Katarína Smatanová
Galéria(10)

Bellušove ateliéry vedú skúsení architekti a urbanisti

Docentka Katarína Smatanová pôsobí na Ústave urbanizmu a územného plánovania FAD STU. Je členkou známych Bellušových ateliérov a vedie tím zameraný najmä na urbanistické a interdisciplinárne projekty.

Bellušove ateliéry nie sú štandardným architektonickým ateliérom. Fungujú pod Fakultou architektúry a dizajnu STU. „Ako komerčný ateliér potrebuje promptne reagovať na potreby praxe, avšak funguje v pomalom a ťažkopádnom (legislatívnom a politickom) rámci verejnej vysokej školy.

Inšpiráciou sú pre nás preto všetky iniciatívy, ktorým sa v podobne komplikovanom prostredí darí inovovať a prosperovať. V rámci Slovenska nás veľmi inšpirujú napríklad úspechy architektov zamestnaných v rámci mesta Trnava či mesta Žilina. Na oboch miestach architektúra za posledné roky kvitne a prosperuje, a to aj napriek tomu, že v samosprávach je situácia čoraz ťažšia,“ rozpráva Smatanová.

Revitalizácia pešej zóny, Vrakuňa, Bratislava. Autori: Katarína Smatanová Barbora Šimkovičová, Andrea Šeligová, Viktor Polák.
Revitalizácia pešej zóny, Vrakuňa, Bratislava. Autori: Katarína Smatanová Barbora Šimkovičová, Andrea Šeligová, Viktor Polák. | Zdroj: Viktor Polák

Prax v renomovanom ateliéri

Bellušove ateliéry FAD fungovali už v minulosti, pod hlavičkou tzv. Podnikateľského centra FA STU, ktoré zastrešovalo najmä individuálne projekčné činnosti jednotlivých pedagógov v princípe ako určitá forma „zamestnaneckého benefitu”. Na prestížnych zahraničných vysokých školách architektúry vidíme, že súčasťou štúdia je povinná ročná prax v renomovanom ateliéri.

„Skúšali sme v minulosti podobne experimentovať, ale nevedeli sme garantovať všetkým stážistom rovnaké podmienky. Preto sme rozmýšľali, ako by sme aj našim študentom mohli zabezpečiť takúto skúsenosť a integrovať ju do vzdelávacieho procesu,“ vysvetľuje architektka a dodáva:

Revitalizácia priestoru pri radnici v Prievoze, Bratislava. Autori: Katarína Veronika Vaňová, Lukáš. Rypák, Andrea Šeligová, Ľubica Vitková, Roman Rosina
Revitalizácia priestoru pri radnici v Prievoze, Bratislava. Autori: Katarína Veronika Vaňová, Lukáš. Rypák, Andrea Šeligová, Ľubica Vitková, Roman Rosina | Zdroj: Bellušove ateliéry

„Za vedenia bývalého dekana prof. Pavla Gregora sa rozvinul koncept komerčného projekčného ateliéru priamo v rámci FAD –Bellušových ateliérov, ktoré poskytujú všetkým študentom možnosť zažiť si projekčnú skúsenosť priamo na škole. Snažíme sa Bellušove ateliéry nastaviť tak, aby si v nich študent mohol vyskúšať práve procesy, ku ktorým sa v bežných ateliéroch v praxi nedostane, prípadne dostane až príliš neskoro – napríklad naceňovanie zákaziek, manažérske procesy, komunikáciu s jednotlivými úradmi.“ V súčasnosti v Bellušových ateliéroch funguje viacero tímov, ktoré vedú pedagógovia FAD so svojou špecializáciou.

Výber z tvorby

  • Revitalizácia priestoru pri radnici v Prievoze
  • Rozšírenie objektu školy, športová hala, revitalizácia areálu školy, Základná škola Novoť
  • Parčík pri synagóge, Trnava
  • Revitalizácia pešej zóny, Vrakuňa
  • Polyfunkčný parkovací dom, Púchov
  • Vojenský archív, Trnava

Skúsenosti na (ne)zaplatenie

Katarína Smatanová vedie tím zameraný najmä na urbanistické a interdisciplinárne projekty. Zároveň pôsobí ako expert v tíme Splnomocnenca vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov. Spolu s kolegami podporujeme vznik udržateľných riešení, ktoré pomôžu znižovať regionálne disparity a regiónom Slovenska prinesú viac pracovných miest a vyššiu kvalitu života.

Od roku 2012 zastrešuje viaceré projekty bývania pre sociálne znevýhodnené rodiny na Slovensku, v spolupráci s neziskovými organizáciami Združenie Pre Lepší život a ETP Slovensko spoluvytvárala projekt svojpomocnej a samofinancovanej výstavby rodinných domov pre rodiny z marginalizovaných rómskych komunít.

Projekt Budujeme nádej bol v roku 2014 ocenený Európskou úniou Golden Prize for Civic Society. Tieto skúsenosti ďalej odovzdáva ako člen správnej rady ďalším na Slovensku: organizácii Projekt DOM.ova organizácii Kežmarská platforma pre sociálne začleňovanie. Aktívne vyučujem urbanizmus na Fakulte architektúry STU v Bratislave.

Katarína Smatanová študovala architektúru na Politecnico di Milano a plánovanie pre rozvojové krajiny na Newcastle University, kde pokračuje ako hosťujúci výskumník v rámci thinktanku Global Urban Reserach Unit so zameraním na urbánne problémy veľkomiest sveta.

Revitalizácia pešej zóny, Vrakuňa, Bratislava. Autori: Katarína Smatanová Barbora Šimkovičová, Andrea Šeligová, Viktor Polák.
Revitalizácia pešej zóny, Vrakuňa, Bratislava. Autori: Katarína Smatanová Barbora Šimkovičová, Andrea Šeligová, Viktor Polák.
Rozšírenie objektu školy, športová hala, revitalizácia areálu školy, Základná škola Novoť. Autori: Tibor Varga, Lukáš Rypák, Karol Volf.
Revitalizácia pešej zóny, Vrakuňa, Bratislava. Autori: Katarína Smatanová Barbora Šimkovičová, Andrea Šeligová, Viktor Polák.
Revitalizácia priestoru pri radnici v Prievoze, Bratislava. Autori: Katarína Veronika Vaňová, Lukáš. Rypák, Andrea Šeligová, Ľubica Vitková, Roman Rosina
Parčík Pri Synagóge, Trnava. Autori: Pavel Gregor, Katarína Smatanová, Silvia Jedináková, Barbora Šimkovičová a kol. autorov
Katarína Smatanová
Katarína Smatanová

Bellušove ateliéry

Rok založenia: 2018
Zakladajúci členovia: pedagógovia a študenti FAD STU
Architekti, ktorí ovplyvňujú: Helmut Klumpner, César Manrique

Článok bol publikovaný v časopise ASB špeciál, Mladí slovenskí architekti