Business Center Bajkal 2
Galéria(5)

Bajkalská sa pripravuje na novú dominantu: Business Center Bajkal 2 môže začať s úpravami okolia

Partneri sekcie:

Jedna z najdôležitejších dopravných tepien Bratislavy začína pomaly spoznávať svoju ďalšiu dominantu. Komplex Business Center Bajkal 2 mal vzniknúť ešte v minulom desaťročí, no nestalo sa tak. Zmeny sa udiali až v súčasnosti, keď bol projekt reštartovaný. Development zatiaľ nemá zelenú k výstavbe, frekventovaná ulica sa však na jeho výstavbu môže začať pripravovať.

Bajkalská ulica pretína hneď dve mestské časti a spája ďalšie lokality hlavného mesta. Ide o spojnicu, ktorá sa napája priamo na Prístavný most a prechádza množstvom ulíc, dôsledkom čoho sa tu stretávajú autobusy, trolejbusy, ale aj električky.

Celkovo je dlhá až 4,6 kilometra a historicky sa spomína už v roku 1894, no bez názvu. Od roku 1930 je pomenovaná po Bajkalskom jazere v Rusku a pred rokom 1989 sa na ulici usporiadavali vojenské prehliadky. 

Na Bajkalskej ulice je tiež umiestnených mnoho inštitúcií, športových stánkov, ale aj nemocníc alebo hotelov. Nachádzal sa tu aj známy hotel, Holiday Inn, ktorý slúžil návštevníkom hlavného mesta až 25 rokov. Počas pandémie Covid-19 ho ale zatvorili. Hneď oproti budove bývalého hotela, povedľa benzínovej pumpy, sa nachádza prázdna parcela, ktorá je ideálna na výstavbu. Tento potenciál si všmila aj spoločnosť Slovkarpatia, ktorá ešte v roku 2011 oznámila plány postaviť tu polyfunkčný komplex.

Projekt bol zaradený do posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a o rok neskôr týmto procesom aj prešiel, keď Ministerstvo životného prostredia SR odsúhlasilo jeho realizáciu. Nakoniec však development stroskotal pri schvaľovacích procesoch úradu vtedajšej hlavnej architektky Bratislavy Ingrid Konrad.

Business Center Bajkal 2 - situácia projektu
Business Center Bajkal 2 – situácia projektu | Zdroj: Slovkarpatia / EIA

O projekte tak bolo niekoľko dlhých rokov ticho. Nové informácie priniesol až rok 2021, keď developer získal územné rozhodnutie o umiestnení stavby. Ďalší zlom priniesol október roku 2022, keď mestská časť Ružinov oznámila, že začína stavebné konanie na úpravu chodníkov, preložky vedení či osvetlenia na nové dopravné napojenie stavby Business Center Bajkal 2. V tomto období bolo zrejmé, že projekt z minulého desaťročia predsa len vznikne. A to aj pre začatie stavebného konania na celý komplex ešte z 29. decembra roku 2022. 

A dnes sa tento predpoklad potvrdzuje. Mestská časť Ružinov, ako príslušný stavebný úrad, vydala ku koncu júla stavebné povolenie na úpravu komunikácií, parkoviska a spevnených plôch. Ružinov o vyše týždňa neskôr vydal aj druhé stavebné povolenie na úpravu chodníkov, cyklotrasy, či preložky vedení a osvetlenia. 

Zámer tak začína naberať reálnejšie kontúry. Business Center Bajkal 2 má byť tvorený tromi základnými blokmi – A (hotel, byty), B (wellness, kongresová sála) a C (administratíva, obchod, služby). Dominantu mala pôvodne tvoriť veža (blok A) o 23 podlažiach a výške až 87 metrov, čím by sa doťahovala aj na niektoré stavby v novom downtowne. Developer ale projekt upravil, aj pre uvedené nezhody s bývalou hlavnou architektou Bratislavy. Po novom bude mať nová dominanta Bajkalskej 16 nadzemných podlaží a výšu 61 metrov. 

Na prízemí sa bude nachádzať vstup, recepcia a zázemie hotela. Na druhom nadzemnom podlaží sú navrhnuté administratívne priestory hotela, hotelové lobby s prechodom do bloku B a C. Budúci navštevníci nájdu prechodné ubytovanie na 2. až 8. podlaží a nachádzať sa tu bude 123 izieb. O podlažie vyššie až po posledné je navrhnutých 70 bytových jednotiek a 14 apartmánov. 

Business Center Bajkal 2
Business Center Bajkal 2 | Zdroj: Slovkarpatia / EIA

Objekt B bude mať 5 nadzemných podlaží. Prvé bude obsahovať vstupné priestory a technické zázemie, na druhom podlaží sú navrhnuté kongresové miestnosti, ktoré sa podľa staršej dokumentácie z roku 2011 dajú aj prepojiť. Na 3. až 5. podlaží bude umiestnené wellness centrum (bezény, sauny, fitness centrum, jacuzzi). Prístupné by mali byť pre celý komplex aj pre verejnosť. 

