Bývanie po zvolensky

Bývanie po zvolensky

Už onedlho sa budú môcť obyvatelia Zvolena pochváliť novým bytovým komplexom, ktorý vyrastie v severnej časti mesta v lokalite Čierne zeme-Rákoš. Zvolenčanom sa tak podarí vykročiť spoza prirodzenej riečnej hranice, dlhodobo lemujúcej mestský intravilán, a rozvíjať nové dimenzie svojho mesta. Development investičného zámeru je pod patronátom spoločnosti Opera, a. s., ktorá má v súčasnosti rozpracovaných viacero projektov doma aj v zahraničí.

„Atraktivita lokality spočíva predovšetkým v samotnej scenérii okolia. Okrem bohatej krajinnej plasticity miesto ponúka množstvo pohľadových prepojení s kultúrnymi prvkami sídla – historickým centrom mesta, hradom, ako aj s prírodným fenoménom – riekou Hron,“ začína rozhovor Ing. arch. Peter Moravčík, hlavný projektant návrhu, ktorého meno je spojené s viacerými kvalitnými – aj medzinárodne ocenenými projektmi.

Autori projektu mali pri zostavovaní konceptu neľahkú úlohu. Museli sa vyrovnať s viacerými špecifikami, týkajúcimi sa atypického tvaru pozemku, zladenia s požiadavkami územného plánu zóny a investorov. „Nakoniec sa nám však podarilo rešpektovať zámer územného plánu, naplniť predstavy investora a zároveň vytvoriť zaujímavú obytnú štruktúru,“ poznamenáva autor projektu. Riešené územie predstavuje len malý segment návrhu rozsiahlej mestskej časti, ktorá je v súčasnosti predmetom spracovávania územného plánu zóny v danej lokalite.

Zelený motív

Návrh reflektuje ústredný motív koncepcie územného plánu zóny, ktorým je fenomén zelenej línie, organicky prechádzajúcej zo západnej časti sídla na východ. „Vízia organickej línie má v návrhu podobu 22 m širokého pešieho bulváru akcentovaného ostrovmi verejnej zelene. Na peší ťah sa viaže občianska vybavenosť a pohľadové prepojenie s bytovými jednotkami,“ vysvetľuje filozofiu návrhu Peter Moravčík.

Základné hmoty architektúry vytvárajú autonómne dvory so svojbytnou atmosférou a funkčnou náplňou. Tvorcovia návrhu uprednostnili myšlienku v parteri otvorenej sústavy blokov, poprepájaných systémom peších chodníkov. Veľký dôraz sa kladie na zeleň, ktorá je podľa hlavného autora nosným motívom vnútroblokov. „Suterénne garáže zaberajú priestor v priemete plochy bytových domov, čo umožní výsadbu a kompozičné uplatnenie veľkých stromov v priestore medzi domami.“ Celkový exteriér dopĺňajú rôznorodé motívy, napríklad trávnaté terénne vlny s bohatou funkčnou náplňou detských aktivít, tematické detské ihriská a iné zaujímavé parkové priestory.

Jasná koncepcia

„Snažili sme sa zostaviť objemy v tvarovej čistote, kompozičnej jednoduchosti a farebnej sterilite prevládajúcej bielej farebnosti, oživenej výraznými farebnými akcentmi vo vytypovaných polohách.“ Tak prezentuje filozofiu architektonického dizajnu, čistých bielych línií akcentovaných žiarivými tónmi zelenej, žltej a sivej farby Peter Moravčík.

Obytný súbor by mala tvoriť štruktúra štvor- až sedempodlažných bytových domov, ktorej dispozícia vychádza z analýz potrieb obyvateľstva zvolenského regiónu. Na základe predpokladaného dopytu ponúka širokú škálu prevažne dvoj- a trojizbových bytov s hlbšími lodžiami, no nezabúda sa ani na menšie byty. Dispozične najväčšie byty s veľkorysými strešnými terasami sú situované na horných podlažiach.

Prízemný parter ponúka občiansku vybavenosť s pestrou paletou kaviarní, reštaurácií a menších obchodov.

Bytový komplex vo Zvolene je vhodným príkladom toho, že moderná, zaujímavá a funkčná architektúra nemusí byť vždy len tá, ktorá reprezentuje najmodernejšie materiálové či tvarové trendy. Spoločnosť Opera, a. s, ktorá už dávno nie je na slovenskom realitnom trhu nováčikom aj vďaka projektom, ako obytný súbor ­Rozadol v Bratislave či projekt Atria ­Vlkovka v Záhorskej Bystrici, plánuje začať so stavebnými prácami už v októbri 2008. Predpokladané náklady na stavbu sa ­odhadujú na  950 miliónov korún.

Bývanie po zvolensky

Miesto: severná periféria mesta Zvolen, časť Čierne zeme-Rákoš
Charakteristika: komplexná bytová výstavba
Developer: Opera, a. s.
Autori: Ing. arch. Peter Moravčík
Etapy výstavby: štyri etapy výstavby
Začiatok výstavby:
I. a II. etapa: 10/2008,
III. a IV. etapa: 10/2009
Projektová dokumentácia: Projekt pre stavebné povolenie
Celková výmera pozemku: 28 423 m2 
Počet bytov*:
I. a II. etapa: 274
III. a IV. etapa: 96
Rozloha bytov:
I. a II. etapa: 39 až 135 m2
III. a IV. etapa: 39 až 90m2
Počet obyvateľov:
I. a II. etapa: 634
III. a IV. etapa: 200
Zastavaná plocha:*
I. a II. etapa: 4 980 m2
III. a IV. etapa: 2 407 m2
Obostavaný priestor:* 113 416 m3
Obytná plocha:*
I. a II. etapa: 16 136 m2 (byty) + 2 136 m2 (lodžie)
III. a IV. etapa: 6 140 m2 (byty) + 420 m2 (lodžie)
Veľkostná štruktúra bytov:
I. a II. etapa: 1- až 4-izbové
III. a IV. etapa: 1- až 3-izbové
Podzemné parkovanie:
I. a II. etapa: 193
III. a IV. etapa: 47
Nadzemné parkovanie:
I. a II. etapa: 98
III. a IV. etapa: 70
Celkové náklady na stavbu*: asi 950 mil. korún

Poznámka:
* Údaje sú v štádiu rozpracovania.

Miriam Turancová
Vizualizácie: Opera, a. s.