image 70127 25 v2
Galéria(10)

Bory Mall sa neobáva sýteho bratislavského trhu

V severozápadnej časti Bratislavy sa v polovici novembra otvorilo dlhoočakávané obchodné centrum Bory Mall. Čo prinieslo a čo ešte prinesie?Azda najdiskutovanejšou otázkou súvisiacou s otvorením obchodného centra Bory Mall bolo, či ho Bratislava potrebuje. K argumentom investora patrí, že má v centre obsadených viac ako 90 % prevádzok a že v oblasti medzi Lamačom a Devínskou Novou Vsou so spádovou oblasťou s asi 168 tisícmi obyvateľov nič podobné nie je.

Erco Lighting2
Erco Lighting
ARS Rez 1 Model  1
001 ARS 1006 2NP Model  1
001 ARS 1005 1NP Model  1
MG 0510
MG 0308
MG 0443

Máme urobený aj prieskum, ktorý hovorí, že kúpyschopnosť obyvateľstva je tu ešte vyššia ako v ostatných častiach hlavného mesta,“ povedal pre ASB Milan Klégr, riaditeľ nákupného centra, ktorý zároveň dodal, že návratnosť 150-miliónovej investície sa odhaduje do dvanástich rokov. Jozef Oravkin, partner spoločnosti Penta, ktorý má v nej na starosti realitný trh, zase zdôraznil, že ide o zoštíhlenú verziu pôvodného projektu spred krízy a je základom pre vybudovanie mestskej štvrte v budúcnosti. „Bory Home chceme začať stavať už budúci rok a v budovaní 2. etapy Bory Mall sa bude pokračovať hneď, ako sa jeho úvodný projekt ukáže ako úspešný,“ zdôraznil Oravkin, pričom v Bory Retail Zone sa už začala výstavba Decathlonu, globálnej siete so športovými potrebami. Penta sa tak definitívne dostala medzi finančné skupiny na Slovensku, ktoré v pôdoryse mesta realizujú širokorozmerné vízie.

BORY MALL

Návrh úplne napĺňal predstavu osvetlenia spoločných priestorov s dojmom výzoru hviezdneho neba. V koncepte sa počítalo s kombináciou dvoch svetelných distribúcií: „wide flood” na stredové zóny a „oval flood” na okraje, kde spoločný priestor prechádza do komerčnej zóny jednotlivých obchodov. Použilo sa neutrálne biele svetlo 4000K na navodenie sviežeho, otvoreného a atraktívnejšieho dojmu z priestoru.

Mesto s tornádom

Aj v tomto prípade sa silný investor zaštítil autoritatívnym menom architekta. Talian Massimiliano Fuksas (1944) patrí do prvej ligy svetových architektov,  predpokladalo sa, že prinesie „iný“ pohľad na dizajn obchodného centra. Fuksas v podstate nesklamal, aj keď zvonka vyzerá dvojposchodová budova ako všedná škatuľa. Vnútri je to už oveľa lepšie, hoci – ako to architekt potvrdil aj na prezentácii pred médiami – aplikoval svoje overené tvaroslovie použité na nedávnych projektoch v Miláne (Fiera Milano) či vo Frankfurte nad Mohanom (My Zeil, Shopping Mall). Najviditeľnejšie je to pri „tornáde“ – ako sa nazýva zelená zóna v srdci centra v tvare vzdušného víru. Tvorí ho 2 286 trámov, ktoré spája 798 tzv. nodov. Osadených je 901 tabúľ skla a 720 plných panelov. Je to ukážka tzv. parametrickej architektúry, pričom plné a transparentné časti sú umiestnené tak, aby bol food court zatienený pred priamym slnkom. Každý spoj je originálny a žiadna časť nie je identická. Tornádo je zároveň označované za najdrahšiu súčasť centra – stálo 3 milióny eur. „Z obchodného centra som chcel vytvoriť malú mestskú štvrť s vlastnými ulicami a námestiami,“ povedal Fuksas o svojom projekte, ktorého koncept vychádza z osobného poznania Bratislavy. „Bol som tu viackrát a uvedomil som si jej históriu, vzdelanosť, kultúru. Toto mesto som si obľúbil napriek tomu, že ho na viacerých miestach necitlivo rozsekli dopravné tepny. So svojimi námestíčkami, priľahlými kaviarňami či kníhkupectvami mi v mnohom bolo inšpiráciou aj pri projekte Bory Mall.“ Ďalším výrazným motívom Fuksasovho rukopisu sú svetlíky s rôznou veľkosťou v strope, ktoré cez deň výdatne prepúšťajú svetlo a večer evokujú hviezdne nebo nad hlavou.

