Bratislava môže byť krajšia vďaka návrhom mladých architektov

Cieľom projektu Mestské zásahy, ktorého autormi sú Matúš Vallo a Oliver Sadovský z architektonického ateliéru Vallo Sadovsky Architects, je spojiť dobrý nápad architektov s vôľou investorov finančne podporiť originálne a zmysluplné návrhy. Mestské zásahy vytvárajú priestor, kde sa stretávajú záujmy mestských úradníkov, špičkových odborníkov a obyvateľov Bratislavy. Všetky návrhy je možné si pozrieť od 5.12.2008 do 15.3.2009 v SNG, ktorá je spoluorganizátorom projektu.


Hlavnou ideou projektu Mestské zásahy bolo nájsť miesta, body či situácie v meste Bratislava, o ktorých možno povedať, že nefungujú tak, ako by mali alebo neposkytujú obyvateľom dostatočný úžitok. Sú to miesta, na ktoré každý rezignoval a nikto v nich nenašiel možnosť profitu. Ide najmä o verejné priestory, na ktoré sa v poslednej dobe veľmi často zabúda. 35 architektonických ateliérov, zapojených do tohto projektu, neostalo iba pri nachádzaní zabudnutých miest, ale navrhlo reálne riešenia pre konkrétne miesta. Výsledkom je 49 architektonických návrhov, ktoré pomôžu presvedčiť širokú verejnosť, že aj malé zmeny v meste Bratislava môžu priniesť veľký efekt.

Návrhy projektov pre Mestské zásahy sú vystavené v priestoroch SNG v budove Esterházyho paláca na Námestí  Ľ. Štúra v Bratislave, prístupné pre širokú verejnosť denne od 10.00 do 17.30h okrem pondelka. Výstava potrvá do 15.marca 2008. Vo vybraných kníhkupectvách je v predaji aj rovnomenná kniha Mestské zásahy, ktorú vydal Vallo Sadovský Architects. Kniha obsahuje fotografie, ilustrácie a detailné popisy všetkých návrhov.

GRUNT chce Bratislave postaviť peší most cez Dunaj
Myšlienka spojiť Sad Janka Kráľa so Štúrovým námestím je jedným zo 49 nápadov projektu Mestské zásahy. Spoločnosť GRUNT, ktorú inšpiratívny projekt skrášlenia Bratislavy nadchol, plánuje podporiť realizáciu pešieho mostu. Autormi návrhu mostu, sú Matúš Vallo a Oliver Sadovský.

Most by mal spojiť Sad Janka Kráľa so Štúrovým námestím. Staré mesto by zrealizovaním tohto návrhu získalo absentujúci vlastný park. „Rozhodli sme sa oživiť starú známu tému prechodu cez Dunaj v mieste Sad Janka Kráľa – Štúrovo námestie“ povedal Matúš Vallo. Aj keď na iné účely, prechod v týchto miestach existoval v rôznych formách už od 18. storočia.

„Myslíme si, že priblížiť park mestu je dostatočný dôvod na takýto počin“ dodal Oliver Sadovský. Generálny partner projektu, developerská spoločnosť GRUNT a. s., sa rozhodla finančne zastrešiť projekt týchto dvoch architektov. „Mestské zásahy sú pre nás príležitosťou ako podporiť a pomôcť zrealizovať zmeny vzhľadu a využitia verejných miest, ktoré doteraz každý ignoroval. Projekt pešieho mostu, ak sa ho podarí uskutočniť, čo nezáleží len od nás, by mal rozšíriť pomyselné centrum Bratislavy. Peší most znamená o 500 metrov dlhšie bratislavské korzo a ďalšiu trasu pre prechádzky a šport v meste.“ skonštatoval Marin Šujanský, predseda predstavenstva investično – developerskej skupiny GRUNT, a. s.
 

Zdroj: GRUNT, a. s.