP, aby stavba harmonicky korešpondovala so susedným Miestnym úradom Bratislava-Ružinov.

 

Dispozičné riešenie

Dopravne je polyfunkčný dom napojený z Mierovej ulice pravostranným odbočením po existujúcich obslužných komunikáciách, ktoré vedú po obvode domu. V troch podzemných podlažiach bude 102 parkovacích státí. Na prvom nadzemnom podlaží bytovej časti budú umiestnené obchodné priestory a vstup do domu. Na druhom až desiatom nadzemnom podlaží je 36 bytov. Prevahu majú trojizbové byty, zastúpené v počte 21 bytových jednotiek. Nasledujú byty dvojizbové, ktorých je deväť, a šesť štvorizbových bytov. V čele je vstup do administratívnej časti. Na prvom nadzemnom podlaží administratívnej časti je plánovaný bufet so studenou kuchyňou a technický blok. Druhé až štrnáste podlažie patrí kancelárskym priestorom.

Sadové a terénne úpravy naplánované v rámci výstavby budú spočívať v zatrávnení všetkých nespevnených plôch a vo výsadbe vysokej zelene, pravdepodobne vzrastlých stromov. Výstavba polyfunkčného domu sa má začať v budúcom roku a objekt by mohol byť dokončený v roku 2010. Celkové ­investičné náklady sa odhadujú na 300 miliónov Sk.


Pôdorys typického podlažia

Názov: Polyfunkčný dom
Miesto: Mierová ulica, Bratislava
Investor: SUBTERRA, s. r. o., Bratislava
Autori: Architektonický ateliér
Ing. arch. Pavel Komár
Ing. arch. Milan Kiaček
Ing. arch. Jitka Míčová
Generálny dodávateľ: Špeciálne činnosti, s. r. o., Bratislava
Začatie výstavby: 2008
Termín ukončenia výstavby: 2010
Celkové investičné náklady: približne 300 miliónov Sk
Plocha pozemku: 2 092 m2
Úžitková plocha bytov: 3 854 m2
Úžitková plocha kancelárií: 4 219 m2
Úžitková plocha občianskej vybavenosti: 412 m2
Úžitková plocha garáží: 3 276 m2

(pet)
Vizualizácie: Ing. Branislav Groch