Výrazným motívom Fuksasovho rukopisu sú svetlíky s rôznou veľkosťou v strope, ktoré cez deň výdatne prepúšťajú svetlo a večer evokujú hviezdne nebo nad hlavou.

Udržateľná budova

Projekt nákupného centra Bory Mall, Bratislava-Lamač prechádza náročným procesom certifikácie udržateľných budov „BREEAM 2009: Europe Commercial – Retail“ s cieľom dosiahnuť výsledné hodnotenie Very Good. „Samotný proces certifikácie zdôraznil integrované úsilie klienta, projektového tímu a realizátora stavby o čo najvyváženejšie riešenia vo viacerých oblastiach,“ hovorí Ing. Milan Janák, PhD.,  zo spoločnosti Simulácie Budov, s. r. o. K sledovaným oblastiam patrí: zdravé a produktívne pracovné prostredie, energetická efektívnosť, dostupná a bezpečná doprava, znižovanie spotreby pitnej vody, materiálová efektívnosť, zvýšenie ekologickej hodnoty pozemku a zníženie znečistenia. „Zvýšená pozornosť bola počas výstavby venovaná ochrane životného prostredia, sledovaniu a minimalizácii negatívnych dosahov výstavby, ako aj vytvoreniu bezpečného a produktívneho pracovného prostredia na stavenisku. Podobne je v etape kolaudácie objektu kladený dôraz na dôsledné testovanie a skúšky technických systémov, a dokonca aj na sezónne testovanie vykurovania, chladenia a vetrania. Dá sa očakávať, že celý proces certifikácie udržateľných budov priniesol svoju pridanú hodnotu vo forme novej kvalitnej, efektívnej a zdravej stavby, ktorá bola pripravovaná a realizovaná s dôrazom na celý rad environmentálnych kritérií,“ dodáva Milan Janák. Čo ešte centrum Bory Mall prinieslo? „Najviac sa odlišujeme komplexnou ponukou a širokými konceptmi pre rodiny s deťmi,“ odpovedá Milan Klégr. „Dúfame, že obidva tieto momenty nám zaručia, že ľudia nebudú chcieť chodiť inam.“ Dodajme, že investor zaplatil 25 miliónov eur za dopravnú infraštruktúru, ktorá dovedie ľudí do centra. A čo Bory Mall prinesie? Na to odpovedia najbližšie dni a prevádzka tak potvrdí alebo vyvráti správnosť investorských predstáv a výpočtov.

BORY MALL

Miesto: Lamač, Devínska Nová Ves
Autor návrhu: Massimiliano Fuksas
Generálny projektant: HELIKA, a. s.
Investor: Penta Investments
Developer: Bory Mall, a. s.
Začiatok výstavby: január 2013
Ukončenie výstavby: november 2014
Celkové investície: 150 mil. eur
Prenajímateľná plocha: 54-tisíc m2
Počet prevádzok: 196
Počet parkovacích miest: 2 400
Návrh a dodávka osvetlenia lobby: ERCO Lighting GmbH

text: Ľudovít Petránsky
foto: Dano Veselský, Dirk Vogel    

dokumentácia: Helika, a. s.

Článok bol zverejnený v časopise ASB.