Posledný blok C je navrhnutý pozdĺž Bajkalskej ulice a bude mať 8 nadzemných podlaží vrátane posledného ustúpeného. Na prvých dvoch sú navrhnuté komerčné priestory (obchod, služby), administratíva, ale aj reštaurácie pre hotel a administratívu. O podlažie vyššie až po posledné ustupujúce sa budú nachádzať veľkoplošné administratívne priestory. V podzemí je naplánovaná garáž s tromi podzemnými podlažiami a parkovacími miestami pre 484 automobilov.

V minulom desaťročí bola detailnejšie popísaná aj architektonická podoba projektu, ktorá sa pravdepodobne už bude meniť len minimálne. Všetky objekty mali disponovať dvojitým fasádnym systémom, pričom výškový objekt bol charakteristický dynamickým uhlopriečnym fasádnym členením. Jeho nárožia budú zasklené reflexným sklom a členenie objektu má náznakom prechádzať do konštrukcie parteru administratívneho bloku. Blok C má od Bajkalskej ulice ustupovať a svojím zalomením zvýrazňovať upravenú výškovú budovu, pričom odkrývať bude aj bývalý Holiday Inn. 

Nejde pritom o veľký objav, architektonický ateliér Kosi sa inšpiroval manhattanským Hearst Tower od Sira Normana Fostera. Ako nám na začiatku roka prezradil Pavel Kosnáč, autor projektu, s odstupom času viac ako jedno desaťročie by na projekte veľa nemenil. V januári pracovali na ďalších stupňoch projektu a pripravovali projekt pre stavebné povolenie.

Business Center Bajkal 2
Business Center Bajkal 2 | Zdroj: Slovkarpatia / EIA

Finálnu zelenú ale zatiaľ získali len stavebné práce v okolí projektu, ktoré sa taktiež čiastočne zmení. Na dotknutom úseku bude vybudovaný nový chodník, pričom cyklisti a chodci budú oddelení špeciálnym varovným pásom. Chodník pre peších bude mať šírku dva metre, cyklotrasa o meter viac a ich dĺžka bude takmer 190 metrov. Z dôvodu vytvorenia nového odbočenia a z dôvodu rozšírenia cesty bude nutné rekonštruovať aj verejné osvetlenie. Uskutoční sa tiež preložka slaboprúdových vedení a úprava optických káblov. 

Bajkalská sa teda postupne pripravuje na výstavbu novej dominanty. Je potrebné spomenúť, že investorom zámeru je majiteľ bývalého hotela Holiday Inn a významný hráč v oblasti cestovného ruchu, František Hodorovský. 

Ten s médiami veľmi nekomunikuje a svoj prvý rozhovor poskytol až v roku 2021 portálu Index, patriaci pod Denník SME. Médium ho vtedy označilo za oligarchu, aj keď Hodorovský s týmto prívlastkom v rozhovore nesúhlasil. Faktom však ostáva, že k majetku sa dostal najmä v 90. rokoch, keď bol spájaný s krachmi spoločností Chirana Prema, Slovenské lodenice Komárno či Oravské ferozliatinárske závody.

V podnikaní je stále aktívny. Finančné náklady jeho projektu na Bajkalskej sa v čase podania zámeru do EIA pohybovali na úrovni 50 miliónov eur. V súčasnosti nie sú známe aktualizované finančné náklady na výstavbu Business Center Bajkal 2. 

Aktuálny vizuál Bajkalskej tento zámer výrazne zmení. Lokalita v súčasnosti disponuje viacero dominantami, medzi ktoré sa radí najmä komplex obytných budov Tri veže s výškou 74 metrov alebo novostavba Národného futbalového štadióna s administratívnou vežou Tower 5 o výške 84,5 metra. Zaujímavou architektúrou disponuje aj dvojica stavieb pod názvom Rosum, ktoré výrazne dotvárajú okolie Bajkalskej a ďalšie dominanty možno nájsť smerom k Prístavnému mostu.

V prípade staro-nového projektu od firmy Slovkarpatia prebehne najskôr transformácia okolia. Výstavba samotného komplexu príde o niečo neskôr – po zisku stavebného povolenia. Teoreticky ho môže František Hodorovský získať ešte v tomto roku, konečné slovo ale bude mať až príslušný stavebný úrad.

Business Center Bajkal 2
Business Center Bajkal 2
Business Center Bajkal 2
Business Center Bajkal 2
Business Center Bajkal 2 - situácia projektu

Business Center Bajkal 2

Lokalita: Mestská časť Bratislava – Ružinov
Developer: Slovkarpatia s.r.o.
Architekt: Kosi Architekti
Rozpočet: 50 miliónov eur (?)
Stav: V príprave (stavebné povolenie na úpravy okolia)